Tortosa

Notícia

Els estudiants de fisioteràpia d'EUSES faran tractaments gratuïts a gent gran de Tortosa amb dificultats econòmiques

Les persones grans amb pocs recursos i, si s'escau, els seus cuidadors, podran rebre tractaments de fisioteràpia gratuïts gràcies a l'acord subscrit entre l'Ajuntament de Tortosa i l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES), que a la nostra ciutat imparteix el Grau de Fisioteràpia. Aquest matí ha presentat els detalls d'aquest acord, la regidora de Serveis Socials, Maria Jesús Viña, conjuntament amb la directora general d'EUSES, Montserrat Roche, i l'Alcalde de Tortosa

En virtut d'aquest acord, els serveis socials municipals valoraran cada cas i derivaran les persones que reuneixin els requisits necessaris per gaudir d'aquest servei gratuït. Els pacients han de tenir alguna patologia diagnosticada que pugui ser objecte de tractament per part d'estudiants en pràctiques de Fisioteràpia. Els tècnics municipals valoraran també la situació econòmica dels pacients per prioritzar els que tinguin menys recursos. El servei està previst per a gent gran però, ocasionalment, també per a les persones que en tenen cura i que també tinguin patologies associades que puguin requerir de tractaments de fisioteràpia.