Torelló

Ajuntament

Entrevista d'El 9 Nou a Jordi Casals "L'actitud de CiU cap a ERC-JpT en aquest mandat a Torelló incomoda molt"
“L’actitud de CiU cap a ERC-JpT en aquest mandat a Torelló incomoda molt”
“Amb quatre vots més hi havia l’opció de tenir l’alcaldia”
“No es va aprovar la moció del referèndum per qui la presentava, ERC-JpT”
“Amb el Carnaval volíem parlar de quin paper hi ha de tenir l’Ajuntament”
“És possible que calgui un canvi de cara al davant d’ERC-JpT”
“No vam millorar els sous de la policia perquè CiU no va voler”