Torelló

Notícia

ERC-AM de Torelló, s'absté en els pressupostos del 2005

El grup municipal d’ERC-AM hem volgut fer una valoració global, tant de contingut com de plantejament.
Per començar creiem que si l’equip de govern vol el vot favorable dels altres grups, no només s’hauria de posar a disposició dels grups durant la última setmana abans de l’aprovació dels pressupostos, sinó que s’hauria d’informar durant l’elaboració, explicar la seva filosofia i demanar opinions.
La majoria absoluta segur que relaxa en quan a buscar consensos, però després els suports són els que són.
Posant la mirada en les inversions ens congratulem que dos dels punts claus del nostre programa electoral es vegin reflectits en aquest pressupost: la piscina i el centre de dia.
La piscina és un tema que Jesús Calonge hi va posar cos i ànima per aconseguir un equipament digne de la realitat de Torelló, però una cacicada de clientelisme partidista de l’antic govern de la Generalitat va fer que la nova piscina de Torelló s’esfumés.
En aquests pressupostos hi veiem un projecte per la nova piscina, de projectes ja n’hi ha hagut d’altres abans, esperem que aquest sigui el definitiu i que com a mínim s’adjudiqui l’obre abans de final de legislatura, i que no quedi al calaix.
El centre de dia fou el tema estrella de la campanya, sobretot gràcies a la pressió d’un grup de ciutadans que van treballar fort. És una gran satisfacció veure-ho reflectit en el pressupost.
A més, és un honor per ERC, veure que vam fer les coses ben fetes durant la campanya i que el projecte que es portarà a terme segueix la nostra proposta de fer el centre de dia al costat de la residència.
Amb això no ens volem apropiar de res, perquè com hem dit anteriorment, aquest projecte és sobretot una victòria de la societat civil que va saber marcar l’agenda política. Aquest fet ens empeny encara més a creure amb la participació ciutadana, i per això demanem a l’equip de govern que es continuï amb el procés participatiu obert en el tema de les polítiques de la gent gran i aprofitar el màxim els Consells Municipals fa poc aprovats.
També valorem la més que necessària inversió del camp de futbol i de la inversió definitiva, esperem, de l’arxiu històric i municipal en l’antic edifici del “juzgado comarcal” tal com encara ens recorda el cartell de la façana.
Però ara bé, trobem a faltar que s’encarin temes que sempre queden “per temps millors”, que semblen no arribar mai, com ara què se’n vol fer de la Carrera, perquè si esperem gaire potser ens quedarem sense, clar que així no ens ho hauríem de plantejar.
Tampoc no sembla que s’albiri la qüestió de la Llar d’infants municipal, que creiem que és més que una necessitat per un Torelló que ronda els 13.000 habitants.
I dels equipaments per entitats no veiem que hi hagi continuïtat en el pressupost ni una partida de posada en marxa i manteniment del què es vagi acabant. Aprofitem per recordar de la necessitat d’una reunió de la comissió, si segueix existint.
Si anem a buscar en les partides, entra altres coses, tornem a posicionar-nos en contra del lloguer dels mòduls de l’skate, que costa 12.000 €, i a favor de la compra d’aquests, creiem que seria més beneficiós per l’ajuntament. També voldríem demanar si en el pressupost actual s’hi contempla l’elaboració del Pla local de Joventut, bàsic, a partir d’ara, per portar a terme polítiques de Joventut.
No entenem el perquè la carpa municipal i la política d’igualtat home-dona està dins a Joventut. Aquí afegiríem que a priori, trobem pobre la partida que s’hi destina, si a més d’una política global d’igualtat de gènere hi afegim la campanya continuada de prevenció de la violència de gènere que es va acordar de fer gràcies a unes esmenes presentades per ERC, en una moció aprovada per unanimitat.
En Salut Pública trobem a faltar una manca de contingut en la vessant més social de l’àmbit, polítiques de prevenció en l’àmbit de salut. Si hi traiem la partida de projectes per a malalts mentals i de les revisions mèdiques escolars, ens quedem amb els gats, gossos i coloms. Veiem que la renovació en aquest àmbit que hi ha hagut en el nou govern de la Generalitat ha d’arribar a Torelló, encara.
A Benestar Social, veiem un increment important en el Programa Icària, que sense posar-lo en dubte, ens agradaria que se’ns expliqués el per què d’aquest creixament.
En els Servei d’Ajuda a Domicili, el SAD, veiem que s’han pressupostat 18700€, més que els 17000€ pressupostats pel 2004, però inferior al total després de les modificacions realitzades al llarg de l’any, que puja a 24500€. Creiem que s’hauria de partir d’aquest volum que és el real del 2004.

També ens agradaria que se’ns expliqués en què s’aplica la partida de Pla d’acció educativa, de 3000 €, i com s’ha previst afrontar la situació d’extingir la tipologia de laboral temporal per passar a laboral fix del coordinador del PTT, no és que no ens agradi que els treballadors de l’ajuntament gaudeixin de més seguretat, però hem de tenir en compte que el PTT està subjecte a la subvenció del departament d’educació i ningú no ens pot assegurar com serà la política del departament en 4 o 8 anys.
També voldríem deixar sobre la taula el tema del Museu de la Torneria, que any rera any trobem aquesta partida, però any rera any el Museu resta tancat i sense un futur gaire clar, fora bo que els governs implicats parlessin clar del què és i què ha de ser el Museu de la Torneria.
Per acabar ens agradaria reflexionar sobre la filosofia pressupostària de l’equip de govern, un plantejament unilateral d’una proposta que es deixa sobre la taula amb el temps just per estudiar-lo més o menys profundament, però sense opcions d’aportar-hi res.
Això vol dir, que aquest pressupost no és nostres, no hi hem participat, no ens han comentat res. No hi hem pintat res.
Així que concretament no és nostre. Però tampoc no hi compartim la filosofia, el grup municipal d’ERC-AM apostem per uns pressupostos pel poble, no electorals; per uns pressupostos planificats a mitjà i llarg termini, amb el màxim consens a l’hora de plantejar prioritats, no amb pressupostos de caire legislatiu, de cara a les eleccions, planificant el què es pot portar al mercat electoral de cada quatre anys.
Per això no i temes esmentat abans no podem votar a favor d’aquest pressupost.
Però el pes del nostre programa, amb el centre de dia i la piscina municipal, afegint-hi la justícia d’habilitar l’arxiu històric i municipal, ens aparta del no, és per això que el grup municipal d’ERC-AM ens abstindrem en la votació d’aquest pressupost.