Tortosa

Ajuntament

MOCIÓ DE SUPORT ALS CABALS ECOLÒGICS DEL RIU EBRE
Descarrega en PDF
MOCIÓ PER A MILLORAR L'ESPAI URBÀ MITJANÇANT UNA PLANTADA DE 400 ARBRES
Descarrega en PDF
MOCIÓ PER A LA MILLORA DE L'ATENCIÓ A LA COMISSARIA DE LA POLICIA ESPANYOLA A TORTOSA
Llegeix
MOCIÓ MUNICIPAL A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA
Llegeix
AL·LEGACIONS AL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Descarrega en PDF Llegeix
MOCIÓ PER MILLORAR L’ATENCIÓ SANITÀRIA PÚBLICA A LA CIUTAT DE TORTOSA
Llegeix
MOCIÓ PER A LA PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT I LA MILLORA DELS PASSOS DE VIANANTS
Llegeix
MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N
Llegeix
MOCIÓ PER RESOLDRE LA MANCA DE CONCILIACIÓ DE L’INVENTARI DE BENS I DRETS DE L’AJUNTAMENT AMB LES DADES COMPTABLES.
Llegeix
MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESPAIS PER A GOSSOS (PIPICAN) I PER A UNA CAMPANYA DE CONTROL DE LES DEFECACIONS A LA VIA PÚBLICA
Llegeix