Torelló

Ajuntament

Moció d’ERC-JpT de protecció pressupostària de la Cultura, l’Educació, les Polítiques Socials, d’Ocupació i les específiques d’activitats per cada barri
Atès que la gestió pressupostària en l’administració pública fa que sorgeixin despeses sobrevingudes, ja sigui per l’augment de la despesa pressupostada o per la generació de noves despeses.
Atès que en el Ple de 25 d’abril de 2016 de l’ajuntament de Torelló es va fer una modificació de pressupost per assumir la part que pertocava a l’ajuntament d’unes despeses per uns Plans d’Ocupació del Consell Comarcal i que es va fer servir de les partides de promoció de l’Esport i de l’Educació.Atès que la gestió pressupostària en l’administració pública fa que sorgeixin despeses sobrevingudes, ja sigui per l’augment de la despesa pressupostada o per la generació de noves despeses.
Atès que en el Ple del 25 de juliol de 2016 de l’ajuntament de Torelló es va fer una modificació de pressupost per assumir la despesa per l’obertura dels lavabos públics dels Jardins de Can Parrella i que es va fer servir la partida de la subvenció per l’organització de la Festa de la Joanot Martorell – La Cabanya.
Atès que creiem que s’han de protegir les polítiques de foment de la cultura, de l’educació, de l’esport, a més de les polítiques de Benestar Social i del foment de l’ocupació, a més de tenir en compta les activitats dirigides específicament en cada barri, per tal de reforçar la força cívico-cultural, les polítiques socials i de generació d’ocupació i una visió de poble que englobi i respecti tots els barris de Torelló.

El Grup Municipal d’ERC-JpT-AM proposa els següents acords:

Primer:- Que no es facin servir partides de foment de la cultura, de l’educació, de l’esport, a més de les polítiques de Benestar Social, incloent les d’igualtat i ciutadania, i del foment de l’ocupació per finançar modificacions de pressupost que no reverteixin en el mateix objectiu i finalitat d’aquestes.
Segon:- Que si no és possible tirar endavant actuacions pressupostades en els àmbits del foment de la cultura, de l’educació, de l’esport, a més de les polítiques de Benestar Social i del foment de l’ocupació, se’n portin a terme d’altres de noves amb la mateixa finalitat.
Tercer:- Que a no ser possible executar la partida destinada a un d’aquests àmbits esmentats pel mateix exercici que s’acordi el compromís de revertir el volum de la partida no executada per l’exercici següent.
Quart:- Que si no és possible tirar endavant actuacions pressupostades específiques en barris concrets de Torelló, aquesta partida s’usi per actuacions que reverteixin específicament en aquests barris.