Torelló

Notícia

Ordenances Fiscals per l'any 2019

Ordenances Fiscals per l'any 2019

Propostes d'ERC-JpT a l'equip de govern:
 1. Bonificacions progressives segons renda familiar de l’IBI per a famílies nombroses. (REBUTJAT)
 2. ​Crear una taxa per un registre d'Habitatges desocupats de forma anòmala (2 anys injustificat)​ (ACCEPTAT)
 3. Augmentar la bonificació de l'IAE per la creació de llocs de treball i per l'ús d'energia renovable en empreses(ACCEPTAT)
  1. 50% per la creació de més de 15 llocs de treball (abans 25%)
  2. 25% per la creació entre 10 i 15 llocs de treball (Novetat)
  3. 50% per l'ús d'energia renovable en empreses (abans 25%)
 4. Bonificacions per automòbils de baix impacte mediambiental (REBUTJAT)
  1. Crear una bonificació del 70% pels cotxes híbrids (ara 60%)
  2. Crear una bonificació del 75% pels cotxes nous híbrids durant un o dos anys (novetat)
 5. Establir una revisió permanent de la situació econòmica familiar, ja que la tarifació social de l’Escola Bressol, s'estableix segons la renda de l'any anterior (REBUTJAT)
 6. Bonificacions per a joves a serveis municipals (culturals, educatives, esportives, ...) (ACCEPTAT PARCIALMENT)
  1. ​Bonificació per cursos a l'Escola d'Arts Plàstiques per a joves
  2. Establir tarifes específiques per a infants i joves al nou equipament esportiu de Boulder (rocòdrom)
 7. Una quota per ús de les instal·lacions de la Piscina Coberta per prescripció mèdica (Reformulat amb una petició als gestors de la piscina de nova línia de Salut) (REBUTJAT)
 8. Modificar tarifes de la piscina d'Estiu (REBUTJAT)
  1. Tornar als 6 anys l'edat mínima a pagar entrada (ho van rebaixar a 4 anys)
  2. Incloure en la bonificació per pa pensionistes els que siguin menors de 60 anys
 9. Revisió de les taxes per l'ús de la deixalleria (per exemple els límits diaris per jardineria) (ACCEPTAT)