Tordera

Notícia

Posicionament del Grup Municipal d’ERC Tordera + Gent de Tordera en el Ple Municipal del 30 de juliol

ERC + Gent de Tordera
ERC + Gent de Tordera

El Ple tenia un ordre del dia de 13 punts.  Expliquem el nostre posicionament en 5 d’aquests punts.

Punt 5. Ratificació de l'acord de Junt de Govern Local de data 9 de juliol de 2015, d'aprovació de la modificació del règim de dedicació de la Regidora Sra. Bàrbara Vergés Miralles durant el mes de juliol de 2015.
El vot d'ERC+GdT va ser favorable i és més, vam demanar que aquesta reducció en la dedicació de la regidora es mantingués durant tota la legislatura, ja que entenem que la càrrega de treball de les regidories de les quals és titular la Sra. Bàrbara Vergés, esports i civisme, no requereixen una dedicació exclusiva. Continuem defensant el nostre model de no fer de l'Ajuntament un modus vivendi.

Punt 9. Aprovació de l'expedient núm. 18/2015 de modificació pressupostària de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit.
El vot d'ERC+GdT va ser contrari. Valorem positivament la recepció d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, i també alguna despesa concreta, com ara l'arranjament dels lavabos públics de la Pista de l'Amistat. Però, tot i així, no estem d'acord en la forma global d'administrar els recursos públics que duu a terme CiU + SOM Tordera.

Punt 11. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Tordera, exercici 2015, per amortitzar plaça d'encarregat de Mercat i crear plaça de "tècnic auxiliar de mercats setmanals i fires"
El vot d'ERC+GdT va ser favorable. Vam insistir en que la convocatòria de la plaça fos realment un procediment clar i transparent.

Punt 12. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-GdT-AM perquè l’Ajuntament de Tordera liquidi els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).
Va ser aprovada per 12 vots favorables (ERC+GdT, CiU i el regidor d'ICV de SOM Tordera), 4 abstencions (PSC i el regidor de PODEMOS de SOM Tordera) i 1 vot contrari (PP). L'Alcalde de Tordera es va comprometre a que, com a màxim l'1 de gener del 2016, es faria efectiva la liquidació dels impostos de l'Ajuntament a l'ATC. ERC+GdT vam posar a disposició de l'equip de govern les eines i l'experiència d'altres consistoris que ja treballen en el sentit de la moció, per poder dur a terme el pagament dels impostos a l'ATC el més aviat possible. I vam recordar que el febrer de l'any 2012 ja vam presentar una moció similar a la qual el grup de CiU va votar favorablement i que mai s'ha fet efectiva.

Punt 13. Moció que presenta el Grup Municipal del PSC-CP sobre garanties socials per les ciutadanes i ciutadans de Tordera.
El vot d'ERC+GdT va ser favorable a la moció presentada pel grup municipal del PSC. CiU va presentar unes modificacions a la moció que van ser presentades al grup d'ERC+GdT 10 minuts abans d'entrar al Ple. Finalment, tots els grups municipals van acceptar una de les modificacions presentades per CiU, crear 3 taules de treball més una de coordinació, amb representació de tots els grups municipals.


Podeu escoltar l'audio del Ple municipal del 30 de juliol de 2015 clicant aquí (Ràdio Tordera)