Tarragona

Notícia

ERC-MES demana avançar cap a un model de fiscalitat més just a Tarragona

ERC-MES posa damunt la taula la necessitat d’implantar un model de fiscalitat progressiva, respectuós amb el medi ambient i orientat a corregir desigualtats. ‘La normativa estatal en matèria fiscal és molt rígida i deixa poc marge de maniobra, però hem d’esgotar totes les vies possibles per garantir que la gent pagui impostos i taxes en funció de la seva capacitat econòmica’, afirma el portaveu Pau Ricomà. En aquest sentit, els republicans porten al plenari de demà un paquet de mesures a aplicar a les ordenances del 2019 que inclou diversos punts. Entre ells,  ajuts per cobrir la quota de l’IBI d’habitatges buits que es destinin a lloguer social; bonificacions addicionals en la taxa d’escombraries a les famílies nombroses, monoparentals o amb un membre en situació d’atur; i reducció de tarifes d’aigua i clavegueram en aquelles cases on hi convisquin 3 o més persones.

Pel que fa als negocis, ERC-MES planteja bonificar fins al 50% la taxa d’escombraries i tractament de residus a les empreses de nova creació durant els 3 primers anys si acrediten que realitzen recollida selectiva. En la mateixa taxa, proposen que sigui progressiva en funció de l’activitat de negoci i el volum de residus que es generi ja que a dia d’avui les empreses paguen en funció dels metres quadrats del seu establiment.

El portaveu republicà, Pau Ricomà, assegura que ‘volem que el plenari assoleixi el compromís d’aplicar un model fiscal progressiu que corregeixi les desigualtats que existeixen i garantir l’accés de tots els tarragonins als serveis públics’. Des d’ERC-MES remarquen que el compromís d’aquest model ha d’anar més enllà i aplicar-se també en altres àmbits municipals com els preus de les escoles bressol.