Térmens

Notícia

Un any i mig després, la depuradora compartida amb Menàrguens continua sense funcionar

Inauguració Depuradora
Inauguració Depuradora
El 30 de juliol de 2010 va inaugurar-se la depuradora, que segons es publicava a la premsa aquell dia i al butlletí municipal de l’Ajuntament havia de donar servei als municipis de Térmens i Menàrguens. 

La infraestructura, iniciada l’any 2008, havia de ser capaç de tractar un cabal màxim de 44,53 m3/h i seus col·lectors en alta, recollir les aigües brutes d’ambdós municipis per tractar-la.

Amb aquesta obra, s’havia de donar una solució sostenible i definitiva als dos municipis que només disposen, com a infraestructura de sanejament, d’una xarxa
de clavegueram en baixa on s’aboquen tant aigües de reg com aigües residuals procedents dels polígons industrials.

Un any i mig després, la instal·lació que va tenir un cost de 2,4 milions d’euros continua aturada i sense data prevista de posada en funcionament.

Des d’ERC ens preguntem quines actuacions s’han dut a terme perquè es posi en funcionament l’equipament. S’han posat encontacte l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua? O haurem d’esperar que les males herbes acabin per fer-la desaparèixer del tot?