Tortosa

Notícia

L'Ajuntament de Tortosa posa en marxa el calendari dels Pressupostos Participatius 2017

L'Ajuntament de Tortosa ha obert el calendari per a la realització dels primers Pressupostos Participatius, durant els quals la ciutadania podrà proposar actuacions a realitzar i, posteriorment, escollir d'entre el conjunt de propostes plantejades. La partida econòmica prevista és de 150.000 euros, dels quals 130.000 correspondran a actuacions a realitzar a Tortosa ciutat, 10.000 al poble d'Els Reguers i 10.000 més a Vinallop. Els residents a les EMD de Bítem, Campredó i Jesús també podran fer propostes i votar inversions. El regidor d'Hisenda, Marià Martínez, conjuntament amb l'Alcalde de Tortosa i  amb les representants del Gabinet CERES, l'empresa que fa l'assistència tècnica, han explicat avui els detalls dels Pressupostos Participatius 2017.

L'Ajuntament de Tortosa es va dotar d'un Reglament de Participació Ciutadana amb l'objectiu de fomentar la participació de la ciutadania en els assumptes públics de la ciutat, desenvolupar mecanismes de participació i fomentar la cultura participativa. És aquí on s'inscriuen els Pressupostos Participatius que es posen en marxa per primera vegada. El proper dijous 2 de març (20 hores) al Teatre Auditori Felip Pedrell es farà una presentació pública, oberta a tota la ciutadania, on s'informarà i significarà el tret de sortida oficial del procés. Les propostes podran fer-se entre els dies 6 i 17 de març, mitjançant formularis que es distribuiran als principals equipaments municipals, i que hauran de presentar-se, degudament emplenats, a l'Ajuntament de Tortosa o a les oficines municipals dels pobles. També podrà fer-se telemàticament a www.tortosa.cat.

Les propostes han de complir un seguit de criteris, entre els quals que les actuacions proposades siguin legals, d'interès general i de competència municipal, que tinguin la consideració d'inversions, que no tinguin un cost superior a les partides destinades als diferents nuclis (130.000 a Tortosa, 10.000 als Reguers i 10.000 a Vinallop), que siguin viables tècnicament, que siguin sostenibles, que siguin concretes i avaluables econòmicament, que no plantegin accions d'exclusió social, i que facin referència als nuclis de Tortosa, Els Reguers i Vinallop (s'exceptuen els àmbits territorials de les EMD ateses les competències de les quals disposen).

Una vegada finalitzat el termini de presentació de propostes, es validaran d'acord amb els criteris descrits i esfarà almenys una sessió de debat ciutadà per tal que tothom qui ho vulgui pugui conèixer les propostes que s'han presentat, les que s'han aprovat i les que s'han acabat descartant. Posteriorment, els serveis tècnics municipals faran una valoració tècnica i econòmica de les propostes que s'acabaran sotmetent a votació per part de la ciutadania.

L'Ajuntament de Tortosa donarà a conèixer les propostes que finalment es porten a votació distribuint una butlleta on es podran marcar un màxim de 3 actuacions. Podran votar totes aquelles persones que a data 31 de desembre de 2016 tinguin 16 anys o més i estiguin empadronades a Tortosa. El termini per votar les propostes començarà el 28 d'abril i es podrà fer en el marc d'Expoebre, en un estand dissenyat especialment, fins al dia 1 de maig. Del dimarts 2 al dissabte 6 de maig, la ciutadania podrà votar al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de l'Ajuntament de Tortosa i a les oficines municipals dels pobles.
Finalitzat aquest termini, es farà el recompte i s'informarà de les propostes que han estat escollides majoritàriament. En els mesos posteriors, l'Ajuntament executarà les inversions seleccionades per la ciutadania.