Torrelles de Llobregat

Notícia

Proposta de Resolució de L'Antena de Vodafone es sotmet a votaciò en el Parlament el proper 25 d' Abril.

Moltes felicitats a les persones que han impulsat i batallat per aconseguir aquest important pas en la resolució del conflicte que tenim al nostre poble.
Moltes felicitats a les persones que han impulsat i batallat per aconseguir aquest important pas en la resolució del conflicte que tenim al nostre poble.

UNA BONA NOTÍCIA!
LA PR SOBRE LA REUBICACIÓ DE L’ANTENA DE VODAFONE SE SOMETRÀ A VOTACIÓ EN EL PARLAMENT EL DIMARTS 25 D’ABRIL.
La secció local d’ERC a Torrelles de Llobregat ha estat fent un seguiment exhaustiu de la Proposta de Resolució del Parlament de Catalunya, que van promoure les mares i pares que integren la Comissió per la Reubicació de l’Antena de l’AMPA del CP Sant Martí i el col·lectiu que s’aplega en la plataforma CEM Torrelles. Avui mateix hem estat coneixedors que la diputada de Junts pel Sí Anna Simó (ERC) la presentarà a votació, en nom de tots els signants, en la propera reunió de la Comissió d’Ensenyament que se celebrarà el pròxim dimarts, 25 d’abril a la Sala 1 del Parlament de Catalunya.
Està previst que tots els grups polítics donin suport a la Proposta de Resolució, que insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a mediar en la solució definitiva per desubicar l’antena de Vodafone de la proximitat de l’Escola Sant Martí del nostre poble.
ERC convida a totes les persones que vulguin assistir com a públic en aquesta sessió de la Comissió d’Ensenyament a que es posin en contacte amb nosaltres per organitzar l’entrada al Parlament.
Aquesta és la part de l’ordre del dia on s’indica la votació:
Parlament de Catalunya
Comissió d'Ensenyament
Dimarts, 25 d'abril de 2017
15.00 h
Sala 1
PROPOSTA D’ORDRE DEL DIA
11. Proposta de resolució sobre l'antena de telefonia mòbil de Torrelles de Llobregat.
Tram. 250-00624/11 Anna Simó i Castelló, juntament amb 3 altre(s) diputat(s) del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Ensenyament, Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.
Debat i votació.
(Text presentat: BOPC, 239, 106).
Moltes felicitats a les persones que han impulsat i batallat per aconseguir aquest important pas en la resolució del conflicte que tenim al nostre poble