Torelló

Notícia

La sociovergència apliquen rebaixes en les deixalles, però s'oblida de fer-ho al sector de bars i de restauració

Jordi Casals
Jordi Casals, al Ple de Torelló
En el darrer Ple, l'equip de govern va aprovar les ordenances municipals, on s'estableixen els impostos i taxes de Torelló.
Jordi Casals, portaveu d'ERC-AM, en una exposició inicial, va explicar que s'havia de ser conscient que en aquest Ple, dels més importants, és d'on surten els recursos propis de l'ajuntament per fer les seves polítiques públiques, però que alhora "s'havia de ser també conscient de les dificultats que passen les economies domèstiques, en el context de crisi que es viu". Per Casals, aquesta situació feia que l'elaboració de les ordenances fossin complexes per l'equip de govern i per això, des de l'inici del mandat, ERC "ha estès sempre la mà a l'equip de govern per col.laborar", però mai s'ha fet el pas de fer un treball intensiu, amb el temps necessari i amb la voluntat d'entesa, ja que quan s'han fet propostes, des de l'equip de govern s'han rebutjat.
Els republicans van votar en contra de la taxa de l'aigua, per no intensificar més el treball en els trams, tenint en compte les unitats familiars més grans i el consum. Els republicans també es van oposar en mantenir l'impost de circulació al màxim, des de fa anys, i amb unes bonificacions que tenen una incidència mínima en la ciutadania.
En la taxa de recollida de deixalles, els republicans es van abstenir ja que no estan d'acord que en la rebaixa que es fa en certs epígrafs de l'ordenança no es tingui en compte a la restauració i als bars.
En quan a l'IBI, el principal impost de l'ajuntament, Casals va justificar l'abstenció pel fet que aquest impost ve condicionat per la revisió del cadastre del 2006, que es va actualitzant durant 10 anys i que al coincidir en anys de profunda crisi, ara fa 2 anys que van demanar relaxar lleugerament la pressió fiscal en aquest impost, el que es va negar el regidor d'Hisenda.