Tarragona

Notícia

Tarragona cobrarà l'IBI a les concessionàries de les autopistes a proposta d'ERC-MES-MDC

Font: Google Maps
Font: Google Maps
Tarragona cobrarà l'IBI a les concessionàries de les autopistes a partir del 2017, el que suposarà un ingrés de 518.000 euros l'any. La mesura arribarà després que el plenari tarragoní hagi aprovat per unanimitat una moció presentada pel grup municipal d'ERC-MES-MDC. La petició s’empara en el RD2346/1998 que modifica determinats aspectes de la concessió a ACESA, establint que a partir del 31 d’agost del 2016 ha de desaparèixer  la bonificació del 95% de l’IBI de que gaudeixen les concessionàries. Fins ara, i degut a aquesta bonificació, l'Ajuntament només ingressava 25.000 euros per aquest concepte. 
D'altra banda, des d'ERC-MES-MDC recorden que l’Estat no ha compensat mai els municipis per aquesta pèrdua d’ingressos derivats d’impostos municipals malgrat la Llei d’hisendes locals contempla el supòsit de compensació. És per això que, en el text aprovat per unanimitat al plenari, es reclama també que l’Estat destini els 20,9M€ que han d’abonar les concessionàries durant el període 2017-2021 a compensar els municipis afectats per la bonificació del 95% en l’IBI de les autopistes.