Térmens

Notícia

La Generalitat aprova el traçat de la nova carretera Térmens-Menàrguens

El govern de la Generalitat ha aprovat aquest dijous el traçat de la nova carretera que ha de servir per unir Térmens i Menàrguens a través d'un nou pont. La Generalitat ha planificat a Ponent la formació d’un itinerari a la xarxa comarcal de carreteres que connecti els municipis de Mollerussa, Bellvís, Térmens, Menàrguens, Albesa i Alguaire, amb l’objectiu de millorar les connexions en aquest àmbit.
En aquest sentit, una de les actuacions previstes, molt demanada al territori, és la construcció d’una nova carretera entre Térmens i Menàrguens, per tal de millorar la connexió entre aquestes poblacions, que actualment estan unides per un vial municipal, i enllaçar la C-13 i C-12, carreteres de la xarxa bàsica.
Ara, el DPTOP ha aprovat els estudis d’aquesta nova carretera, un cop finalitzades la informació pública i la tramitació ambiental. A partir d’aquesta aprovació, s’impulsarà la redacció del projecte constructiu que desenvoluparà el traçat aprovat. La inversió estimada per a dur a terme aquesta actuació és de 9,3 MEUR.

Carretera de 2,6 quilòmetres
La carretera que ara s’aprova té una longitud de 2,6 quilòmetres, i discorre entre la C-13, al sud de Térmens, i l’LV-9224a, d’accés a Menàrguens. La via que s’ha dissenyat té una amplada de 9 metres, amb dos carrils de circulació, un per sentit, de 3,50 metres i vorals d’1 metre d’amplada cadascun.
El traçat s’inicia a la rotonda actual situada a la carretera C-13, al sud del nucli de Térmens. A continuació, la carretera creua el canal de Balaguer mitjançant un pont de 130 metres de longitud. Després d’un tram d’uns 600 metres de longitud, la carretera arriba al marge esquerre del riu Segre, que travessa amb
un altre viaducte de 170 metres. A 500 metres d’aquest nou pont, es preveu una rotonda de 46 metres de diàmetre per a l’encreuament amb el camí braçal de Lleida.
Des de la rotonda, es preveu la construcció d’uns camins laterals de servei, en una longitud de 850 metres, a banda i banda del tronc de la carretera fins a
l’LV-9224a (accés a Menàrguens) al seu encreuament amb la carretera LV-9225 (de Menàrguens a Albesa). En aquest punt de confluència, es construirà una rotonda, també de 46 metres de diàmetre. A partir d’aquest giratori, es
preveu la millora d’un tram de 180 metres de l’LV-9225, carretera que permet accedir a la C-12.