Torelló

Totes les notícies

Jordi Casals, intervenint al Ple de Torelló

ERC-JpT demana establir un diàleg entre veïns i espais d'oci nocturn

En el darrer Ple de Torelló, en el torn de precs i preguntes, es va encetar un debat entre grups de l'oposició i l'equip de govern sobre l'oci nocturn al poble, arran de la noticia apareguda a la premsa comarcal on es deia que es restringien els horaris del local de l'Atmosfera, que sembla que farà inviable com a negoci. Tot això quan encara està molt present les decisions preses a la Plaça Vella i com ha quedat com un espai mort, quan abans era una espai central del poble. El portaveu d'ERC-JpT, Jordi Casals, va lamentar la resignació de l'equip de govern que "diu que no vol acabar prenent decisions com aquestes o que lamenten que la Plaça Vella està morta, però acaben prenent les decisions i la Plaça Vella acaba estant morta". Per Casals manca una estratègia a seguir per part del govern local que marqui una línia d'actuació clara per tal d'arribar on es vol arribar, i no on no es vol arribar, tal com afirma l'equip de govern. "Cal establir una línia d'actuació per ferpossible la convivència entre el descans dels veïns i l'oci nocturn", va afegir Casals. És per això, que, prenent com a referència el darrer informe del Síndic de Greuges sobre l'oci nocturn, Casals va proposar que es creï un espai d'interlocució entre els veïns i els espais d'oci nocturn, i que es faci un pas enrere en la decisió presa per part de l'alcalde sobre els horaris, cosa que el mateix alcalde s'hi va negar rotundament. Per altra banda, Casals va ser molt crític amb el lideratge del regidor de Joventut que fa de la Taula Nits Q, un espai que "va néixer per ser un espai de diàleg sobre un oci nocturn i de qualitat, que durant el passat mandat, quan el va liderar Xevi Lozano (ERC-JpT) ho va aconseguir ser, però que en aquest mandat el regidor ha estat incapaç que en aquest espai es parli i es treballi dels problemes reals de l'oci nocturn a Torelló". El d'ERC-JpT va afegir que potser caldria plantejar-se el canvi de lideratge polític de la Taula de Nits Q. El debat es va anar encenent, a mesura que l'alcalde anava interrompent els portaveus de la CUP i d'ERC-JpT, fins arribar al punt de negar el dret a una contrarèplica al republicà.

ERC-JpT demana retirar la campanya "Girls Party" de la Piscina municipal de Torelló

Davant de la campanya "Girls Party, per a les princeses de la casa", que porta a terme la pisicina municipal de Torelló, el grup municipal d'ERC-JpT fa constar que: 1. La campanya, que entenem que és per captat més "clientes", es recrea amb estereotips sexistes de forma evident com ara relacionar les nenes a la figura de princesa i activitats estrictament circumscrites a l'aspecte físic (manicura, pentinat, xic), reproduïnt rols per raó de sexe. 2. Fer difusió d'estereotips sexistes va contra el Pla d'Igualtat vigent, aprovat en el passat mandat, on es diu que en espais de lleure i culturals "es difongui material igualitari i respectuós allunyat dels estereotips sexistes". 3. Que la Piscina Municipal, encara que estigui gestionada per una empresa privada, és un servei públic municipal i l'Ajuntament té l'obligació de vetllar pel seu funcionament equitatiu, també en temes d'Igualtat, fent complir el Pla d'Igualtat. És per això que des d'ERC-JpT demanem que: 1. Es retiri immediatament la campanya "Party Girls" per part de la Piscina Municipal. 2. Que es faci arribar un exemplar del Pla d'Igualtat a l'empresa de la gestió de la Piscina Municipal, i si ho creuen convenient fer una formació al respecte. 3. La regidora d'Igualtat vetlli efectivament pel respecte i bon desenvolupament del Pla d'Igualtat de Torelló. 4. Saber si la regidoria d'Esports tenia coneixement de la campanya previ al seu inici.  

S'aprova una moció d'ERC-JpT de mesures sobre els habitatges desocupats

En el Ple de maig de l'ajuntament de Torelló, tots els grups municipals van recolzar una moció d'ERC-JpT perquè es detectin els habitatges desocupats a Torelló i perquè en les properes Ordenances Fiscals s'aprovin «mesures a l’abast de l’ajuntament per tal de fer aflorar els pisos desocupats i promocionant, prioritàriament, la incorporació d’aquests a la Borsa d’Habitatge de Torelló». Segons va dir el portaveu dels republicans, Jordi Casals, l'objectiu d'aquesta moció és que s'aprovés per tal que el Ple prengui el compromís de cara a l'aprovació de les ordenances fiscals, per la moció no compta amb mesures concretes, ja que aquestes s'hauran d'aprovar després del debat i negociacions en els propers mesos, fins que s'aprovin les ordenances. Casals va recalcar que Torelló sempre s'ha dotat de polítiques públiques d'habitatge i que ara era moment de fer un pas endavant respecte els habitatges desocupats permanentment, que la llei estableix que són els que estan desocupats per més de dos anys, establint un seguit de excepcions (com ara el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, entre d'altres excepcions). Per Casals, «hem de recuperar la funció social de l'habitatge, després que s'hagi convertit en una funció econòmica i especulativa». «El nostre objectiu final és el de mobilitzar el parc d’habitatge desocupats permanentment a través de la Borsa d’Habitatge de Torelló, a un preu per sota del d’un mercat que avança cap a una nova bombolla immobiliària ara en el lloguer», va afirmar Casals, per acabar afegint que «ens hem d’avançar i treballar per incidir en el mercat a través de la nostra borsa de lloguer social, per això hem d’aconseguir controlar bona part d’habitatge buit». És per això que l'ajuntament s'ha de dotar totes les eines necessàries. Text de la moció aprovada: Moció del grup municipal d'ERC-JpT-AM per establir mesures sobre els habitatges desocupats permanentment

Espai de l'antic camp de futbol del Montserratí

Conveni amb el bisbat pel camp del Montserratí, ja no hi ha excuses per demorar la consulta popular

En el Ple de maig, es va aprovar un conveni entre l'Ajuntament i el Bisbat de Vic, per la cessió de la seva part del camp de futbol del Montserratí, per part d'aquest darrer al consistori torellonenc. Pel grup d'ERC-JpT ja no hi ha excuses per demorar més la realització de la consulta popular sobre els usos del camp de futbol del Barri de Montserrat, que es va recuperar a proposta d'ERC-JpT en els darrers pressupostos, i el portaveu d'aquests, Jordi Casals, ha reclamat "un calendari i una planificació per tal de culminar el procés participatiu amb els veïns", iniciat en el passat mandat per part de les regidories d'ERC-JpT, i que "el nou govern de CiU i FEM van descartar" a l'hora de signar el pacte de govern. En el passat mandat, amb ERC-JpT i CiU a govern, es va impulsar un procés participatiu al Barri de Montserrat, a través de bústies on fer propostes i després a través de l'Assemblea de Barri, on els veïns van fer una proposta de nous usos per l'espai del barri. El procés havia de culminar en una consulta popular, que van aturar CiU i FEM a l'inici d'aquest mandat. En l'aprovació dels pressupostos pel 2017, l'equip de govern hi va incloure la proposta d'ERC-JpT perquè es recuperés la consulta popular i es portés a terme durant aquest any 2017. ANNEX Conveni     CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ D’UN PART DE LA FINCA QUE CONFORME EL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI DE MONTSERRAT I PROPIETAT DEL BISBAT DE VIC.   REUNITS   D’una part, el senyor Jaume Vivet i Soler, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, degudament facultat per aquest acte per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de   assistit per la Secretària de la Corporació la Sra. Montserrat Freixa Costa   De l’altra, el senyor ......................., en representació del Bisbat de Vic, i degudament autoritzat per aquest acte.        MANIFESTEN   1.-        Que l’Ajuntament de Torelló és propietari de les finques registrals següents:   1.

Casals i Lozano

Civisme: gossos en parcs infantils i trastos vells pels carrers

El grup municipal d'ERC-JpT va interessar en el darrer per problemàtiques de civisme i de les mesures a prendre per part del govern local. Jordi Casals va recordar el prec que va fer fa uns Plens enrere sobre la presència de gossos en parcs infantils, demanant al govern local que faci algun tipus d'actuació per tal que els amos dels gossos no portin a passejar els seus animals en les zones de joc de les nenes i els nens. Casals no parlava tant de sancions com pel fet que els agents cívics informin i vetllin perquè els amos dels gossos no els portin en aquests espais d'esbarjo infantil, i que el cap de setmana la policia també vetllés pel bon funcionament d'aquests espais. Per altra banda, Xevi Lozano va manifestar que es multipliquen els casos d'abandonament de mobles i matalassos vells en l'espai públic, sovint al costat dels contenidors, però no només, quan el que s'hauria de fer és portar-ho a la deixalleria o fer ús del servei municipal derecollida de trastos vells. És per això que Lozano vareclamar de nou que es porti una campanya sobre aquest tema i en particular del servei de recollida de trastos.

Lluís Sabatés denúncia el silenci administratiu i la demora en la resposta de les instàncies de ciutadans de Torelló

El regidor d'ERC-JpT, Lluís Sabatés, va explicar en el darrer Ple de Torelló, que hi ha diferents veïns que li han fet arribar que tenen instàncies pendent de respondre per mes de tres mesos i algunes, fins i tot, de més de sis mesos. El regidor republicà va manifestar que cal complir terminis de resposta i que el silenci administratiu com a resposta és "una manca de respecte als ciutadans". En aquest sentit, Sabatés va reclamar als regidors que facin un seguiment de les instàncies i que s'assegurin que es responen en els terminis adients. Per la seva part, l'alcalde va assumir els postulats de Lluís Sabatés i va afirmar que no podien ser aquestes demores, coincidint, també, que el silenci administratiu no és una opció. Per altra banda, també en el torn de precs i pregunts, Lluís Sabatés va demanar que la informació de la web de l'ajuntament sobre entitats estigui sempre actualitzat, perquè "per molta informació, si no és la real i correcte, ja no podem parlar de transparència". La regidora de Cultura, va respondre que l'actualització de les entitats o si es donen de baixa ha de ser a iniciativa de les entitats, pel qual Sabatés va respondre que les regidories han de ser proactives per tal de saber en quin estat estant les entitats, de feroma periòdica, "cal ser proactius", va reblar.

Ple, Torello

ERC-JpT dóna suport a dues mocions de la CUP que el govern de CiU i FEM tomben

El grup municipal de la CUP va presentar dues mocions, una sobre l'adhesió a la xarxa de municipis per l'economia solidària i una altra sobre el sector ramader i la contaminació de les fonts. Ambdues van comptar amb el suport dels republicans, però van ser tombades pel govern de CiU i FEM. En la moció sobre l'economia solidària, el portaveu d'ERC-JpT, Jordi Casals va afirmar que «ens sentim representats programàticament per aquesta moció, ja que en el nostre programa observàvem altres línies d’actuació de les que s’havien portat terme en els darrers anys des de Promoció Econòmica» i concretament «parlàvem d'economia social i del tercer sector», dos sectors econòmics emergents en els darrers anys al costat de la realitat més clàssica del teixit productiu, però que aporten «un valor afegit en quan a valors tant en els objectius com en l’organització interna». Un exemple clar serien les cooperatives, amb una organització en les relacions de les forces de treball igualitari. Casals va posar com a exemple que ens els premis tant abastament publicitats pel regidor de l'ADN Emprèn, amb «noms tant guais com ADNTransformer, ADNStarter, ADNSmartClean i ADNGurú, en podia haver un d'ADNSolidari o ADNCooperatiu». En quan a la moció sobre la contaminació de les fonts i el sector ramader, els republicans van afirmar que «no s’ha de generalitzar ni culpabilitzar tot el sector ramader, ja que no tothom porta a terme males pràctiques en el tractament dels purins». També que «hi ha iniciatives privades de tractament reeixides, però normalment van condicionades a la potència econòmica de qui les porta a terme, així com a la bona voluntat». En quan a la referència de la moció al Departament d’Agricultura de la Generalitat, el portaveu d'ERC-JpT va manifestar que «ens consta que s’hi aboquen energies en una regulació del sector per controlar millor el tractament», i que a finals d’any «s’aprovarà el nou decret de dejeccions ramaderes, on hi consten les sancions, les condicions en les granges situades en zones vulnerables o les tècniques de dejecció permeses o no».

bar, piscina, torelló

La regidora d'Esports admet que molts joves marxen a piscines d'altres pobles, Xevi Lozano demana actuar

En el passat Ple, Xevi Lozano, regidor d'ERC-JpT, va demanar per la piscina d'estiu de Torelló, concretament perquè no es repetissin els problemes en els serveis, com el del bar (el qual la regidoria no va prendre mesures sancionadores pel mal funcionament, tal com marcava la licitació), o com els de les infraestructures (gespa, bancs, etc), així com per la poca afluència. La regidora va admetre, en aquest punt, que era cert que molts joves marxen a piscines d'altres pobles del voltant, i que era una llàstima. Lozano va demanar que s'actui, que es millori la promoció de la piscina i que es replantegin tarifes, horaris i calendari d'obertura.  

El Col.lectiu "Volem l'Aigua Clara, Neta i Nostra" convoca una caminada temàtica sobre l'aigua

El col.lectiu "Volem l'Aigua Clara, Neta i Nostra", conjuntament amb el Centre Excursionista de Torelló, organitza una caminada temàtica sobre l'aigua, sota el títol: "Segueix el camí d l'aigua que bevem". L'objectiu és conèixer com està i com volem l'aigua a Torelló. La caminada es farà el dia 28 de maig al matí, sortint des del Passatge del Firal a les 9.30h. El recorregut és de 8 km, amb nombroses parades on s'explicaran diferents coses sobre l'aigua a Torelló. Hi haurà un avituallament a mig camí i un piscolabis final. ERC Torelló forma part, entre d'altres partits de Torelló, entitats i sndicats, d'aquest col.lectiu.