Tortosa

Notícia

Cap a quin model de serveis socials anem?


Els canvis sociodemogràfics, econòmics i tecnològics dels darrers temps han dibuixat noves realitats socials que ens cal atendre, a la vegada que han generat altres necessitats socials a les quals cal fer front amb l’aplicació de noves polítiques socials. Unes polítiques enteses dintre d’un  marc comunitari i preventiu que fomenti l’autonomia de les persones i la cohesió social.
Partint d’aquesta premissa bàsica, és a dir, d’una atenció transversal que no només esdevingui assistencial; s’ha de treballar per empoderar les persones i  és així com ho estem fent des de la regidoria de Serveis Socials i Drets Civils de l’Ajuntament de Tortosa. L’objectiu són les persones i el seu benestar i això passa per cobrir les necessitats bàsiques de les famílies i, per tant, actuar directament sobre les persones en risc d’exclusió.
A tall d’exemple, l’any 2016 vam encetar el programa del tiquet fresc que ens permet arribar a les famílies amb menjar fresc que complementi la seva dieta. Un programa que s’ha consolidat amb el pas del temps i que, a més d’actuar directament en el benestar de les famílies, ens permet potenciar el comerç de proximitat que s’ha adherit a aquest programa.
Una altra iniciativa ha estat complementar els ajuts d’urgència social amb ajuts directes sobre pobresa energètica, aportant recursos econòmics per a que cap família es quedi sense subministraments de llum, gas o aigua. En aquest sentit, hem iniciat el projecte pilot “Fem Eficiència Comunitària”, un projecte de prevenció energètica on es realitzen auditories energètiques, anàlisi de la factura elèctrica, canvis d’enllumenats i millores d’aïllaments. Així, empoderem les famílies.
Ens preocupa l’atenció integral de les famílies en risc d’exclusió i, per això, juntament amb el departament de Treball, Afers Socials i Famílies,  vam començar el 2017 el Servei d’Atenció Socioeducativa que ens permet treballar amb  infants de 0 a 3 anys, amb adolescents i amb les seves famílies. Un treball en el qual aprofitem l’expertesa del món associatiu i el treball comunitari.
També aquest mandat, conjuntament amb la regidoria d’Ensenyament, hem posat en funcionament els campus infantils en tots els períodes de vacances, uns campus que inclouen servei de menjador.
Però els serveis socials no només comprenen aquesta atenció directa en persones en risc d’exclusió, impliquen també treballar en la millora de la qualitat de vida de les persones dependents i així treballem des del servei d’atenció domiciliària, amb el servei de teleassistència o el transport adaptat.
Vull fer un esment a un col·lectiu important de la nostra ciutat del que hem de tenir una cura i una atenció especial, la nostra gent gran. Juntament amb l’Obra Social La Caixa i Creu Roja duem a terme el programa “Sempre Acompanyats”, per evitar la soledat no volguda i, mitjançant plans d’ocupació de l’Ajuntament, realitzem  un projecte d’acompanyament i atenció a persones grans. Vigilem també el seu benestar amb el “Projecte consum Zero” juntament amb l’empresa municipal de subministrament d’aigua  per  detectar possibles incidents en persones que viuen soles. I una altra acció ha estat la baixada del preu del transport públic en funció de la renda per als pensionistes, eliminant la restricció per nombre de viatges.
També forma part de l’acció social el treball d’integració i cohesió social de tots els tortosins i tortosines que queda palès en el procés comunitari i en el treball que es realitza amb els diferents col·lectius de la ciutat. I com no pot ser d’una altra manera els plans d’igualtat de gènere, de polítiques de dones i LGTBI, aprovats recentment i que estem desplegant.
Amb tot aquest repàs he volgut fer esment d’algunes de les accions que portem a terme des de la regidoria de Serveis Socials directament, no totes perquè seria massa extens. No incloc les accions que es realitzen des de l’àrea d’Esports, el Futbol Net, per exemple, on hi participen infants en risc d’exclusió, o des de Cultura amb el projecte Apropa Cultura, o des de Joventut amb la fira de la solidaritat, o des de Serveis amb els plans d’ocupació que incorporen persones en risc d’exclusió.
Tampoc he quantificat cadascun dels projectes que he esmentat, és complex plasmar quants recursos destinem a serveis socials en una xifra perquè hauríem d’incloure quantitats no només de l’àrea de Serveis Socials, ja que fem polítiques transversals que afecten diferents àmbits. Però com sembla que és inevitable parlar de xifres, la realitat és que des del 2015 fins al 2019 hem doblat el pressupost d’assistència directa, sense incloure les despeses del personal d’atenció, on també hem incrementat la plantilla.
En definitiva, treballem per tots els tortosins i tortosines, perquè ens preocupem per les persones i així ho seguirem fent.
 
Maria Jesús Viña, regidora de Serveis Socials i Drets Civils de l’Ajuntament de Tortosa
 
Publicat al setmanari l'Ebre (01.02.2019)