Torelló

Ajuntament

Moció d'ERC-JpT per recuperar la parada de bus del Barri de Montserrat al C/ Girona
Atès que el servei de transport públic interurbà Torelló/Vic ha tingut i té a Torelló diverses parades al nostre municipi que representa de facto una connexió urbana de transport públic que teixeix una connexió entre els barris de Montserrat i el de la Joanot  Martorell - La Cabanya i el centre, amb un gran potencial per la mobilitat de la ciutadania per la difícil morfologia i orografia del municipi de Torelló.
Atès que en diferents ocasions el consistori ha manifestat l’interès per dotar-se d’un servei de transport públic urbà, però sempre s’ha valorat la creació d’un servei municipal al respecte no era sostenible econòmicament.
Atès que amb la integració tarifària de Torelló en el transport públic de Rodalies ha suposat una millora de tarifes que fa atractiu en quan a preu l’ús del transport públic interurbà Vall del Ges/Vic en trajectes urbans.
Atès que la parada central al Barri de Montserrat ha estat històricament i de forma consolidada al C/ Girona amb la Plaça Josep Vidal (la Plaça dels Lleons), donant una resposta eficient a la ciutadania.
Atès que la població del Barri de Montserrat compta amb una realitat d’envelliment amb els problemes de mobilitat que hi va associada.
Atès que amb la modificació del recorregut de l’autobús del servei interurbà al seu pas per Torelló ha suposat la creació d’una nova parada davant del CAP de Torelló i que, especialment, dóna resposta al veïnat del Barri de Montserrat i en especial èmfasi a la població de més edat, al respecte.
Atès que el canvi de recorregut ha vingut acompanyat per un canvi d’ubicació de la parada del Barri de Montserrat desapareixent la parada del C/ Girona, creant dificultats als usuaris ja existents i als potencials usuaris, el que ha creat una mobilització ciutadana expressada amb una recollida de signatures demanant recuperar la parada de bus del C/ Girona.

El Grup Municipal d’ERC-JpT-AM proposa els següents acords al Ple Municipal de Torelló:

Primer:- Mostrar l'opinió que el millo és tornar a situar la parada d’autobús del Barri de Montserrat del servei de transport interurbà Vall del Ges/Vic  al C/ Girona al costat de la Plaça Josep Vidal, i encetar negociacions perquè es faci possible.
Segon:- Que es facilitin llocs de venda dels abonaments del servei d’autobús esmentat que faciliti la seva adquisició per part dels usuaris de totes les zones de Torelló.
Tercer:- Que s’estudiï la possibilitat d’establiment de tarifes per col·lectius específics de Torelló (pensionistes, joves, aturats, etc) pel trajecte urbà del servei d’autobús.
Quart:- Que es comuniqui aquest acord a l’Associació de Veïns del Barri de Montserrat i a les persones que han impulsat la recollida de signatures que demanaven la recuperació de la parada d’autobús del Barri de Montserrat al C/ Girona al costat de la Plaça Josep Vidal.