Tortosa

Notícia

Canviem Tortosa, millorem en sostenibilitat

Josep Rima, número 3 de la candidatura d'ERC-Tortosa Sí

El projecte de la Tortosa Republicana posa en el centre a les persones: volem millorar el seu benestar amb una ciutat més sostenible i a la vegada més saludable. I una ciutat més sostenible i saludable provocarà que  hi hagi més gent que vulgui viure a la nostra ciutat.
Volem una Tortosa compromesa amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica per tal de construir una ciutat responsable amb les persones i l’entorn. En aquest sentit, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides marca el full de ruta per als pròxims anys, per avançar cap al desenvolupament sostenible. Entre altres, aborda el tema de la sostenibilitat energètica i introdueix el concepte de transició energètica cap a un model més sostenible. Aquest és l’aspecte que breument, i exposant únicament les línies principals, us explicaré.
En aquest article ens centrarem en les actuacions que es poden dur a terme per tal de millorar la sostenibilitat energètica de la nostra ciutat. Què es pot fer, i com es pot fer que Tortosa millori en sostenibilitat energètica. Cal iniciar ja, una transició a una energia ecològica en l’àmbit municipal.
De forma simplificada aquesta millora de sostenibilitat energètica s’assolirà, fent una similitud amb el cas d’edificis, a mesura que ens anem apropant al que es coneix com a edificis de consum d’energia quasi nul (nZEB, nearly Zero Energy Building) que en el cas de ciutats podríem definir com a ciutats de consum d’energia quasi nul (utilitzant els termes anglesos seria nZEC, nearly Zero Energy City).
Podem definir ciutats de consum d’energia quasi nul quan tenen un nivell d’eficiència energètica molt alt i que, per tant, tenen un nivell de consum d’energia molt baix. Es tendeix cap al punt de zero energia reduint la demanda energètica global de la ciutat i aportant aquesta energia que necessita la ciutat de fonts majoritàriament renovables als mateixos punts de consum o als entorns propers. En altres paraules, cal reduir la demanda energètica de la ciutat (edificis, instal·lacions, vehicles) i augmentar l’energia d’origen renovable (eòlica, solar i biomassa principalment)
L’administració municipal disposa de dos elements principals per poder arribar al punt d’energia zero: la regulació i la fiscalitat. Quan ens referim a regulació, parlem de mesures que faciliten l’autoconsum individual i col·lectiu (per exemple autoconsum en comunitats de propietaris), o a la simplificació de tràmits administratius per als establiments que s’autogeneren una part important de l’energia que consumeixen. Pel que fa a la fiscalitat, fem referència a mesures de reducció de taxes, d’impostos locals o de bonificació dels serveis públics municipals, per aquelles persones o entitats que justifiquen adequadament la seva aportació al nou model energètic de ciutat (menys demanda i més generació renovable).
No es pot oblidar la importància del planejament urbanístic de la ciutat. Cal definir una qualificació ordenada del sòl tant pel que fa a les instal·lacions de generació com a les d’emmagatzematge elèctric (bateries) que facilitin nous models de gestió de la demanda.
Així, els principals eixos estratègics d’actuació consisteixen en l’ús continuat de mesures d’eficiència energètica, recolzar  l’autoconsum d’energia d’origen renovable, apostar decididament per la mobilitat elèctrica dels vehicles municipals amb una infraestructura de recàrrega a curt termini, i, finalment, prioritzar la renovació energètica del parc d’edificis municipals més vulnerable energèticament parlant.
Com a conclusió, es pretén un nou model energètic a llarg termini de la nostra ciutat. Apostem per un model on el ciutadà estigui en el centre d’aquest, que pugui consumir, generar, emmagatzemar i vendre energia (bàsicament elèctrica) al mateix temps que gestiona el seu consum. Ha de tenir un paper actiu, responsable i participatiu.