Tortosa

Notícia

Numen, reivindicació de la cultura ebrenca


El col·lectiu Dilluns d’art al forn ens oferirà demà, 26 de gener a les vuit del vespre al Teatre Auditori Felip Pedrell,  Numen, un somni de l’Ebre. Un espectacle pensat per tal d’homenatjar i reivindicar el món de la cultura de les Terres de l’Ebre que el col·lectiu Dillums d’art al forn ha encarregat a  l’actor, dramaturg i escriptor Valer Gisbert.
Crec que aquest esdeveniment és digne de remarcar per diverses circumstàncies: primer, perquè Dillums d’art al forn és un col·lectiu que ha sorgit de forma espontània, sense cap ajuda institucional i que aglutina artistes provinents de diverses disciplines, d’arreu del territori i que ha tingut des del seu inici  una clara voluntat de  denunciar  el trinxament democràtic  i la brutalitat que va significar la violència que va patir la ciutadania  catalana que va acudir a les urnes l’1 d’octubre del 2017. És a dir, és un moviment cultural que, des de la postulació d’un component estètic, al que no renúncia, manifesta, i compatibilitza, alhora,  un posicionament ètic encomiable. Segon, perquè aquest tipus de moviment entronca amb moviments històrics que es van produir al voltant dels anys 50 del passat segle a Tortosa –estic pensant per exemple en MACLA 65-,  uns anys en els que la ciutat de Tortosa, en paraules de l’historiador de l’art, Antoni Salcedo, era el centre cultural més avançat de la província. Tercer, perquè és un moviment inclusiu i participatiu que naix també com a exercici d’autoestima.
Si entenem la cultura com un element integrador que posa en contacte col·lectius d’un mateix territori provinents de realitats culturals diverses i que actua com a font d’arrelament territorial;  si l’entenem com un element de realització personal, vehicle de coneixement, de creativitat, de ciutadania, d’identitat i de  capacitat crítica on cal  prioritzar aquelles activitats on els ciutadans tinguin un paper actiu i participatiu; si l’entenem com un element de dinamització social on la política cultural ha de potenciar l’associacionisme i la participació, treballant conjuntament amb entitats locals i buscant la coordinació entre tots i cadascun dels actors que la generen; si entenem la cultura, en definitiva, com un dret democràtic que ha de ser a l’abast de tothom, haurem de concloure que la cultura, tot i tenir una dimensió universal, desenvolupa  totes les seves potencialitats en un entorn de proximitat on el paper dels ajuntaments és clau pel que fa a les funcions, les competències i, fins i tot, pel que fa al finançament dels serveis culturals bàsics d’atenció directa als ciutadans. Des dels ajuntaments, la tasca de suport a les activitats culturals pot suposar un impuls a l’acció de les entitats i els organismes promotors i, al mateix temps, una millora per a la vida col·lectiva de la ciutadania.
Per aquesta raó,  penso que és important  no defugir per més temps  un procés de reflexió al voltant de la cultura a Tortosa que ens permeti analitzar i diagnosticar la situació actual  i les sinergies que es poden generar amb els diversos territoris,  per tal de  facilitar la definició dels objectius i de les línies a seguir a mig i llarg termini pels diversos agents culturals -públics, privats i de la societat civil que ho desitgi- presents a la ciutat. En definitiva, com ja he dit més d’una ocasió cal fer cultura i no només activitats culturals.
Crec que una eina imprescindible per tal de garantir aquesta fita és la  creació del Consell Consultiu de Cultura de Tortosa i els seus pobles,  un organisme  que garanteixi la necessària reflexió dels diferents actors que hi participen en la gestació i execució de les iniciatives que es vagin debatent i definint mitjançant la reflexió estratègica com a  element útil per a la planificació integral dels processos de transformació econòmica i social d'una ciutat o territori referent del segle XXI.
Avui que sabem que la cultura, a més d'un instrument per al coneixement, el benestar i la cohesió social, és també una  eina generadora de riquesa,  un component bàsic per al turisme, i una cruïlla essencial entre les dimensions locals i globals de la societat contemporània, estic segur que de les complicitats i reflexions que generi aquest consell consultiu  sorgirà, sens dubte, el Pla estratègic d’acció cultural de Tortosa i els seus pobles que defineixi  les estratègies i propostes d’actuació prioritàries consensuades  per als propers anys. Una eina que, òbviament serà viva i en constant revisió i debat.
No vull acabar aquest article, sense incidir en  dues realitats  irrenunciables que, n’estic convençut,  n’emergiran, també,  de les tasques de reflexió d’aquest pla estratègic: la necessitat urgent  d’una planificació per tal d’actuar de forma efectiva, curosa  i exhaustiva en la preservació, coneixement i posada en valor del nostre ric patrimoni històric, però també la necessària mirada cap al futur, un futur en el que haurem de generar la creació d’un centre d’art contemporani que des de la interdisciplinarietat de les diverses manifestacions artístiques, serveixi com a espai de formació, de desenvolupament integral dels artistes del nostre territori, o dels que acollim. Un espai per a l’actuació o mostra de diferents manifestacions artístiques i fins i tot, com a espai de producció pròpia per tal de continuar apostant, reivindicant i exportant el flux imparable, constant i de qualitat d’aquest numen ebrenc que Dillums d’art al Forn, i Valer Gisbert,  honoraran i reivindicaran demà mateix.
 
 
Xavier Faura, candidat a l'alcaldia per ERC-Tortosa Sí

Publicat al setmanari l'Ebre 25.01.2019