Torrelles de Llobregat

Notícia

Posicionament GM ERC-TORRELLES en el PLE 20 MAIG 2020

El Ple va començar, amb un record per a les víctimes, els malalts i els familiars, i amb un gran reconeixement pels treballadors de l’ajuntament i pels voluntaris que estan ajudant en les tasques de cura i prevenció. Seguidament cada regidor/a de govern va donar comptes de la seva àrea, i es va procedir a l’aprovació dels punts del Ple:

Aprovació inicial del Pla Post-Covid19. S’aprova amb 7 vots a favor i 6 abstencions.
El GM d’ERC vàrem demanar durant el mes d’abril reiterades vegades al Govern la creació d’una taula de treball, on estiguessin representats els quatre GM, per tractar l’impacte i les mesures de la situació post-Covid al nostre poble. No hem rebut cap resposta oficial, ni per escrit ni de paraula, deixant palès que aquest Govern no té cap intenció de reconèixer l’aportació que puguem fer dels altres Grups per tractar temes cabdals i extraordinaris com el que ens afecta ara mateix com a municipi. Sembla que els set regidors de Govern són prous i suficients i no els cal escoltar els regidors que representem el 43% dels votants que no van optar pel model de governança que ells representen.
Companys i companyes de govern, com sempre, ens direu que podrem aportar les nostres idees en el termini d’exposició pública establert legalment per qualsevol decisió portada a plenari, tractant-nos com un més i sense donar el valor que mereixen tots els càrrecs electes. Propostes de les que els fem arribar, com ja ha passat, us les feu vostres. El corró de la majoria dels 7 regidors us permet legalment actuar així, però esperàvem una actitud més oberta a recollir la diversitat ideològica dels ciutadans i ciutadanes de Torrelles. Lamentem aquesta actitud tancada i que no se’ns permeti sumar la nostra experiència a les vostres decisions.
És per tot això que no podem donar suport a un document unilateral, fet des del menysteniment. ENS ABSTENIM

Aprovació inicial del Reglament d’Ús del Casal de Joves de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. S’aprova amb 7 vots a favor i 6 abstencions.
Ja vam dir a l’inici de la legislatura que en tot allò que fes referència a reglaments interns ens abstindríem. Només vam participar de les esmenes a l’Ordenança Cívica amb un document extens que assenyalava els buits i les errades del document original que vau presentar, també de manera unilateral i sense cap consulta prèvia. Ho vam fer en senyal d’oferiment a futures col·laboracions amb el Govern que no han tingut cap fruit, ni tan sols el d’indicar la feina feta per ERC en la millora del document original, de nou menysteniment i silenciar la feina feta per l’oposició. Per aquestes raons, ENS ABSTENIM.

Aprovació de l’adhesió al Protocol de la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat
. S'APROVA PER UNANIMITAT.
Des del Consell Comarcal del Baix Llobregat i des del Centre d’Estudis Comarcal  han impulsat  la creació de la Xarxa Memòria Democràtica, com a instrument de coordinació i articulació estratègica que permeti aconseguir aquestes fites. Sempre, des de la voluntat de generar dinàmiques cooperatives amb el conjunt d’entitats del territori. L’objectiu principal de la Xarxa, es crear un espai d’interacció i coordinació, amb l’objectiu de disposar d’un marc de treball comarcal, convidant a sumar-s’hi a tots els municipis de la comarca, així com a totes les entitats i organismes que desenvolupin projectes de memòria democràtica. En l’àmbit de Torrelles cal ressaltar que l’Associació d’Estudis Torrellencs és una de les primeres associacions que s’hi va adherir.
En tot el que significa fer memòria del passat i, especialment, pel que fa referència a la lluita democràtica i a la repressió franquista sempre trobareu a ERC al costat de qualsevol iniciativa. És per aquestes raons que votem A FAVOR.

Aprovació de l’autorització a l’AMTU a rebre les aportacions de l’ATM a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. S’APROVA PER UNANIMITAT.
L'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) és una associació de municipis d’àmbit nacional català, que treballa per la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic d’arreu de Catalunya.
L’AMTU dona suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic.  A més, l’AMTU té la voluntat de representar la veu conjunta de tots els municipis catalans i, per tant, està oberta a tots als municipis i entitats municipals que voluntàriament decideixin formar-ne part.
Al tractar-se d’una entitat supralocal que facilitarà la recepció de les quantitats que l’Agència del Transport Metropolità destinarà a cada municipi entenem que hem de donar suport a aquesta aprovació i el nostre vot és A FAVOR.

Aprovació inicial del document Torrelles per la memòria històrica. S'APROVA AMB 11+ (CAT, ERC, PSC) / 2 ABSTENCIONS (JxT).
En la Comissió Informativa del mes de març de 2020, els Grups Municipals d’Esquerra i del Partit Socialista de Catalunya de Torrelles de Llobregat vam presentar una moció amb la petició d’acordar una Comissió per a la Memòria Històrica formada per les entitats de memòria històrica locals i les persones individuals que hagin treballat en la recerca de la dita matèria.
En el ple anterior, en l’apartat de Precs i Preguntes, ja vam indicar la nostra voluntat de recordar Baldiri Casas, assassinat pels nazis al camp de  Gusen l’any 1941, amb la instal·lació d’una placa Stolperstein. La situació esdevinguda pel confinament del COVID19 va impedir que aquesta moció fos transaccionada entre tots els Grups Municipals, com així es va quedar en la Comissió Informativa de març, i portada al ple per a la seva aprovació, però en l’ordre del dia del Ple del mes de Maig, el govern va introduir, de manera unilateral, un punt anomenat “Aprovació inicial del document TORRELLES PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA”.
De nou, Esquerra inicia una proposta d’acció i el Govern intenta fer-la seva, tot i que cal agrair que en la notícia apareguda al web municipal sí s’indiqui que la idea de les plaques és originària d’ERC.
Si el Govern tenia intenció de fer aquest pas de crear un document alternatiu a la moció presentada, la lògica i l’honestedat indica que hagués estat bé comentar-ho amb els grups que vam presentar aquella moció per trobar-nos tots en la defensa dels valors de memòria històrica i democràtica sense que ningú es volgués erigir en portaveu únic d’aquesta reclamació. No ha estat així. El dèficit democràtic és evident.
Amb tot, considerem imprescindible la creació d’aquest grup de treball. Al marge de que l’anòmala situació produïda podria bolcar-nos a un més que lògic vot negatiu, la nostra voluntat és la de facilitar el coneixement de la repressió que van patir les generacions passades i és per aquest motiu que votarem a favor d’aquest punt. Tot esperant que l’equip de Govern sigui capaç de reflexionar el seu vot en la moció que presentem.

Aprovació inicial del Pla de transició energètica de Torrelles. S’aprova per 11 vots a favor (CAT, ERC, JxT) i 2 abstencions (PSC) .
En el programa de govern que va presentar ERC a les eleccions del maig de 2019 ja indicàvem la nostra voluntat d’apostar molt fortament per un nou model energètic en les dependències municipals i amb ajuts a les famílies que volguessin avançar cap a les renovables. Som molt conscients que el repte al que ens enfrontem com a societat no el guanyarem sols des de Torrelles i no podem pensar, de cap manera, que el nostre municipi sigui el que s’erigeixi en salvaguarda de la humanitat sencera, però sí podem fer que el nostre poble sigui capdavanter en allò que sigui possible per pal·liar la fractura amb el medi ambient amb la qual s’ha instal·lat el món sencer. Episodis com el Glòria ens han mostrat que hem d’avançar en aquest sentit de canviar alguns costums i formes que, fins ara, no discutíem gaire.
El Pla de Transició presentat pel Govern torna a ser un document unilateral, no contrastat, no treballat amb cap plantejament que pugui ser diferent al seu, no sembla la millor manera de convèncer ningú per sumar-se a un propòsit i tampoc sembla la millor manera de considerar els Grups de l’oposició, suposem que aquest serà el tarannà que CAT vol acostumar-nos, per més que no sigui el natural en societat diverses ideològicament com és la del nostre poble. Amb tot, i en aquest punt, volem donar un vot de confiança al model que vol aprovar perquè, si voleu comprovar-ho, és molt semblant al que proposava ERC fa un any. El nostre és un vot A FAVOR.


Mocions

Moció de suport a la “Declaració del Fons Català de Cooperació contra la violència a la frontera entre Grècia i Turquia” i compromís d'aportació de recursos a projectes humanitaris. S’APROVA PER UNANIMITAT.
Des de ERC donem suport a aquesta moció perquè la cooperació i la solidaritat són valors republicans que defensem i per això  hem de col·laborar fent arribar recursos a projectes humanitaris, especialment en una situació de pandèmia global, en la que aquella població que busca refugi esta en unes condicions infrahumanes, de vulnerabilitat extrema. Per tant estem molt d’acord també que com a ajuntament aportem recursos a la campanya Món Local Covid-19 que ja s'ha activat.

Moció a favor de l'impuls del Pacte contra la crisi de preus de la fruita dolça. S’APROVA PER UNANIMITAT.
La situació que s’ha donat en la precarietat dels productors de fruita dolça ens obliga a fer costat a les seves reivindicacions i a fer-nos conscients de la importància que té el Sector Primari. A Torrelles també tenim una arrel de pagesia i, tot i que ja no hi ha tants productors com fa uns anys, no podem deixar de banda les dificultats que té aquest sector.

Moció per una automoció 4.0 que consolidi la competitivitat i l'ocupació del sector de l'automoció a Catalunya. S’APROVA PER UNANIMITAT.
El sector automobilístic a Catalunya té una llarga tradició que ve de finals del segle XIX. En el marc industrial ha estat un puntal de l’ocupació, especialment al Baix Llobregat i trobem irresponsables algunes afirmacions com les que va fer la regidora Janet Sanz, de Barcelona en Comú, a l’Ajuntament de Barcelona demanant “repensar” el sector en el sentit d’afeblir-lo per no produir tants cotxes.
Malauradament som coneixedors que Nissan vol marxar a França i que l’afectació en els treballadors farà que moltes famílies es trobin en situació de precarietat.

Moció per donar impuls a la incorporació de Torrelles de Llobregat als municipis que utilitzen la xarxa de seguretat ciutadana i convivència  M7 Citizen Security”. S’APROVA PER 9 vots a favor (CAT, PSC I JxT) i 4 abstencions (ERC).
Tot i estar d’acord en que els canals de comunicació amb la ciutadania han d’esdevenir digitals, pensem que la incorporació a una xarxa privada com és la de M7 pot no ser la millor solució. Considerem que cal treballar més alternatives i estudiar més a fons aquest tema. Per això farem abstenció en aquest punt.

Moció per a la Commemoració del Dia Internacional de les Dones. S’APROVA PER UNANIMITAT
Evidentment que des de ERC sempre donarem suport a tot allò que tingui a veure amb donar visibilitat, veu i valor a les dones, a totes.
El dia 8 de Març és un dia especial i important per a les dones a nivell mundial, un dia on totes i tots sortim al carrer a reivindicar que encara avui en dia, fins i tot en  una societat suposadament avançada com la nostra, no gaudim d’una igualtat real, que la carrega de tasques no remunerades recau majoritàriament sobre nosaltres, que som les dones les qui ens agafem mes excedències o reduccions de jornada per a tenir cura de la família, que tenim mes entrebancs en el mercat laboral, que per fer la mateixa feina les dones cobrem un 25% menys que els nostres companys, que tenim un sostre de vidre que ens impedeix accedir a llocs de decisió dins les empreses, que patim una violència masclista que és la xacra d’aquesta societat, i que estem constantment bombardejades i coaccionades ja des de petites sobre com ens hem de comportar en societat i com ha de ser el nostre cos.
El nostre és un partit feminista, i crec que ho estem demostrant constantment des de el mon local fins al nacional.
Així que si, donem suport a aquesta moció, perquè malgrat el el 8M ja ha passat, el contingut de la moció que volíem presentar és atemporal.
 
Ara bé, han passat dos mesos des de el 8M i la situació ha canviat 180 graus, estem en mig d’una pandèmia que provocarà una forta crisi econòmica i social i creiem que ara mes que mai hem de tenir cura de les persones i col·lectius mes vulnerables, com poden ser les dones i les families monomarentals.
 
A la Comissió Informativa vam acordar presentar la moció de commemoració del dia de la Dona adaptant-la a la situació actual per tal de consensuar-la entre tots. Al dia següent, la regidora d’igualtat ens va comunicar per whp que com la moció s’havia de refer de dalt a baix, i que esperaven les nostres aportacions.
 
Tot i que pensem que aquestes modificacions havien d’estar fetes entre tots els grups per tal de tenir una major aportació d’idees i un major consens, els grups de govern no van fer cap aportació, i s’han limitat a dir que les modificacions que hem presentat no els agraden i que havíem incorporat aspectes de serveis socials.
 
Des de ERC pensem que és un greu error haver rebutjat la nova moció i no presentar-la ni aprovar-la, doncs era una moció que pretenia protegir davant aquesta crisi de la COVID-19 les dones en general, les families monomarentals, les treballadores de l’ajuntament, i les que pateixen violència de gènere. Evidentment que si, vam incloure aspectes de serveis socials que creiem imprescindibles, i creiem que una regidoria d’igualtat i serveis socials hauria de donar sempre suport als mes vulnerables i a les mocions que afavoreixen aquest col·lectiu. I aquesta n’és una.


Moció per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine (o simbologia similar) en record a les persones de Torrelles de Llobregat deportades als camps de concentració nazis i a les persones que van partir la repressió franquista. S’APROVA PER 6 a favor (ERC i PSC) i 7 abstencions (CAT i JxT)
ERC sempre ha treballat pel coneixement de la memòria històrica i democràtica i la reparació moral de les víctimes de la repressió nazi i del feixisme franquista. En aquest sentit vam preparar una moció per a la creació d’una Comissió de treball a Torrelles que determini l’abast de la repressió al nostre poble i la senyalització amb plaques “Stolperstein” de les víctimes d’aquells anys de plom. No la vam poder presentar al ple de març per causa del COVID-19, però la portem al ple de maig perquè quedi constància de la nostra voluntat en la recuperació local de la Memòria històrica i democràtica.


Precs i Prguntes

4.1 Preguntem a l'alcalde sobre la Convocatòria del CEM (Consell Escolar Municipal)
Atès que abans de començar el tercer trimestre ja vam demanar la convocatòria del CEM, que JA hem començat el tercer trimestre. Quan es convocarà el CEM?

Atès que el Serralet és municipal, quan es preveu que podrà obrir?

4.2 L'ajuntament fa uns dies va convocar les places per a monitors i responsables del casal d'estiu. Quan es faran les inscripcions? S'ha previst un increment d'ajudes tipus beques des de l'ajuntament per a les famílies que ho necessitin?

4.3 Atenent que fa molta calor, que seguim confinats, i que a causa de la crisi econòmica aquest estiu moltes famílies no podran fer vacances, voldríem saber quines són les accions previstes des del govern per tal de pal·liar aquesta situació especialment en els infants? Es podrà obrir la piscina? I si és així, es podrà ampliar l'horari? S'adequaran espais municipals als infants? S'obriran els patis de les escoles?

4.4 Referent a impostos ,quan es passaran els rebuts de IBI i escombraries?

4.5 Pregunta a l'alcalde sobre les dues accions engegades al web de Change.org sobre la Pista Forestal de Begues.
Ens agradaria saber el posicionament i les gestions que ha realitzat el Govern municipal per garantir el correcte ferm de la pista i si està al cas dels moviments que s'estiguin realitzant per pressionar la conversió de la pista en una carretera asfaltada, fet al qual ERC no dóna suport.
Tanmateix, voldríem saber l'opinió del Govern pel que fa a les accions populars que hi ha al darrere de les dues accions de Change.org.

4.6 Pregunta al Primer Tinent d'Alcalde Eduard García sobre la reducció del Programa complementari de Benestar Social de la DIBA per a serveis de benestar social locals.
En tant que membre de Junts, un dels socis que va pactar amb el PSC la direcció de la DIBA per tal que el partit més votat que era ERC no aconseguís la presidència, volem saber tres coses:

- Què en pensa de la reducció de 26.354€ al 2019 a 13.300€ pel 2020 (50% de reducció)?
- Pensa fer alguna acció en clau interna de partit per arreglar aquest tema?
- Què pensa fer l'Ajuntament per pal·liar aquesta pèrdua de recursos?


GM ERC-Torrelles
#Torrellesenpositiu