Tarragona

Notícia

ERC-MES-MDC vol que es garanteixi la transparència i la igualtat d’oportunitats en la contractació de personal de les empreses públiques

En el proper plenari presentarà una moció per elaborar un reglament o instrument que ho reguli
Les empreses municipals estan obligades a observar normes d’actuació de màxima transparència, especialment pel que fa a la contractació de personal. Des d’ERC-MES-MDC es vol impulsar un reglament per millorar la transparència i garantir la igualtat d’oportunitats en els processos de selecció de personal de les empreses públiques.


És cabdal fer un salt qualitatiu en la transparència a l’Ajuntament i en concret a les empreses municipals per aconseguir una forma de fer objectiva i que no plantegi cap dubte sobre el procediment’, assegura el conseller Jordi Fortuny. ‘Els processos de publicitat d’aquestes ofertes actualment no són suficients per garantir-ne el coneixement a tots els ciutadans’.
La moció que es presentarà al plenari de divendres 23 d’octubre preveu la creació d’un reglament o instrument que reguli aquests procediments selectius aplicant els principis de publicitat, concurrència, transparència i imparcialitat. El mateix reglament hauria de fixar el funcionament dels òrgans de selecció i tot el procediment. ‘S’han d’utilitzar tots els mitjans i canals de comunicació a l’abast de l’Ajuntament per fer conèixer les vacants de les empreses municipals’, explica Jordi Fortuny.


Amb aquest reglament, segons ERC-MES-MDC, s’evitaran situacions no desitjades d’amiguisme o partidisme. Des del grup municipal recorden que les empreses municipals estan subjectes al que determina l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic pel que fa a selecció de personal, que especifica que s’ha de regir pels criteris de publicitat, transparència i imparcialitat, entre altres.


La moció inclou la petició que aquesta proposta de regulació dels processos selectius hauria de ser negociada, debatuda i informada pels serveis jurídics per assolir la seva aprovació no més enllà del gener de 2016.