Torelló

Notícia

Justícia i igualtat per les dones

Xènia Pascual i Sunyer, Secretària de la Dona
Xènia Pascual
Xènia Pascual

El dia 8 de març es per moltes de nosaltres una data assenyalada que ens serveix per reivindicar la Igualtat dels drets de les dones. Potser hi ha qui pensa que actualment les dones gaudeixen dels mateixos drets que els homes. Doncs malgrat que s’han assolit grans objectius entre finals del s.XX i l’actualitat; actualment les dones representem el 60% de les llicenciades, i en canvi, el nostre talent es va perdent en tant que hi ha una tendència a ocupar càrrecs de menys influència i sense gaire possibilitats d’ascendir com a conseqüència dels sostre de vidre encara existents en moltes organitzacions empresarials i institucions.

De fet, tal com assenyala l’observatori Dona i Empresa només el 29% de les empreses tenen alguna dona en el seu Consell d’administració , el 13% en el cas de les empreses amb mes de 250 treballadors
A més a més, les diferencies de guany salarial entre homes i dones continua sent una realitat segons un estudi de l’UGT amb dades del 2013. Aquestes diferencies són d’un 25,01% a Catalunya i d’un 24.24% al País valencià, per posar un parell d’exemples. Actualment no hi ha cap estudi que confirmi que aquesta esquerda salarial disminueixi amb el temps.

Si parlem de la conciliació de vida laboral, personal i familiar veiem que la majoria de dones continuen assolint la majoria de tasques familiars, sense una corresponsabilitat real amb la parella que fa que les dones no puguin gaudir del temps de lleure i participació en igualtat de condicions. Cal un repensament del temps i una participació masculina mes real en l’espai privat, replantejant el permís de paternitat com una de les formes més viables que faria que els homes es corresponsabilitzessin de la cura de fills i filles i que les dones no veiessin penalitzada o truncada la seva carrera professional pel fet de ser dona.

Finalment una altre dret que cal reivindicar es el dret de decidir sobre el nostre cos sense ser criminalitzades ni penades, el dret a la una maternitat desitjada o a un avortament segur i que les dones joves puguin exercir aquest dret lliurement

Així doncs davant la situació de construcció d’un nou estat en la que ens trobem actualment, on tenim la gran i única oportunitat de construir un nou país, les dones ens cal ser protagonistes del procés i reivindicar i donar la nostra veu en la construcció d’una nova societat més justa i igualitària. Som una peça clau del Procés i la nova republicà parlarà també amb veu de dona i això únicament esta a les nostres mans