Torrelles de Llobregat

Notícia

Llegim-nos, un projecte municipalista

Josep-Manuel Rafí

A ningú se li escapa, a aquestes alçades, que les eleccions municipals de 2019 tindran una importància cabdal a Catalunya i que serviran per seguir construint un espai republicà que, malgrat s’entestin des de l’Estat, no desapareixerà com alguns voldrien.

Els diferents programes municipals inclouran, de segur, les lògiques referències locals a més dels posicionaments nacionals que la nostra formació anirà desenvolupant en els propers mesos. Un dels plantejaments més clars d’ERC és fer de la Cultura el quart pilar de l’estat del benestar, generalitzant la pràctica i gaudi de la cultura en totes les seves formes, fomentant la conservació, difusió i accés al seu patrimoni cultural i garantint el creixement i qualitat de la producció cultural. Volem un país culte, cohesionat i fort en la seva identitat, que impulsi la creació lliure, el pensament crític i el gaudi estètic com a fonament de la cultura entesa com a tal, més enllà del mer entreteniment; i, també, apostem per un país creatiu que no té por del talent i on l’excel·lència de la creació ha de ser l’objectiu del conjunt de les polítiques culturals públiques. Aquestes propostes formen part del document marc de la ponència política, que es va ratificar a principis de juliol d’aquest any.

Els ajuntaments són institucions claus en les polítiques culturals; de fet, els estudis demostren que són els municipis els qui més diners dediquen actualment a la cultura. Un dels aspectes en el quals creiem que cal fer especial incidència aquests propers anys és el desenvolupament de programes de foment de la lectura. Des de la Sectorial de Cultura ens agradaria proposar un projecte innovador, una proposta de política cultural local per afavorir l’accés i el coneixement de l’obra literària en català, l’empoderament dels escriptors i escriptores locals i nacionals i la participació de llibreries, editorials i biblioteques. Cal fomentar el consum cultural com a forma d’eixamplar la nostra identitat literària pròpia i específica, diferent a altres expressions veïnes i, també, de contraposar un model propi d’univers creatiu en front de la més que poderosa globalització cultural, liderada per les literatures anglosaxones bàsicament. Un projecte com aquest vol fomentar la biblioteca personal i l’adquisició de llibres per part de la ciutadania del nostre país. Podríem dir-ne que proposem un model de cultura sostenible, de quilòmetre zero, com ja han batejat alguns sectors de l’àrea del llibre a aquest projecte; un “Llegim-nos” convenientment adequat a cada poble i ciutat.

Els que estem familiaritzats en el sector del Llibre, segons dades del propi Gremi d’Editors, sabem que la literatura infantil i juvenil és un dels actius més importants de la nostra llengua. La presència dels autors i de les autores a les nostres escoles, biblioteques i llibreries, interactuant amb els joves i infants lectors, és una eina molt potent i segura per engrandir el coneixement de la creació literària en català; una forma molt interessant de fer créixer l’univers del nostre abstracte col·lectiu i els referents propis. A més, que els joves lectors s’enduguin un llibre dedicat per l’autor a casa seva farà que, en més casos del que pensem, els llibres entrin a les llars de moltes famílies i es puguin tornar a rellegir amb el record de les animacions a la lectura viscudes. Tot allò que fem en aquest sentit, si ho fem bé, crearà futurs lectors adults.

ERC Torrelles de Llobregat inclourà aquest projecte en la seva proposta municipal i es compromet a consensuar-lo amb la comunitat educativa local, per fer-lo efectiu i útil per a tothom.

Com hem dit a l’inici, un dels trets característics de la República catalana ha de ser el creixement i l’enfortiment del seu teixit cultural professional i associatiu. Cal assegurar la presència de la cultura a tot el territori i per tots els canals. De la mateixa manera, és necessari afavorir la creació de biblioteques personals en edats joves com a base per fomentar l'increment dels lectors adults. Un aforisme popular diu que no passa res si no llegeixes llibres, però que, si ho fas, tot canvia.

Fem Cultura, fem República.

_______________
Podeu trobar l'article original a l'adreça: http://cultura.esquerrarepublicana.cat/article/39549/llegim-nos-un-projecte-municipalista