Teià

Notícia

Què en farem dels 647.239 euros que pertoquen a Teià per a inversions del Plan Zapatero?

Un 20% del total, és a dir 129.707 euros, els destinarem a pagar proveïdors. Una petició que es va fer des dels municipis davant la problemàtica de liquiditat econòmica que estem patint.

La resta, un total de 517.532 euros, es destinarà als següents projectes d’inversió:

Projecte d’estalvi energètic. Contempla la renovació de l’enllumenat del Passeig de La Riera, dotat amb 106.500 euros, l’enllumenat de Sant Berger, dotat amb 69.600 euros, i la instal•lació de plaques solars al Poliesportiu, dotat amb 3.160,93 euros.

Projecte d’adequació dels espais entre La Plana i la Biblioteca de Can Llaurador. Dotat amb 60.000 euros, és un projecte bàsic per consolidar i lligar l’entramat urbà entre l’escola bressol municipal i els habitatges de La Plana amb el centre urbà.

Projecte de millora i adequació de Ca la Cecília. Dotat amb 96.400 euros, inclou l’ascensor i l’adequació de la planta pis per a acollir-hi els serveis socials municipals. Amb això acomplirem una demanada real d’adequació dels espais a la privacitat, d’ubicació accessible i de proximitat, alhora que propera a la resta d’equipaments destinats a la gent gran.

Projecte de millora i adequació de la CMC La Unió. Dotat amb 135.000 euros, inclou l’ampliació i millora de l’actual sala d’exposicions i el trasllat del Fons Batllori i del despatx de cultura, tot aprofitant l’espai del Consultori Municipal de Salut. D’aquesta manera reubiquem tot el personal de l’àrea en un sol edifici i assegurarem uns horaris estables d’obertura al públic del Fons Batllori i de la sala d’exposicions de La Unió.

Aquests darrers dos projectes han estat prioritaris pel Grup Municipal d’ERC a govern. Perquè responen a la reordenació dels espais municipals, unificant i concentrant els serveis d’una mateixa àrea, aspecte bàsic per tal d’economitzar els recursos de què disposem. L’objectiu fonamental: vetllar per la bona gestió del nostre ajuntament.