Tarragona

Notícia

[ÒPINIÓ] 'Ja arriba l’estiu... què farem amb els nens?'

Ben aviat arribaran les vacances d’estiu. És un temps imprescindible pels nens per desconnectar del seu dia a dia, per oblidar-se de les rutines escolars i per gaudir d’un merescut temps de descans.

Aquesta necessària aturada sovint comporta dificultats en l’organització familiar. És innegable que la conciliació de la vida laboral amb la familiar és, en l’actualitat, un equilibri molt difícil de mantenir, sobretot per aquelles famílies amb especials dificultats o per les famílies, tant abundants en el nostre territori, que treballen en el sector serveis i tenen més feina a l’estiu que a l’hivern. Aquest difícil equilibri genera cada vegada més la necessitat de buscar per als fills alguna activitat organitzada durant els mesos de vacances, per tal que no es quedin a casa desatesos. Afortunadament les mares i els pares són cada vegada més conscients que cal buscar una activitat d’estiu que sigui alguna cosa més que un pàrquing on col·locar el nen i que pugui acabar convertint-se en una experiència enriquidora i inoblidable per l’infant.

L’oferta de casals d’estiu a la nostra ciutat és múltiple i dispersa, amb moltes entitats que ofereixen un ampli ventall d’activitats estivals. L’ajuntament de Tarragona ofereix també casals d‘estiu i activitats esportives per als nens de la ciutat, principalment en els pavellons esportius ( de 8 a 14h), en les escoles dels barris i en dues escoles del centre de la ciutat (de 9 a 13h). Les activitats es fan només durant el més de juliol, sense considerar que hi ha moltes persones que es veuen obligades a treballar durant l’agost, i obligant a les famílies a apostar per un servei privat que sovint no es poden permetre i que precaritza encara més l’economia d’algunes famílies.

És per això que en el proper ple demanarem que es revisi l’oferta de casals d’estiu de la ciutat del mes de juliol, vetllant per l’equilibri en tots els barris per tal d’apropar els casals a tots els nens i nenes, que s’ampliï la franja horària dels casals per tal de donar resposta a les necessitats reals de les famílies, ja que sovint l’horari limitat de 9 a 13 no soluciona res a les famílies en les que treballen tots els membres. Demanarem també que l’ajuntament ofereixi durant el mes d’agost suficients activitats d’estiu públiques per als nens de la nostra ciutat, per atendre les necessitats de totes les famílies que no poden fer vacances durant aquest mes.

Pensem que des de les institucions hem de ser els primers en treballar per la conciliació familiar, hem de ser els primers en buscar la manera d’ajudar a les famílies de la nostra ciutat perquè la conciliació passi de ser una llegenda urbana a ser una realitat.

Mònica Alabart
Consellera d’ERC-MES-MDC Ajuntament de Tarragona