Torelló

Notícia

El barri de Montserrat, molta feina feta davant de massa demagògia

Jordi Casals i Prat, portaveu d'ERC-JpT

Per governar i aplicar un programa polític, que és la plasmació d'una idea de poble (en la política municipal), un ha de guanyar les eleccions o bé tenir el millor resultat possible per poder incidir realment en l'acció de govern.
Per guanyar les eleccions hi ha dos camins, el de fer electoralisme o el de treballar.
Hi ha electoralisme basat en el fum, en la crítica destructiva i/o en la demagògia. Massa sovint el barri de Montserrat ha estat camp polític de l'electoralisme, parlar molt i realment no fer res.
Des d'ERC-JpT, com a tot arreu on actuem, ho fem des del treball i la bona voluntat. Hi ha qui diu que en aquests darrers anys al barri de Montserrat sols hi hem fet canvis de direccions... quina ceguera o mala intenció!
Des de fa anys, mai hi ha hagut una interrelació tant constant com ara amb l'AAVV, hem impulsat una botiga al carrer al barri que ja ha arribat a la tercera edició i hem impulsat l'assemblea de barri, una experiència participativa que ha de ser exportable a tots als barris. Finalment ara hem engegat un procés participatiu on els veïns escolliran quin ús volen donar al camp de futbol del barri. Un camp que a l'inici d'aquest mandat es va haver de buscar on era la clau per obrir-lo a la gent del barri, perquè algú havia cedit aquesta clau a un privat...
Nosaltres volem guanyar, perquè volem millorar el poble. I volem guanyar a través de fer feina.
Mots clau
: B B J