Torelló

Documents

Moció d''ERC-JpT-AM en suport al professorat de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
Seguint la tradició educativa de Torelló, posant en valor la tasca educativa de l’escola i el suport a l’escola catalana, es presenta aquesta moció que proposa l’Assemblea de Professorat d’El Palau i la Plataforma de Suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca.
 
El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans de comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers nou docents de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 2 i 20 d’octubre de 2017 alguns professors del centre haurien vexat els fills de guàrdies civils per raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos de seguretat de l’Estat. Ni en la denúncia ni en la divulgació oficial que se’n va fer es va prendre en consideració les declaracions del professorat realitzades en el mes de gener davant la Guàrdia Civil, que negaven taxativament aquelles infonamentades acusacions.
 
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1 d’octubre es van fer partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública catalana i que l’INS El Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les expressions que s’atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són certes i tergiversen les diverses intervencions a les classes. Tot i que fins a dia d'avui no s'ha registrat cap queixa formal, ni al centre ni als serveis d'inspecció, el mateix 3 d'octubre ja es van activar els mecanismes docents habituals per generar espais de trobada entre alumnat, docents, institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar la situació, contrarestar el relat esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat de l’alumnat.
 
El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als representants sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme les pertinents indagacions i que no s’havia trobat cap indici d’actuació indeguda. Alhora, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, convocava a les famílies implicades i al Director de l’Institut a una trobada, a la qual les famílies afectades no s’hi van presentar. El dia 6 de novembre, el Consell Escolar – òrgan màxim responsable de la cura de la convivència en el centre i en el que hi tenen representació el professorat, les famílies, els alumnes i l’Ajuntament- aprovava per assentiment unànime un comunicat en el qual es rebutjaven les greus acusacions contra el professorat i es defensava la professionalitat dels docents.
 
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l’alumnat com als docents, que havíem optat per no incentivar el debat p Grup Municipal d’ERC i Junts per Torelló Greuges en el seu informe de 2 de maig del 2018. Així, el dia 24 d’abril, després de l’aparició en premsa de la denúncia de la Fiscalia, l’assemblea de professors va decidir trencar el silenci, tot mantenint sempre la intimitat i el respecte d’uns i altres.
 
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i fotografies del professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns mitjans de comunicació en clau d’escarni i d’instrumentalització política, causant l'assenyalament del professorat implicat, però també dels alumnes que s’hi citen, danyant a tota la comunitat educativa. Aquella malintencionada divulgació ha desatès tota ètica, en no respectar la presumpció d'innocència i limitar-se a una reproducció mecànica de la denúncia.
 
D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunir-se amb les persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets, sense tan sols sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari, per endurir la seva ofensiva, el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments per investigar més suposats casos, la majoria ja arxivats pel Departament i la pròpia fiscalia.
 
Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, les mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de l’1 de Maig convocada per ex-alumnes a les portes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’acte amb la lectura el dia 10 de Maig del comunicat de suport de pares i mares de l’institut.
 
Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu- per desacreditar el model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d’una divisió inexistent. A banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca convertir-los en símbol d’un suposat trencament de la convivència a Catalunya.
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
 
 
Primer.- Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en situació similar.
 
Segon.- Instar a la Fiscalia que retiri les acusacions i demani l’immediat arxiu del procediment judicial obert contra professorat d’El Palau i d’altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de l’escola pública catalana.
 
Tercer.- Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre professorat. Que es facin públiques les indagacions realitzades per la inspecció educativa que exonerava el professorat d’El Palau i es doni suport públic al professorat.
 
Quart.- Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra l’ensenyament públic català, que és l’escola de tots i totes. Grup Municipal d’ERC i Junts per Torelló
 
Cinquè.- Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau entre totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de pobles de l’Estat espanyol, Europa i el món.
 
Sisè.- Traslladar aquests acords als centres educatius i a les AMPAs de Torelló i al Consell Escolar Municipal, per tal que si ho considera oportú el seu plenari, també hi sigui aprovat.