Torelló

Documents

Moció sobre la retallada en les aportacions econòmiques del departament d'Ensenyament a les escoles de música i les escoles bressol
Davant la retallada anunciada del Departament d’Ensenyament de les aportacions econòmiques a les escoles de música i a les escoles bressol, que consta en passar de 600€ a 460€ i de 1.800€ a 1.600€, respectivament, amb caràcter retroactiu, afectant el curs ja passat 2010-2011, que comportaria una dificultat econòmica a l’Ajuntament en l’actual exercici pressupostari i inici del curs 2011-2012.

Davant l’aposta nítida de l’Ajuntament de Torelló per apostar per l’educació de 0 a 3 anys i per als estudis de música, amb dues escoles bressol i una escola municipal de música, i que sempre s’ha estat escrupolós en la planificació i la correcta actuació en aquests dos àmbits educatius.

Els Grups Municipals d'ERC i Junts per Torelló – AM, Convergència i Unió, PSC-PM i ICV-EUiA-EPM, atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Administració, Economia i hisenda, règim intern i seguretat, proposen al ple, l’adopció dels acords que segueixen:

1. Reafirmar l’aposta de l’Ajuntament de Torelló en l’educació de 0 a 3 anys i els estudis artístics al nostre municipi.

2. Sol•licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que mantingui els compromisos adquirits en matèria econòmica, respecte les aportacions per alumne/a de l’escola de música i escoles bressol pel curs 2010-2011, sense aplicar retroactivament uns acords que perjudiquin greument el funcionament d’aquestes activitats docents.

3. Donar suport a la carta de l’Alcalde de Torelló tramesa a la Consellera d’Ensenyament en la que es solicita el manteniment de l’aportació compromesa pel Departament d’Ensenyament de cara al curs 2010-2011 per les escoles bressol i l’escola de música.

4. Trametre aquests acords al President de la Generalitat i a la consellera del Departament de la Generalitat de Catalunya.