Terrassa

Notícia

A finals de juliol es va publicar el traçat de l’autovia B-40, que actualment està en exposició pública i que ha generat diverses reaccions.

Tram de l'autovia B40 al pas per Terrassa
Tram de l'autovia B40 al pas per Terrassa

Esquerra de Terrassa no és aliena a la preocupació que demostren diversos sectors de la ciutadania i per això, en relació a la B-40 i el traçat previst, des del Grup Municipal d’ERC a Terrassa, Isaac Albert, portaveu del grup, considera que “és molt agosarat, per dir-ho delicadament, defensar que l’Administració pública té patent de cors per saltar-se la legalitat. L’estudi d’impacte ambiental està caducat i cal fer el nou, per poder definir un traçat que sigui correcte i respectuós amb el medi ambient a data d’avui, a 2010 i no a data de 2004 o 2005, que és quan es va fer. Què passaria si un particular pretengués fer obres amb una llicència caducada des de fa 3 anys? No podem acceptar, ni insinuar que l’Administració pública pugui dur a terme actuacions que no compleixen estrictament la normativa. Cal que, l’estudi d’impacte ambiental es faci, amb rigorositat i amb el temps necessari, per evitar errors que no es puguin resoldre més endavant”.

Recorda que “el posicionament de cada grup polític tothom el coneix, perquè ja fa temps que en parlem. Però ara i aquí, no parlem del que pensem cada grup en relació a la infraestructura, ni d’alentir un projecte per caprici; la discussió és com la fem, si bé o malament, si tot s'hi val i si tot hi cap”.

D’altra banda, Albert defensa que “el traçat que preveu aquesta infrastructura actualment passa pel bosc de Can Bonvilar i pel Centre d’Interpretació Ambiental de Can Bonvilar, que és, com tothom sap, un paratge d’una gran riquesa mediambiental que cal preservar”.

Albert recorda que ja fa anys que es discuteix el traçat de la B-40 i que l’Ajuntament de Terrassa ja s’havia posicionat en contra del traçat que ara es planteja des del Ministeri de Foment “L’Ajuntament de Terrassa ja va presentar al•legacions el 2005 perquè el traçat fos pels camps de Ca n’Arnella, en lloc de per Can Bonvilar. Defensem la validesa de les al•legacions que vam presentar en aquesta línia i creiem que hauria de ser una prioritat de tothom la defensa d’aquest espai”.