Torrelles de Llobregat

Notícia

POSICIONAMENT GM ERC-TORRELLES EN EL PLE DE 16 DE JULIOL DE 2020

PLE TELEMÀTIC DE JULIOL
PLE TELEMÀTIC DE JULIOL
POSICIONAMENT DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA EN EL PLE ORDINARI DE JULIOL
Aquesta és la informació sobre el posicionament del nostre Grup Municipal en el ple ordinari de juliol 2020 de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

1. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I REGULACIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE TORRELLES DE LLOBREGAT
Votem a favor i s’aprova per unanimitat

Donem suport a la creació d’aquesta Comissió de treball i ens alegrem d’haver posat el debat sobre la seva necessitat damunt la taula. Al ple del mes de gener ja vam manifestar, al torn de precs i preguntes, la petició d’instal·lar plaques de recordatori del nostre conveí Baldiri Casas, mort al camp de concentració de Güsen-Mathausen. Al ple del mes de març vam entrar una moció per la creació d’una Taula de treball per a la memòria democràtica de Torrelles on es determinés, amb una comissió experta, l’abast de la repressió franquista al nostre municipi. Aquesta moció no es va poder presentar fins al ple de maig i el Govern actual va abstenir-se de donar-ne suport perquè no estava d’acord amb alguns aspectes de la part expositiva. Tot i que la voluntat d’ERC va ser negociar el seu contingut amb CAT i Junts al mes de març, ambdós grups no van trobar el moment per fer-ho –en part per la situació Covid que estem patint– i en el ple de maig sí van tenir temps per presentar la seva proposta pròpia.

Com que el tema s’ho val i es tracta d’un tema que va més enllà dels color polítics, Esquerra va votar afirmativament a la proposta del Govern. Aquesta és la proposta que ara s’ha creat i regulat per reconèixer les víctimes de la repressió feixista entre els anys 1931-1980. Hi participarem en la Comissió i animem les entitats locals que estiguin vinculades amb el tema a participar-hi des del primer moment.

2. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 SOBRE TAXES DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS
Votem a favor i s’aprova per 11 vots i 2 abstencions

Tractant-se d’una posada al dia, tant pel que fa a preus com en alguns aspectes de tecnicismes en l’àmbit de llicències urbanístiques, ja ens sembla adient aquesta modificació. Ara bé, portem ja més d’un any efectiu d’aquesta legislatura, i –tot i les extraordinàries incidències climatològiques i de salut que hem patit– trobem que en matèria urbanística de polítiques d’habitatge, com en d’altres àmbits, no detectem indicis de que l’equip de govern tingui previst entrar a fons en modificacions de concepte, de llarg abast, que afectin, per exemple, l’habitatge jove, un tema que el nostre grup pensem que s’està convertint en una bomba de rellotgeria.

Al Programa Municipal d’ERC (pàgines 36 i 37) ho teníem com a fita principal, igual que l’habitatge social. Però ens va semblar veure que CAT, també. Escometre plantejaments de tant de calat requeriria consensuar entre totes les forces polítiques del consistori les línies mestres a mitjà i llarg termini. I no en veiem cap intenció. Reiterem un cop més la disposició del nostre grup a col·laborar estretament en aquesta cerca de punts d’acord, d’idees-força.

3. APROVACIÓ PARCIAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES INSTAL·LACIONS D’APROFITAMENT D’ENERGIA SOLAR
Votem a favor i s’aprova per unanimitat

També aquest era un punt present al nostre Programa Municipal (pàgines 28 i 29), les coincidències entre els programes d’ERC i CAT, que va ser publicat posteriorment al nostre, són moltes i hauria estat positiu poder haver-les contrastat abans de tancar l’actual pacte de govern que ens va excloure per raons òbviament no programàtiques. Estem a favor de compensar els ciutadans que optin per models d’energia sostenible i ja ens sembla bé el llindar del 30% de consum renovable. Instem el Govern a fer una campanya informativa entre la ciutadania per tal que es coneguin tan les formes d’energia sostenible com els ajuts que els ciutadans poden rebre si fan el pas. També insistim, i presentarem una al·legació en el termini corresponent, a que estiguin bonificades tan l’energia fotovoltaica com la solar-tèrmica.

4. MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESPAI PÚBLIC
Votem a favor i s’aprova per unanimitat

Aquesta moció està presentada per l’equip de Govern arrel de la sentència del Tribunal Supremo de que no es poden exhibir altres símbols que els constitucionalistes en els edificis públics. Pensem que aquesta decisió afecta greument la llibertat d’expressió de les entitats locals que, suposadament, haurien de ser autònomes.

Considerem que, en democràcia, l’espai públic és el reflex de la diversitat ideològica, de les lluites socials. En aquest sentit, els colors dels Ajuntaments mai poden ser neutres, perquè no només són gestories de l’Estat (com alguns voldrien). Per tant, pretendre unes institucions política o ideològicament neutres, invalida el mandat de les votacions i del sentit de la ciutadania.

Que, un dels dos poders de l’Estat que NO ha estat escollit democràticament com és el Poder Judicial (l’altre, evidentment és la Monarquia) i que està travessant per un dels moments de màxima pèrdua de confiança tant entre la ciutadania de Catalunya com en els darrers informes internacionals, així és que al Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020 es concreta que la percepció d’independència de la Justícia espanyola respecte del poder polític ha disminuït en molt respecte del mateix informe del 2019, que ja havia disminuït respecte l’apreciació del 2018.

No reconeixem el Tribunal Supremo de l’Estat com a institució capacitada per decidir quines idees i quines no tenen cabuda als espais públics, ens sembla directament grotesc. Com a Republicans, que creiem en la capacitat dels ciutadans per decidir els colors de les seves institucions no podem fer altra cosa que recolzar aquesta moció. Ens voldrien súbdits i no ho som.

5. MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT
Votem en contra i s’aprova per 9 vots a favor i 4 en contra

És més que evident la situació a tots els nivells esdevinguda arran de la pandèmia. I s’endevina amb prou feines la que està per venir. Efectivament han emergit les mancances del sistema sanitari i sociosanitari, a tots els nivells també. Coincidim plenament amb alguns dels arguments exposats a la moció, de fet subscrivim els 3 primers acords que promou la moció i explícitament els hi donem suport. Però creiem que a la part expositiva, els promotors d’aquesta moció han entrat en valoracions polítiques quan no pertoca i no compartim, i amb algunes de les quals discrepem de fons. Veiem que aquesta moció és idèntica en el seu redactat a altres mocions que s'han presentat en municipis catalans per part de Comuns amb suport, en algun cas com Sant Vicenç, del PSC... no hem trobat cap ajuntament on Junts l'hagi defensat, per això se’ns fa difícil entendre que una moció que qüestiona explícitament la gestió del Govern de la Generalitat sigui defensada pels membres socis del Govern municipal de Torrelles.
 
Volem manifestar el total suport a la gestió del Departament de Salut, en circumstàncies extremes, i trobant-se entre l’espasa de l’estat lamentable i deficitari del sistema sanitari heretat per l’acumulació de bunyols de gran part dels governs centrals i autonòmics convergents fins a l’actual –recordem aquella frase de  "Les hemos destrozado la Sanidad" de la famosa conversa del ministre Fernández Díaz– i la paret d’un govern central maldestre, sord, autoritari i que en el pitjor moment ha embridat les mans dels governs més propers al ciutadà. 
 
Per aquest motiu, per la matussera exposició de fets per sustentar aquesta moció, que obvia les dificultats econòmiques i polítiques amb què el nostre Govern ha hagut de fer front a l'emergència del Covid, i no per  estar en contra de l'obertura del nostre CAP el més aviat possible (que no hi estem, tot el contrari), vam manifestar el nostre desacord.
 
6. MOCIÓ PEL TRACTAMENT IGUALITARI DELS NOMS DE LES DONES RESPECTE ALS NOMS DELS HOMES EN ELS CARRER, PLACES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE TORRELLES
Votem a favor i s’aprova per unanimitat
 
En el Ple del passat mes d’octubre, aquest consistori va votar per unanimitat declarar Torrelles Municipi Feminista, arrel d’una moció proposada per ERC i presentada conjuntament amb els altres Grups, assumint com a propi el “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes” i comprometent-nos a anar implementant de manera progressiva les mesures que s’hi proposen dedicant-hi els recursos necessaris per fer efectives polítiques feministes i d’equitat. Aquest va ser un dels punts bàsics que des de ERC recollíem en el nostre Programa Municipal (pàgines 20 i 21). Així que, una vegada declarat Municipi Feminista, hem volgut seguir treballant per a implementar aquest decàleg.
 
ERC ha tornat a proposar aquesta moció i ha convidat els altres Grups a presentar-la conjuntament, com així ha sigut i agraïm. Certament, hem trobat a faltar més implicació de l’equip de Govern a treballar-la colze a colze, però estem segurs que en futures situacions anirem millorant tots plegats aquest dèficit.
 
A Torrelles només tenim 7 noms de dona (si comptem també els 3 carrers dedicats a santes i verges) per 24 d’homes, 45 de toponímia local, 24 dedicats a natura, 24 numerals (Can Güell) i 7 d’altres tipus. La moció insta a la Comissió de Nomenclàtor local a prioritzar en futurs espais públics les dones torrellenques, baixllobregatines, catalanes i en general totes aquelles que hagin tingut un paper important per a la historia del poble, de la comarca o del país, per a la ciència, l’art, l’esport o la política.
 
7. PRECS I PREGUNTES
Hem formulat quatre preguntes:
  • Quines accions s’han fet o estan previstes de cara a la prevenció dels incendis forestals tot recordant que es va aprovar en el ple de novembre la creació d’una Taula de Barris per tractar també aquest tema i que el Govern encara no ha implementat. La pregunta, pel que fa a incendis, ha estat contestada amb solvència pel regidor José Gallardo. 
  • Quin és l’estat del vessament d’aigües residuals en el col·lector de Can Güell que es té constància des del 19 de maig. Sembla que el col·lector està ja reparat i que la tardança ha vingut motivada per la dificultat tècnica i per l’intervenció de l’ACA. La pregunta ha estat contestada amb solvència per la regidora Falgas Marco.
  •  Quin és l’estat de l’espai provisional de treball dels Grups Municipals a la masoveria de Can Sostres. Sembla que podrem utilitzar en breu aquest espai. La pregunta ha estat contestada amb solvència per l’alcalde Ignasi Llorente. 
  • Quina opinió té el Primer Tinent d’Alcalde i portaveu de Junts sobre que el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya hagi donat 2.3 milions d’euros a Convergència Democràtica i pràcticament un milió al PdCAT quan sovint estan dient que no tenen res a veure amb aquestes formacions. La pregunta ha estat contestada pel regidor Eduard García qui ha manifestat no saber res del cas tot i haver estat publicat al Butlletí Oficial del Parlament. En tot cas, no ha sabut què contestar.
8. ENLLAÇ AL CANAL DE YOUTUBE ON PODEU VISIONAR EL PLE

https://www.youtube.com/watch?v=bJK2GsV7YWM