Tarragona

Totes les notícies

La Biblioteca de Torreforta es traslladarà al Mercat Municipal del barri

El grup municipal d’ERC-MES-MDC ho ha proposat a la Comissió de Cultura i Patrimoni i s’ha aprovat per unanimitat La biblioteca de Torreforta que es troba ubicada actualment al centre cívic es traslladarà a les dependències del Mercat municipal del barri. Es donarà resposta així a un problema d’espai que venia afectant des de fa temps l’equipament, que passarà a ocupar un nou emplaçament d’uns mil metres quadrats al Mercat. ‘És una gran notícia pel barri de Torreforta que podrà disposar d’un nou centre cultural important adequat a les seves necessitats. Amb aquesta aposta es resoldrà la manca d’espai de la biblioteca i al mateix temps es contribuirà a dinamitzar el Mercat’ assegura Pau Ricomà, portaveu del grup municipal d’ERC-MES-MDC. Els republicans recorden que a diversos municipis de Catalunya, Balears i País Valencià ja s’han ubicat biblioteques dins dels mercats i que s’han aconseguit molt bons resultats. Des d’ERC-MES-MDC celebren que tots els grups municipals hagin votat a favor de la proposta.  

Tarragona, ciutat pionera en el suport als afectats per Síndromes de Sensibilització Central

La declaració institucional de l’Ajuntament, impulsada pel grup municipal ERC-MES-MDC, desperta l’interès de diversos consistoris catalans i espanyols Aquesta setmana el plenari municipal de Tarragona ha fet una declaració institucional en suport als afectats de Síndromes de Sensibilització Central (SSC) convertint-se així en la primera ciutat de l’estat en pronunciar-se sobre aquesta matèria. El text va néixer com una moció del grup municipal d’ERC-MES-MDC que va aconseguir el suport unànime de tots els grups polítics per acabar convertint-se en declaració institucional. Després de la seva aprovació el passat dilluns, diversos grups polítics i entitats d’arreu de l’Estat han mostrat el seu interès pel text i ja estudien la possibilitat de presentar-lo en les seves respectives administracions. Els SSC engloben malalties com la Fibromialgia, l’Encefalomielitis Miàlgica (Síndrome de fatiga crònica), la Sensibilitat Química Múltiple i l’Electrohipersensibilitat. A Tarragona afecten al voltant de 4600 persones i a Catalunya la xifra s’eleva fins a 250.000. Amb aquesta declaració institucional el consistori tarragoní es compromet a tirar endavant un programa de suport específic als afectats de Tarragona ciutat, amb la creació d’un cens, un protocol d’actuació per part dels tècnics de l’Àrea de Serveis a les persones i un catàleg d’ajudes econòmiques i domiciliaries. En el text figura que el programa i les accions que se’n derivin s’haurien de començar a implementar a partir del 30 de juny de 2016. El text aprovat aquest dilluns recull diverses reclamacions llargament reivindicades per col·lectius d’afectats com la Lliga Síndrome de Fatiga Crònica/SSC. La notícia d’aquesta declaració institucional ha estat rebuda amb entusiasme entre aquests col·lectius. Des del grup municipal d’ERC-MES-MDC s’espera que aquesta declaració tingui aplicacions reals i ja anuncien que vetllaran per a que es doni compliment al que es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics municipals.

ERC-MES-MDC denuncia la limitació del control financer a EMATSA i SERFUM

El grup municipal reclama que les empreses mixtes s’adeqüin al pla d’auditories i control financer de l’Ajuntament El grup municipal d’ERC-MES-MDC portarà al proper plenari una moció per tal que les empreses mixtes de la ciutat s’adeqüin al Pla d’Auditories i Actuacions de Control Financer aprovat per consell plenari l’any 2005 . I és que els republicans denuncien que diversos informes de la intervenció general de l’Ajuntament assenyalen que les auditories de SERFUM i EMATSA no han seguit el procediment fixat en aquest Pla i que s’ha limitat l’exercici del control financer. El Pla d’Auditories i Actuacions de Control Financer és d’aplicació, entre altres, a les empreses amb capital total o majoritàriament municipal. En el mateix s’estableix la realització d’una Auditoria Financera sobre la comptabilitat i els comptes anuals i una Auditoria de Compliment que ha de vetllar pel compliment pressupostari, l’anàlisi de les desviacions, l’adequació de la contractació a les disposicions pertinents i l’adequació de les despeses a les finalitats de l’organisme; entre altres aspectes. El Pla estableix també que les empreses mixtes podran nomenar directament l’empresa auditora, previ informe de l’Interventor General. Des del grup municipal d’ERC-MES-MDC es mostren preocupats perquè ‘s’han nombrat les empreses auditores sense existir previ informe de l’interventor general i les firmes auditores no han presentat els informes d’auditoria de compliment de SERFUM i EMATSA. En aquest sentit, els informes d’intervenció assenyalen que ha quedat limitat l’exercici de control financer’, explica el conseller Jordi Fortuny. Amb la moció que presentaran al proper plenari, els republicans esperen aconseguir que les empreses mixtes s’adeqüin al Pla d’Auditories i actuacions de control financer i que el contingut d’aquestes auditories s’ajusti al que estableix la intervenció general per tal de garantir la legalitat del procediment.

ERC-MES-MDC defensa el sector del Peix Blau de Tarragona

En el proper plenari presentarà, entre altres, una moció per impulsar una defensa activa d’aquest producte identitari de la ciutat ERC-MES-MDC portarà al proper plenari una proposta per instar el Govern de la Generalitat, el Govern de l’estat i la Comissió Europea a encarregar els estudis biològics necessaris que permetin detectar les causes del dràstic descens en la pesca del peix blau a les costes tarragonines. Donen veu així als pescadors locals de l’encerclament que denuncien la gran disminució de les captures entre la zona d’influència del Delta de l’Ebre i el Baix Penedès. Els pescadors apunten com a possibles causes d’aquest descens el canvi climàtic, l’existència de gran depredadors a la zona o la desaparició dels nutrients en les aportacions del riu Ebre, entre altres. El portaveu del grup municipal, Pau Ricomà, ha destacat que ‘aquesta moció té una doble vessant: defensar un producte local de qualitat que s’ha convertit en símbol identitari de Tarragona i fer una defensa activa del mitjà econòmic de subsistència de moltes famílies’. En la mateixa moció s’insta les administracions competents a donar compliment estricte de la normativa legal que regula aspectes com la mida de les captures i a articular, a través de la Confraria de Pescadors de Tarragona les ajudes econòmiques necessàries per a mariners i patrons. En el mateix plenari els republicans presentaran una moció en suport als afectats de Síndromes de Sensibilització Central (SCC) que engloba malalties com la Fibromialgia, l’Encefalomielitis Miàlgica, la Sensibilitat Química Múltiple i l’Electrohipersensibilitat. Unes malalties que, a Tarragona, afecten al voltant de 4600 persones i que comporten exclusió social i precarietat econòmica als afectats. La moció demana un programa de suport específic als afectats de Tarragona ciutat, amb la creació d’un cens, un protocol d’actuació de l’Institut Municipal de Serveis Social i un catàleg d’ajudes econòmiques.

‘Ballesteros hauria de plantejar-se si es pot ser alcalde havent ignorat set advertiments de presumpta il·legalitat’

Després de l’aixecament del secret de sumari del cas INIPRO el Grup Municipal d’ERC-MES-MDC fa les següents valoracions: ‘Des de la perspectiva judicial és el jutge qui millor coneix els fets i qui ha de dir si són presumptament delictius. Des de la perspectiva política, l’alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros hauria de plantejar-se si es pot ser alcalde havent ignorat set advertiments de presumpta il·legalitat’, afirma el portaveu d’ERC-MES-MDC Pau Ricomà. El mateix Ricomà assegura també que ‘en un sentit personal em sap greu, sincerament. No participaré en res que s’assembli a un linxament’. Des del grup municipal d’ERC-MES-MDC consideren que és indispensable esclarir quins són els documents que, segons l’equip de govern, acrediten la feina realitzada per INIPRO. Els republicans esperen també que l’aixecament del secret de sumari serveixi perquè el govern municipal faciliti tota la informació existent sobre el cas i que no s’hagi donat a dia d’avui .  

ERC-MES-MDC demana un pla de xoc contra la pobresa i per la inclusió social

En el proper plenari presentarà una moció per impulsar un pla d’acció, la creació de la Taula de la Pobresa i la celebració d’un ple monogràfic ERC-MES-MDC insta l’Ajuntament de Tarragona a donar resposta des de l’àmbit municipal i amb visió de ciutat a les condicions de pobresa i exclusió social que afecten la població. ‘No ens expliquem que a Tarragona no existeixi un pla d’acció contra la pobresa. L’Ajuntament no destina els recursos necessaris per dur a terme mesures concretes per mitigar i prevenir aquesta situació’, ha afirmat el conseller Xavier Puig en roda de premsa. Des del grup municipal es demana una estratègia de ciutat consensuada amb els diversos grups polítics per tal d’elaborar un pla d’acció que tracti amb caràcter d’urgència aquesta situació tenint en compte diverses dimensions: alimentació, habitatge, ocupació, subministraments, infància, vellesa i salut. Aquesta petició s’inclourà en una moció que instarà també l’Ajuntament a crear la Taula de la pobresa, integrada per membres de diferents administracions, entitats del tercer sector i tècnics de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. També es proposarà la celebració d’un plenari extraordinari i monogràfic al final de tot el procés per traçar l’estratègia de ciutat i acordar tot un seguit de mesures d’obligat compliment. ‘A Tarragona falta una línia estratègica global que ens permeti fer una radiografia acurada del grau d’incidència de la pobresa a la ciutat i de les accions necessàries per mitigar-la’, ha afirmat la consellera Mònica Alabart. D’altra banda el portaveu d’ERC-MES-MDC, Pau Ricomà, ha reivindicat que ‘els ajuts que es donen des de l’àmbit municipal s’han de gestionar de forma correcta per garantir que arribin a qui han d’arribar’. Ricomà ha fet referència així a la necessitat d’actualitzar els criteris que estableixen les ordenances fiscals a l’hora d’atorgar ajuts a persones amb rendes baixes per tal d’adequar-los a la realitat social del moment.

ERC-MES-MDC proposarà modificar els requisits que regulen les subvencions per despeses bàsiques de la llar

El grup municipal considera que no es pot excloure d’aquests ajuts qui treballa només de forma esporàdica L’Ajuntament de Tarragona atorga subvencions per fer front a les despeses bàsiques de la llar a aquelles persones jubilades, pensionistes i beneficiaries d’un PIRMI, que perceben prestacions baixes. Les bases que regulen aquests ajuts es regeixen per l’Ordenança General de Subvencions aprovada al març del 2005. El grup municipal d’ERC-MES-MDC considera que alguns dels punts previstos en aquestes bases han quedat obsolets i caldria revisar-los per adaptar-los a la conjuntura econòmica i la realitat social actual. Els republicans fan referència en concret a un dels requisits que han de complir els beneficiaris d’aquestes subvencions: ‘No percebre cap rendiment del treball, ni de l’exercici o desenvolupament d’activitats econòmiques’. En paraules del seu portaveu, Pau Ricomà, ‘el mercat laboral ha canviat molt del 2005 fins a l’actualitat i aquests requisits estan desfasats. Avui dia hi ha molta gent que percep ingressos per feines puntuals i esporàdiques que no garanteixen una renda suficient per fer front a despeses bàsiques. Només a Catalunya durant el 2014 es van realitzar prop de 900.000 contractes de durada inferior a un mes. Els ingressos per aquest treball temporal, encara que siguin baixos, exclouen directament aquestes persones de les subvencions’. En aquest sentit, el grup municipal d’ERC-MES-MDC proposarà que les bases reguladores d’aquestes subvencions es revisin anualment i que s’estableixin mecanismes que garanteixin la seva adequació a la realitat social del moment. ‘No podem permetre que les bases d’unes subvencions d’aquestes característiques excloguin qui treballa de forma puntual. Penalitzar el treball esporàdic fomenta la desocupació i l’economia submergida’, conclou Pau Ricomà.  

ERC-MES-MDC aposta per unes ordenances socials i d’estímul de l’economia

El grup municipal presenta les seves propostes en matèria de taxes i impostos. El Grup Municipal d’ERC-MES-MDC a l’Ajuntament de Tarragona proposa una sèrie de mesures en relació amb les taxes i impostos municipals que van encaminades a assolir unes ordenances socials i d’estímul de l’economia. Les propostes dels republicans s’han donat a conèixer aquest matí. També aquest matí, l’equip de govern ha anunciat que vol congelar les taxes i impostos, prorrogant les establertes per l’exercici actual. El portaveu d’ERC-MES-MDC Pau Ricomà s’ha referit a aquest anunci assegurant que ‘no té sentit deixar les coses tal i com estan si hi ha marge de millora. I nosaltres creiem que n’hi ha. De l’anunci de l’equip de govern se’n pot fer la lectura que hi ha manca de voluntat per fer-ho millor i manca d’horitzons polítics’. ERC-MES-MDC proposa mesures que s’engloben en 5 àmbits: IBI social, suport a l’economia local, suport a la rehabilitació d’immobles antics, suport a la cultura als barris i suport a la dinamització comercial. Aquestes són les mesures concretes que han presentat:   IBI SOCIAL   Tarificació social de l’IBI, reduccions prenent de referència el IRSC (Indicador Renda de Suficiència) i en funció de la renda i el nombre d’ocupants de l’habitatge, sempre per sota d’un valor cadastral determinat. Recàrrec als pisos buits. Pisos que portin més d’un any desocupats, que no tinguin un consum normal energètic i d’aigua durant un mínim de dos mesos l’any.   SUPORT A L’ECONOMIA LOCAL Mesures destinades a afavorir l’aparcament en zones cèntriques per dinamitzar el comerç i l’activitat econòmica   Tarifa màxima de 4€ per 10 hores a tots els pàrquings municipals. Rebaixar el preu de la primera hora de la zona blava per afavorir la rotació al centre   1/2h 1h 2h 0.5€ 1.10€ 3€   Tarifa reduïda en totes les zones verdes de la ciutat per als vehicles que paguin l’Impost de Circulació a Tarragona.

ERC-MES-MDC insta l’equip de govern a que rebaixi el pressupost operatiu dels Jocs del Mediterrani

Proposa una rebaixa del 60% del pressupost que fixi la quantitat en 15 M€ Després que en el plenari del passat divendres no s’aprovés la moció per fer una consulta popular sobre els Jocs, el grup municipal d’ERC-MES-MDC assumeix que l’equip de govern tirarà endavant el projecte a qualsevol preu. Davant d’aquestes circumstàncies els republicans demanen que el pressupost operatiu, fixat a dia d’avui en prop de 40 M€, es redueixi fins als 15 M€ per tal d’evitar mals major per a les arques municipals. Pel portaveu dels republicans Pau Ricomà ‘s’ha de fer una planificació realista i ajustada del pressupost operatiu per evitar generar endeutament per la ciutadania. De la mateixa manera que s’està adequant el pressupost en inversions, cal un replantejament del pressupost operatiu’. Ricomà ha recordat que el pressupost operatiu està xifrat en 39.5 milions d’euros i fins el moment només es tenen assegurats 8 milions en patrocinis privats. Pau Ricomà ha recordat en roda de premsa que el seu grup municipal no ha estat mai en contra dels Jocs com a projecte, sinó en la manera com s’està donant compliment al Pla Director que pot comportar un greu endeutament. La seva gran preocupació ha estat sempre, assegura, ‘evitar generar més dèficit i endeutament per la ciutadania’. Ha posat èmfasi en remarcar que des la seva entrada a l’Ajuntament el grup municipal ha intentat engegar una consulta popular i ha aconseguit forçar un plenari extraordinari sobre els Jocs. Per a ERC-MES-MDC aquesta rebaixa del pressupost operatiu és condició indispensable per poder avançar en qualsevol negociació en positiu pels pressupostos municipals del 2016. ‘És una proposta constructiva per la ciutat que esperem que sigui assumida per l’equip de govern. L’objectiu no és aplanar el camí dels pressupostos, sinó evitar un endeutament insuportable’, ha conclòs Pau Ricomà qui també ha assegurat que ‘la nostra feina de fiscalització de l’acció de govern des de l’oposició no cessarà’.