Torelló

Notícia

S'aprova que els diners de la sentència del cas COVIT es destini als recursos hídrics de Torelló

Tots els grups van sotasignar una moció, que una veïna va vehicular a través de la CUP, perquè els diners de la sentència judicial del cas de la contaminació de l'aigua per part de l'empresa COVIT es destinin a la recuperació de recursos hídrics de Torelló. 
El portaveu d'ERC-JpT, Jordi Casals,  va lamentar que "és possible que no es pugui descontaminar el pou", però per això és bo que la moció "contempli tots els recursos hídrics". Per altra banda, Casals, va recordar que "s'ha hagut de construir la potabilitzadora d'Osona Nord per tal de garantir l'abastament d'aigua" per un poble, com és el de Torelló, que "té aigua en tot el seu subsòl. Una paradoxa provocada per l'acció irresponsable de COVIT". "Aquesta inversió es va fer sense cap aportació de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), això ho han de tenir en compte davant la demanda que els hi fem amb aquesta moció"
La sentència va condemnar a pagar a l'ACA 1.149.647 € i 82.712 € a l'ajuntament.