Torelló

Notícia

Calonge es congratula que es torni a treballar per una nova piscina.

Benvolgut Secretari General,

Primer de tot, el voldríem felicitar pel seu recent nomenament com a Secretari General de l’Esport en un moment crucial per a la política esportiva municipal a Catalunya.

Sóc en Jesús Calonge, responsable de política municipal de la secció local d’ERC a Torelló i ex-regidor d’esports de l’anterior legislatura.

Com a responsable de la política esportiva del meu municipi he tingut ocasió de seguir d’una manera propera la política esportiva de l’anterior Govern de la Generalitat, des de la presentació, a corre cuita, del PIEC, amb les conseqüents al•legacions presentades per la Federació de Municipis de Catalunya i la Diputació de Barcelona, com la visualització de l’enorme dèficit en la construcció de infrastructura esportiva posada de manifest en la quantitat de sol•licituds de subvenció presentades per un munt de municipis catalans, així com la sequera econòmica de molts anys pal•liada amb dues convocatòries de subvenció, que no han respost ni de lluny, les expectatives municipals.

Amb ocasió de la primera i segona convocatòries de subvencions per a equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, Torelló va concorre amb un projecte de piscina coberta PQ2, ( no cal entrar en detalls, ja que si és del seu interès l’expedient encara consta a la Secretaria.), fet que en va permet conèixer personalment al Sr. Camuñas i al Sr. Maldonado, així com als tècnics directors Sr. Fàbregas i Sr. Bordes.
Cal dir que en les entrevistes amb els secretaris anteriors, han hagut molt bones paraules: la afirmació de que la nostra demanda estava més que justificada i la certesa que l’atorgament de la subvenció era una simple qüestió de tràmit.

A l’hora de la veritat, res de res!

Ho podria entendre, si desprès deponderar les sol•licituds presentades a nosaltres no ens correspongués. Però això no ha estat així! I ho puc assegurar perquè he tingut a les meves mans informació provisional interna de la Secretaria General de l’Esport amb les puntuacions obtingudes dels diferents municipis en la segona convocatòria, on Torelló superava en puntuació a Manlleu i a l’hora de la seva publicació, Manlleu tenia més puntuació que Torelló. No tinc cap mena de dubte, una decisió de clientelisme i amiguisme polític, va prevaler sobre una distribució equitativa en base a la convocatòria plantejada.
Per testimoniar aquests procés, li adjunt una copia de la carta que vaig adreçar al President de la Generalitat, a les hores, manifestant la meva queixa.

Cal dir, també que en tot moment hem tingut el recolzament de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona i de la Sectorial d’Esports de la Federació de Municipis de Catalunya.

Com a Secció Local d’ERC a Torelló, amb un regidor a l’Ajuntament, encara que ara a l’oposició, és la nostra obligació de treballar per satisfer les necessitats dels ciutadans que representem i és per aquest motiu que m’adreço a vostè. La construcció d’una piscina coberta a Torelló continua essent un tema prioritari i imprescindible i la necessitat d’ajut per part de les institucions supramunicipals, l’únic camí per aconseguir aquest objectiu.

Amb la seguretat que el nou govern, el nostre govern, serà més sensible i just a les necessitats del país us demano tres coses:

- Plantejament urgent d’una nova convocatòria per donar resposta a la gran quantitat de projectes existents.
- Una bona coordinació, fins ara inexistent, entre la Secretaria que vostè presideix i l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona. Unificant criteris i recursos podem arribar més i més lluny.
- Per últim i abans de concretar la normativa que han de complir els equipaments per poder acollir-se a la subvenció, escoltar a l'Associació de Gestors Esportius de Catalunya. La seva experiència en la gestió d’instal•lacions esportives, segur que aporta solucions per reduir costos de construcció i de manteniment de les noves instal•lacions. A títol d’exemple, reduir la fondària de les piscines no dificulta la velocitat en natació i es pot obtenir un estalvi important.

Agraint la seva atenció, resta a la seva disposició

Jesús Calonge i Blasco
Secreatari de política municipal
Secció Local d’ERC a Torelló.