Torelló

Documents

Jordi Casals: "Aquests equip de govern està fos d'energia pròpia"
Aquests són els darrers pressupostos d’aquest equip de govern.
És la primera vegada des que sóc regidor, ja en fa set, que l’equip de govern, a més de posar-se a disposició ha fet el pas de convocar els grups de l’oposició per parlar dels pressupostos. Per informar-ne directament.
És una manera de tancar el mandat i segurament una etapa que s’acaba al proper maig, que és l’alcaldia de Miquel Franch.
Com a grup, sempre hem cregut que l’equip de govern era qui havia de portar la iniciativa a l’hora de parlar del pressupost, que era aquest qui havia de fer el pas i convocar la resta de grups que no estan a govern.
També hem cregut que buscar la implicació de la oposició és asseure’s amb tots els grups abans de tancar el pressupost, no sols informar-ne.
La implicació d’ERC sempre s’ha trobat quan s’ha buscat, sincerament, quan el Pla de Barris per exemple. Llavors ERC hi vam ser i hi vam ser aportant coses. La col•laboració és possible, malgrat que aquesta sigui blasmada després per l’alcalde a televisió.
La mà estesa d’ERC a col•laborar amb l’equip de govern hi ha estat sempre, però en comptades vegades s’hi ha comptat. És lícit, però després no es pot reclamar suport cec.
Sense una negociació prèvia, difícilment es pot trobar a l’oposició avalant uns pressupostos. Només es pot donar com quan ERC ha aprovat uns números de l’equip de govern en els darrers dos mandats, quan s’aplica el programa electoral. Això va passar el 2006, l’únic pressupost aprovat per ERC a l’oposició estant.
Els pressupostos pel proper exercici no ho són i no poden ser aprovats pel nostre grup. Perquè ni se’ns ha implicat ni s’aplica el que nosaltres creiem necessari.
Són uns pressupostos marcats per una crisi que pesa com una llosa a les finances municipals, mermant-ne els ingressos propis però també els de les altres administracions, però comparativament amb l’any passat, els ingressos propis són superiors, fins i tot si traiem les contribucions especials de Matabosch. És una llàstima que com a contrapartida en partides com la de manteniment i neteja de l’àrea d’obres i serveis hi haig un augment de més de 300.000€.
En aquests pressupostos, el capítol d’inversions s’ha vist reduït dràsticament. Aquesta és la realitat pel 2011, l’equip de govern sols pot assegurar 900.000€ en inversions. Com a mínim, la sinceritat és de valorar.
Final d’etapa, cal acabar el començat i començar el pendent del 2010, com la Plaça Nova, amb el seu camí erràtic, o La Carrera. o l’aparcament del C/ Sant Josep que no està operatiu al 100%.
Però aquest final d’etapa no és només aplicable a aquest pressupost, sinó a tot aquest mandat, que ha estat tot un final d’etapa.
Aquest equip de govern ha viscut de l’impuls del passat mandat i s’ha anat avançant fruit d’aquest impuls: les polítiques d’habitatge amb les promocions ja planificades o la creació de l’Oficina Local d’Habitatge. La projecció de la nova escola bressol o la nova escola Marta Mata, per exemple, que a més han tingut el suport clar del darrer govern de la Generalitat. Tot originat en el mandat que va acabar el 2007.
Segurament la gran aportació d’aquests darrers quatre anys haurà estat el Pla de Barris, una idea que l’alcalde ja portava el cap a inici de mandat, que no va ser reeixit en el primer intent, fet sols amb el suport de CiU, llavors transitant de l’oposició a govern, i que sí que va reeixir quan es va comptar amb les aportacions d’altres grups, el nostre inclòs. Va tenir el suport de 16 dels 17 regidors.
Aquest equip de govern arriba fos d’energia pròpia.
Fa dos anys, quan es va començar a parlar obertament de crisi econòmica en aquesta casa, el regidor d’Hisenda va dir “Al mal temps, bona cara”.
Però davant d’aquest mal temps no n’hi ha prou amb la resignació i fer bona cara. Cal alguna cosa més. Els darrers temps han posat en entredit el teixit productiu de casa nostra, del país, de la comarca i del poble.
Calia fer un pas endavant, que no una fugida endavant. És per això que ERC sempre hem posat tant d’èmfasi en la promoció econòmica, ara era el moment de dibuixar el nou horitzó econòmic de Torelló.
Però la realitat ha estat que el consorci del sòl públic sabem que hi és, però res més, sabem que hi ha un gerent, però no sabem què fa. Fins i tot s’ha dit que s’hauria de canviar però que sapiguem no ha passat. Tenim una de les eines més potents del nostre entorn per fer política de promoció econòmica, però no en sabem res, ni en públic ni en privat.
En aquest mandat hem desmantellat Gestiomat, tots en sabem els motius. Llavors vam clamar que era el moment per redefinir la política de promoció econòmica. Resultat: dues reunions i llestos.
Tenim un Consorci de la Vall del Ges Orís i Bisaura que li plana al damunt un ens comarcal de promoció econòmica, que potencialment pot ser positiu, però que no en tenim garanties i no sabem quin paper hi jugarà la nostra vall i el nostre poble.
També podríem parlar d’un Viver d’Empreses de serveis absolutament desaprofitat i sense un rendiment òptim.
No es pot dir que la política de promoció econòmica estigui a l’alçada de les circumstàncies, perquè fer polítiques de promoció econòmica en uns moments d’escac al nostre teixit productius, és a dir, també al social, no podem renunciar a definir i promocionar el model que volem.
L’àrea de promoció econòmica ha esdevingut una bona oficina del SOC, amb molts plans d’ocupació, una mesura de xoc davant l’atur, però que no projecte cap futur teixit productiu ni econòmic. Tots sabem que l’objectiu dels plans d’ocupació no és aquest.
Davant la crisi, aquest equip de govern ha anat a parar el xoc, res a dir. Però manca projecte de futur, projecte de poble. Massa inèrcia i poc impuls.
Miquel Franch serà un dels grans en la política municipal de Torelló, podrà haver agradat més, menys o gens, però serà un dels grans. Però aquest pressupost no representa res més que el paradigma d’un final d’etapa que ha viscut de l’impuls pres ja fa vuit anys.
Nosaltres no podem donar suport a un pressupost com aquest. Reconeixem les dificultats del moment, però creiem que en aquests moments complicats hem de treure el millor de nosaltres i impulsar Torelló cap a un nou model de poble.
Som conscients, perquè hi hem batallat, que s’ha fet un esforç per mantenir un Festus amenaçat i que algú posava en entredit, que s’ha resolt econòmicament el Carnaval, que els serveis socials van el 120% (i que aquest serà el resultat pressupostari real de l’any que ve i que s’haurà de modificar a l’alça). Sabem que s’han de mantenir uns nous serveis que entre tots vam estar-hi d’acord.
I tot això ha de sumar perquè forma part del nostre poble: la gent, el benestar, l’educació, l’esport, la cultura, la civilitat de Torelló. Però cal projectar un nou horitzó.
Sabem de les dificultats del moment, però davant la crisi no n’hi ha prou amb aguantar, cal també projectar un model de poble que aquest equip de govern s’ha vist incapaç d’impulsar i que aquests pressupostos no projecten.
Repeteixo, aquest pressupost és la cloenda d’una etapa política que viu de l’impuls pres fa anys i que en uns moments claus com són els que vivim només suposa que perdre un valuosíssim temps.
És per això que nosaltres votarem NO a aquest pressupost.