Tarragona

Notícia

[OPINIÓ] La Platja Llarga, la Budellera i Tarragona

Hi ha un vincle interessant entre la Platja Llarga, la Budellera i Tarragona sobre el qual farem algunes consideracions. I és que el macroprojecte urbanístic de la Budellera ha tornat a escena ara com “la gran oportunitat” per salvar la Platja Llarga. Doncs bé, si per salvar entenem protegir-la de noves edificacions, cal dir que la Platja en principi està salvada. I això és mèrit de la lluita ciutadana -entre d’altres, la Plataforma Salvem la Platja Llarga- i del Pla Director Costaner impulsat per la Generalitat. Legalment, a la Llarga no s’hi pot construir, sigui qui en sigui el titular del sòl. I això és gràcies a la Generalitat i a la gent. Les coses pel seu nom.

De fet, devastar la línia prelitoral amb el projecte de la Budellera amb un centenar llarg de blocs de pisos i molts milers de residents implicaria un impacte molt gran sobre els accessos a les platges i l’eix de la Via Augusta. També comportaria una massificació inassumible per la Llarga, ben contradictòria amb la seva recuperació tantes voltes presumida. És fàcil veure que això és exactament el contrari de salvar la Platja Llarga. Llastimosament, si amb el terreny urbanitzat res d’això passés, seria perquè aquest barri de la mida de Torredembarra hauria quedat com un immens solar de ciment amb tot per vendre. I sota el cementiri d’asfalt, el nostre patrimoni natural, arqueològic i paisatgístic. Les dues cares d’una mateixa dissort!

Malgrat la nostra oposició al projecte de la Budellera és de concepte -hem d’apostar pel centre de Tarragona i pel Francolí per fer una ciutat eficient, cohesionada i sostenible-, cal advertir que el nou Pla presentat tampoc no obeeix -entenem- la principal prescripció d’obligat compliment que va marcar la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat. Segons aquella, el Pla s’hauria de desenvolupar en diversos polígons. Això permetria, com a mínim, que la urbanització es tirés endavant en porcions equilibrades i assegurant que no es trinxa tot el territori gratuïtament, sinó satisfent una implementació gradual en funció de la demanda real. Ni això...

La notícia positiva és que el problema té solució, si l’Ajuntament té voluntat d’arreglar-ho. Passa per declarar com a sòl no urbanitzable les terres de la Budellera i la Llarga -atès que tenim potestat per fer-ho- i donar-li plena consideració d’Anella Verda. Es tracta de passar de la idea de salvar la Budellera -que és on som- a posar-la en valor un cop salvada -que és on hem de ser-. Exactament el que proposaven membres de GEPEC dies enrere.
Però contràriament al que pot semblar, el greuge més gran no és ambiental sino econòmic i social. Si permetem que es faci un barri de tants milers de residents, buidarem d’habitants i comerç el ja malmès centre de Tarragona. Cosa que està a les antípodes del que volem: un entorn verd, un centre fort i una ciutat ben cohesionada. El govern Ballesteros ens tindrà al costat si canvia el xip i es disposa a fer un urbanisme al servei de Tarragona i no de cap promotor; en cas contrari, ens tindrà davant. Perquè no es tracta de salvar la Budellera sino de salvar Tarragona, com ja vam fer amb la Platja Llarga.Xavier Puig Andreu
Conseller d’ERC-MES-MDC Ajuntament de Tarragona