Torelló

Totes les notícies

Casals, Lozano, Sabatés, Torelló

Toc d'atenció d'ERC-JpT a CiU i FEM per la gestió de l'aigua, Pla de Barris i les contribucions especials

En el Ple ordinari de setembre a Torelló, el grup municipal d'ERC-JpT va fer diferents tocs d'atenció a l'equip de govern en diferents punts de l'ordre del dia. Primer va ser en la votació d'una modificació de pressupost per fer front al pagament de l'estudi sobre els models de gestió de l'aigua, per valor de 21.000€. El portaveu republicà, Jordi Casals, va recordar que l'equip de govern va dir que aquest estudi el pagaria la Diputació, i al final l'ha hagut de pagar l'ajuntament, com també va passar amb un estudi sobre el Mercat Municipal. Però a més, Casals va explicar que l'estudi, que era un document bàsic per decidir quin era el millor model de gestió de l'aigua a Torelló, ha tardat molt i a més en la Comissió de l'Aigua que es va crear per treballar i buscar una opció de consens en la gestió de l'aigua, es va prsentar l'estudi hores abans de fer una presentació pública, a més d'un dosument que presentava deifciències i que s'ha hagut de revisar. "Vam haver de prorrogar a corre-cuita el contracte de la gestió de l'aigua sense ni tenir l'estudi sobre els models de gestió, encara no el tenim. S'ha desaprofitat un espai de treball com és la Comissió de l'Aigua i no se sap aprofitar la voluntat de consens que hi ha per escollir el model de gestió d'aigua pel poble", va reblar Casals. El segon toc d'atenció va ser en la votació sobre la petició de pròrroga del Pla de Barris fins al desembre del 2019. ERC-JpT es va abstenir perquè "estem a favor de la pròrroga, estem a favor del Pla de Barris des del seu inici, però el govern de CiU i FEM "ha tancat en el seu despatx un projecte que era de poble, on es buscava la participació de tots els grups polítics i de la ciutadania", va dir Casals, que va acabar dient al govern local que "heu empetitit un projecte de poble que és el que era el Pla de Barris". ERC-JpT va dir que aquesta manera de fer de CiU i FEM ha comportat que hi hagi projectes que s'han desvirtuat de com havien estat dissenyats en un inici, com la passera de la zona esportiva, s'han modificat a la baixa projectes oscials i de suport al comerç o fins i tot s'han exclòs projectes, i tot sense comptar amb ningú més que el govern local.

ERC-JpT reclama que el sobrant del pressupost es destini a polítiques de poble, no als bancs

En el Ple de setembre de Torelló, es va aprovar el tancament de l'exercici 2017. El portaveu d'ERC-JpT va exposar que any darrera any es deixen d'executar partides tant d'inversions com de programes de diferents regidories, especialment sensibles en l'àmbit de polítiques socials i de promoció econòmica. Casals va recordar que l'any passat quan es va fer el tancament de l'exercici 2016 amb un sobrant d'1'2M€ i els republicans van ser molt bel.ligerants, sobretot perquè d'aquest sobrant se'n van destinar 750.000€ a pagar a bancs i menys de 150.000€ a polítiques de l'ajuntament de Torelló. "Personalment li he fet la petició a l'alcalde i ara ho faig aquí: reclamem que es destinin molts més diners del sobrant del pressupost 2017 a polítiques de poble, no a pagar bancs" va dir Jordi Casals, que va acabar dient que "ens abstindrem i no votarem en contra del tancament dels comptes del 2017 a l'espera que l'equip de govern atengui el nostra prec de destinar més sobrant a polítiques de poble".

Xevi Lozano, Torelló

Xevi Lozano reclama posar fil a l'agulla per l'oci nocturn a Torelló

El regidor d'ERC-JpT, Xevi Lozano, va recordar que feia un any que hi havia hagut un Ple municipal que la gestió de l'oci nocturn i les festes populars per part del govern local havia acparat tota l'atenció i que d'aquell dia en va sortir el compromís de fer un grup de treball amb grups polítics, veïns i entitats, que ERC-JpT veia bé, després de constatar que l'espai de debat itreball de Nits Q, que havia de servir per gestionar i planificar les accions en l'oci nocturn i les festes populars, de facto estava ja mortitzat per part del govern de CiU i FEM. Des de llavors només s'ha fet una reunió i va ser "més per desfogar-se tothom que per fer projectar polítiques a fer", va dir Lozano. És perquè no hi ha un funcionament real d'aquest grup de treball, que el regidor d'ERC-JpT va reclamar una nova reunió "però amb ordre del dia de treball clar i per dissenyar les accions a portar a terme". Els plantejaments de base d'ERC-JpT en l'àmbit de l'oci nocturn i les festes populars les podeu troban AQUÍ  

La passera de la zona esportiva

ERC-JpT es desmarca de la nova passera de la zona esportiva

En el Ple de juliol, es va fer una modificació de pressupost, incorporant despeses compromeses el passat exercici i que no es van executar, per valor de 2'5M€. ERC-JpT es va abstenir ja que no compartia totes les despeses que s'incorporaven. Com a exemples, el portaveu republicà Jordi Casals va exposar la despesa per la nova passera de la zona esportiva que puja fins a més de 367.000€. Casals va recordar que la idea inicial, quan es va aprovar el Pla de Barris i sempre que se n'havia parlat, era de fer una passera "senzilla i integrada en l'entorn", que havia de servir per unir dos itineraris com són el dels Comuns i el Vora Ter. "Salta a la vista que la passera no és ni senzilla ni integrada en l'entorn", va concloure Casals. Amb la passera definitiva, els republicans es van desmarcar del projecte. Un altre exemple és el fet d'invertir prop de 60.000€ a la nau dels Carrossaires, sense arribar a cap acord ni cap garantia amb el propietari, ja que es farà aquesta gran inversió quan l'acord de lloguer existent observa la possibilitat de fer fora als llogaters, en aquest cas l'ajuntament i els carrossaires.

Lluís Sabatés

ERC-JpT dona suport a prorrogar el contracte de servei de l'aigua fins l'agost del 2019, mostrant decepció en la gestió de l'equip de govern

En el Ple de juliol, l'equip de govern va proposar la pròrroga del contracte del servei de gestió de l'aigua, que actualment, a Torelló, fa Sorea. Aquesta pròrroga que es fa a tres mesos de la finalització del contracte i fins a l'agost del 2019, és la mesura que s'ha arribat per tenir temps per escollir el model de gestió de l'aigua, sigui a través d'una empresa privada o d'un ens públic, ja sigui directament des de l'ajuntament o a través d'un altre ens, com pot ser el Consell Comarcal d'Osona, que està treballant amb la configuració d'un servei a oferir als municipis de la comarca. Lluís Sabatés, regidor d'ERC-JpT, va mostrar la decepció del seu grup en com ha gestionat aquest tema l'equip de govern, ja que s'ha anat molt lent i "ara haurem de córrer" ja que el termini de temps fins a l'agost del 2019 pot ser just si el que es vol és establir una gestió directe des de l'ajuntament. Sabatés va exemplificar la mala gestió de l'equip de govern en la presa de decisió, que s'ha volgut fer col.lectivament per part de tots els grups a través d'una comissió, exposant que aquesta comissió la va crear l’alcalde mitjançant decret el 07/06/16, cinc mesos després de la seva aprovació i no es va posar en marxa fins 11/11/2016. També va mostrar el malestar per la tardança en la presentació d'un estudi que valorés les diferents opcions de gestió de l'aigua a Torelló, un estudi que es va presentar a la comissió i a la ciutadania fa un parell de setmanes i que mostra que qualsevol sistema és bo econòmicament per gestionar l’aigua, tot i lamentar que "l’estudi es limita a comparar la gestió directe vers la gestió privada" sense tenir en compte altres possibilitats de gestió directe, per exemple "a través d’una empresa pública de l’ajuntament, la participació en altres empreses publiques com CONGEAC" i, a més "només fa una pinzellada de la possibilitat d’encomanar la gestió del servei al Consell Comarcal, amb errors de plantejament inclosos".

El grup municipal d'ERC-JpT al Ple

S'aprova una moció d'ERC-JpT perquè s'aprovi un codi ètic dels electes i càrrecs polítics de Torelló

El grup municipal d'ERC-JpT va presentar en el Ple de juliol una moció per tal que s'aprovi abans d'acabar el mandat un codi ètic dels càrrecs. La Llei 19/2014 de Transparència, entre d'altres, estableix que els ens locals han d'aprovar un codi ètic i de bon govern, que afecte els serveis públics, els càrrecs electes i els càrrecs polítics de les institucions locals.  Jordi Casals, portaveu d'ERC-JpT, va explicar que a la web de trasnperència hi ha una informació on es diu que s'hi està treballant en data d'abril del 2016. La Llei19/14 estableix els principis de bon govern que ho han de fer possible, els quals han d’ésser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta i que l’establiment d’aquests codis es complementaran amb el principi de publicitat de les activitats, béns i interessos dels alts càrrecs i l’obligació d’observança del règim d’incompatibilitats. La moció es va aprovar per unanimitat. Moció d'ERC-JpT-AM per l'elaboració i aprovació del codi de conducta dels electes i càrrecs públics de Torelló

Tal com demanava ERC-JpT, El govern local rectifica i retorna el sentit original del C/Sant Bartomeu

En el Ple de Torelló del mes de juny, l'equip de govern va rectificar la decisió de canviar el sentit de la circulació del C/Sant Bartomeu i, tal com havia demanat en reiterades ocasions ERC-JpT, el sentit de circul.lació en aquest carrer tornarà a ser de pujada direcció al C/Manlleu després d'instal.lar-s'hi mesures de control de velocitat. Aquesta deicisió es va anunciar després que fa un mes en el Consell de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, sols ERC-JpT i els comerciants es manifestessin a favor de recuperar el sentit original de la circul.lació en el carrer.  Els republicans ja ho van exposar al mes d'abril en una roda de premsa in situ on Jordi Casals i Xevi Lozano van posar de manifest la improvisació del govern local, el fet de traslladar el trànsit a zones amb escoles i que s'havia originat un desordre en la mobilitat al centre i a la zona sud de Torelló. Llavors des d'ERC-JpT ja van demanar "tornar el sentit original al carrer i prendre mesures de seguretat, sobretot pel control de la velocitat". El grup municipal d'ERC-JpT es congratula que el govern faci marxa enrere, però lamenta "el joc de despropòsits del govern de CiU i FEM" que ha portat a plantejar situar pilones, càmeres, radars i finalment, i de forma sobrevinguda i sense cap estudi previ, canviar el sentit del C/ Sant Bartomeu. En el Ple, el portaveu d'ERC-JpT va recordar que "ja abans no acabessin les obres, que va comportar una nova forma del carrer, amb plataforma única, que l'equip de govern havia de parlar i treballar  amb com es gestionaria la mobilitat en el carrer, i no es va fer". En tot aquest procés es van recollir en menys d'un mes més de 1.800 signatures a favor del sentit inicial del trànsit, així com també es van recollir signatures a la zona del C/Collsacabra i la Joanot Martorell.

habitatge, lloguer, Lluís Sabatés

S'aprova una moció d'ERC-JpT per un nou Pla Local d'Habitatge

El grup municipal d'ERC-JpT va presentar una moció per la redacció d'un nou Pla Local d'Habitatge, ja que el vigent va ser redactat el 2009 i està del tot desfasat. El portaveu republicà, Jordi Casals, va explicar que un Pla Local d'Habitatge és "un document estratègic que consta d'una diagnosi de l'estat de la qüestió de l'habitatge al municipi i recull un seguit d'accions i eines per portar a terme les polítiques d'habitatge en els següents anys". L'actual data del 2009 i, normalment, els Plans Locals d'Habitatge tenen una vigència de sis anys, és a dir, que hauria caducat al 2015. Casals va fer balanç del Pla vigent on va situar dos elements fonamentals, el de l'habitatge de protecció de propietat i lloguer, que anava lligat a un pretès creixement urbanístic, malgrat que "ERC sempre havia defensat la fórmula del lloguer social i a no apostar per un creixement urbanístic del poble", i el de l'Oficina Local d'Habitatge amb una Borsa de Lloguer Social incorporada. "En el passat mandat, quan ERC-JpT va portar la regidoria d'Habitatge, vam acosneguir omplir tots els pisos de protecció oficial en règim de lloguer social, quan sorpresivament la majoria estaven buits, i vam consolidar l'Oficina Local d'HAbitatge, en un moment que la Generalitat va reformular el mapa d'aquestes oficines i les Borses de Lloguer Social", va explicar Casals.  "Ara ens trobem noves realitats com ara l'emergència social i una incipient bombolla especulativa lligada al lloguer, a més de la permanent necessitat dels joves a ccedir a un habitatge; calen noves respostes i noves eines", va dir Casals. Tots els grups municipals van donar suport a la moció d'ERC-JpT.  

David Forcada, regidor d'Urbanisme (FEM Torelló)

No existeix el suposat estudi que justifica l'aposta del govern de Torelló d'instal.lar un supermercat al Mercat Municipal

El portaveu d’ERC-JpT, Jordi Casals, va posar de manifest que no existeix cap estudi que justifiqui que l’aposta de l’equip de govern, i en especial del regidor d’Urbanisme, David Forcada (FEM Torelló), de finançar la reforma del Mercat Municipal hagi d’incorporar una gran superfície comercial al Mercat. En reiterats Plens, a pregunta d’ERC-JpT i PSC, Forcada deia que hi havia un estudi per part de la Diputació que justificava que aquesta era la millor opció. Després de voler veure aquest estudi, es va constatar que no existia. Sí que existia, però, una proposta de reforma amb la inclusió de la gran superfície al Mercat Municipal, precisament l’aposta inicial de Forcada. Aquesta proposta de reforma està redactada per una consultora privada. Casals també va posar damunt de la taula que Torelló compta amb una densitat de 509 M2 de gran superfície comercial per 1000 habitants, superior a Vic (450 M2) i gairebé el doble de la mitjana de Catalunya i de les Comarques Centrals. Una dada, que inclou la proposta de reforma que hauria de convenir que no és òptim l’ampliació de M2 de grans superfícies. “Amb l’arribada de Mercadona, ja vam considerar que arribàvem al límit de gran superfície comercial a Torelló, o creiem que el regidor d’Urbanisme esdevingui un aconseguidor de més grans superfícies a Torelló per tal de finançar la reforma del Mercat Setmanal”, va dir Jordi Casals, que va afegir que “la reforma és necessària, tal com vam deixar establert des de la regidoria de Comerç el passat mandat quan estàvem a govern, el que no és de rebut és ampliar més gran superfície comercial, enlloc de buscar el finançament necessari per fer possible la reforma”. Però si no hi havia un informe de la Diputació, sí que hi ha un conveni de la Diputació on consta dues fases, una primera de diagnosi estructural i d'acvtivitat comercial i d'elaboració d'un Pla Estratègic i una segona part d'establir una figura dinamitzadora del Mercat Municipal.