Torelló

El nostre equip

  • Xevi Lozano
    Xevi Lozano 2n Tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Joventut, Participació Ciutadana i Mitjans de Comunicació Regidor de Junts per Torelló en la coalició ERC-JpT des del 2011.

    En el mandat 2011-2015:
    Regidor delegat de Ciutadania Activa, Medi Ambient i Món Rural i de Joventut i Infància
    President Suplent de la Comissió Informativa d'Urbanisme
    Membre del Patronat de Ràdio Ona