Torelló

Notícia

Ordenances Fiscals per l'any 2018

Ordenances Fiscals per l'any 2018

Propostes d'ERC-JpT a l'equip de govern:
 1. Bonificacions progressives segons renda familiar de l’IBI per a famílies nombroses. (REBUTJAT)
 2. Mesures per l’habitatge:
  1. ​Bonificació de l'IBI als habitatges buits que s'incorporin a la Borsa de Lloguer d'Habitatge Social (ACCEPTAT)
  2. Crear una taxa per un registre d'Habitatges desocupats de forma anòmala (2 anys injustificat)​ (REBUTJAT)
 3. Taxa de deixalles:
  1. Redefenir els trams de la taxa per a comerços de proximitat (ACCEPTAT)
  2. Establir una tarifació social en la taxa de recollida de deixalles (REBUTJAT)
 4. Establir una tarifació social en la matriculació i quotes mensuals de l’Escola Bressol, acordat ja en els pressupostos 2017 (REBUTJAT)
 5. Recuperar la bonificació d’obres d’interès social per totes les zones del poble (ACCEPTAT pendents del pressupost 2018)
 6. Bonificacions per a joves a serveis municipals (culturals, educatives, esportives, ...) (REBUTJAT)
 7. Una quota per ús de les instal·lacions de la Piscina Coberta per prescripció mèdica (Reformulat amb una petició als gestors de la piscina de nova línia de Salut)
 8. Revisió de les taxes per l'ús de la deixalleria (per exemple els límits diaris per jardineria) (PENDENT)

ERC-JpT ens ABSTENIM en les Ordenances Fiscals. Per què?
En contra pujada de l'IBI per part del govern local: 
Per augmentar la recaptació en 140.000€, pujada motivada per una part per poder mantenir alguns programes del Pla de Barris i, sobretot, per despesa lligada al Capítol I, el del personal. Com ja és sabut, en aquest mandat els números anuals es van tancar amb un superàvit del pressupost molt important. Davant les propostes de pujades d’impostos, nosaltres sempre hem apostat per primer mirar una resposta en una millora de la gestió pressupostària
Propostes per fer aflorar els habitatges buits han quedat a mitges: Des del nostre grup vam proposar dues mesures. La primera, per tal de fomentar que s’inscriguin pisos buits a la Borsa de Lloguer Social de Torelló. La segona proposta, que no s'ha acceptat, era la creació d’un registre de pisos en situació de desocupació anòmala, que resumint vol dir pisos que estan buits per més de dos anys sense cap justificació que prevegi la Llei d’Habitatge. Aquest registre aniria lligat a una taxa a pagar pels propietaris d’aquests pisos en situació de desocupació anòmala, per tal de cobrir les despeses de la creació i manteniment d’aquest registre. 
Nosaltres no ens rendirem fins a què Torelló disposi d’una bateria d’actuacions contra els habitatges desocupats permanentment. Perquè només amb incentius fiscals, difícilment es pugui sacsejar completament un mercat de l’habitatge on l’especulació n’és excessivament el seu motor.
Acceptada proposta a favor del comerç de proximitat en la taxa de deixalles: S’ha acceptat en tota la seva totalitat que és la de crear dos trams més en la taxa de deixalles per comerços no alimentaris, ja que només comptava amb tres trams on els salts en el preu de la taxa era molt important. Ara s’ha suavitzat, el que fa que sigui una taxa més justa per aquests comerços. Des d’ERC-JpT apostem pel comerç de proximitat, el comerç del poble, i aquestes mesures també són mesures de suport al nostre comerç.
Mesures socials en la fiscalitat, rebutjades: Les bonificacions progressives segons renda familiar de l’IBI, per a famílies nombroses (perquè no totes les famílies nombroses tenen la mateixa situació socioeconòmica ni el valor cadastral és un bon indicador social); establir una tarifació social en la taxa de recollida de deixalles (ja que sembla ser impossible que s’abaixi la taxa, malgrat es millori la qualitat de la recollida); establir bonificacions per a joves de Torelló en diferents serveis municipals (una de les moltes propostes d’ERC-JpT pel Pla Local de Joventut, rebutjades pel regidor de Joventut) i l’establiment d’una tarifació social en la matrícula i la quota mensual de les escoles bressol (acordat en els acords del pressupost d’enguany) han estat descartades des d’un inici.
En vies de desenvolupament una tarifa de la piscina coberta per prescripció mèdica Establir una tarifa per ús terapèutic de la piscina coberta, que hem acordat que des de l’ajuntament es parli amb els gestors de l’equipament municipal de la piscina coberta per tal d’establir una línia d’oferta en l’àmbit de la salut, que vagi més enllà de l’esport com a vida saludable i més enllà del que es porta a terme ara.