Tarragona

Notícia

‘Els arguments del PSC per votar en contra del pacte de ciutat en suport dels autònoms són falsos’

ERC-MES-MDC denuncia la manca de voluntat política del PSC per fer realitat el pacte
 

El passat divendres 19 de febrer el grup municipal d’ERC-MES-MDC portava al plenari una moció per impulsar un pacte de ciutat per lluitar contra la morositat que pateixen autònoms i petites i mitjanes empreses (PIMES) subcontractades per grans empreses que treballen per l’Ajuntament. Per fer-ho, el text proposava introduir un plec de clàusules administratives en els concursos públics del consistori que obliguin a les empreses adjudicatàries a presentar els justificants de pagament a les empreses subcontractades que acreditin que s’estan complint  els terminis legals. La mateixa moció proposava excloure dels concursos públics aquelles empreses que no compleixin els terminis de pagament establerts dins el marc legal vigent
 
 La moció no va prosperar perquè l’equip de govern en bloc (PSC-PP-Unió) hi va votar en contra exposant uns arguments que els republicans, un cop revisada la documentació pertinent, asseguren que no són certs.  ‘Pau Pérez va assegurar que el que demanava la nostra moció ja s’estava fent a l’Ajuntament i per això hi votaven en contra’ explica el portaveu Pau Ricomà. ‘Aquest argument és rotundament fals. Els plecs de condicions administratives contemplen la possibilitat de sol·licitar els comprovants de pagament i la possibilitat de sancionar les empreses incomplidores. En cap cas s’estableix l’obligatorietat per part del consistori de fer aquesta demanda ni l’obligatorietat de les adjudicatàries de certificar-ho. Tampoc es preveu excloure automàticament de futurs concursos les empreses moroses amb les pimes subcontractades’, afegeix Ricomà.
 
Els republicans denuncien la manca de voluntat política de l’equip de govern per pal·liar la dramàtica situació que afecta petits empresaris i autònoms de la ciutat. I és que moltes d’aquestes petites empreses, que suposen bona part del teixit productiu de la ciutat, han de tancar els seus negocis víctimes de la morositat en la subcontractació. Per als republicans ‘l’economia local és importantíssima perquè és la que genera oportunitats per la gent de Tarragona i des de l’Ajuntament s’ha de vetllar per a garantir què, com a mínim, els treballs que es realitzen fruit de concursos públics es paguin dins els terminis pertinents’.
 
La moció presentada pel grup d’ERC-MES-MDC recollia un seguit de demandes llargament reivindicades per PIMEC . Cal recordar que PIMEC Tarragona, mitjançant una nota de premsa el mateix dia del ple, va lamentar que no hagués prosperat la moció a l’Ajuntament de Tarragona.