Vallès Occidental

Notícia

Posicionament d'ERC davant la constitució del Consell Plenari del Consorci de Residus del Vallès Occidental

El dimarts 3 de setembre va tenir lloc la sessió extraordinària del Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental (en endavant, Consorci) en què s'ha constituït el mateix Consell Plenari per al mandat 2019-2023, s'ha escollit el president del Consorci, s'ha constituït la Comissió Executiva i, finalment, s'ha nomenat el nou gerent.

Des d'Esquerra Republicana de Catalunya -Vallès Occidental constatem que s'ha escenificat el segon acte de l'acord entre els partits que van pactar la presidència i el govern del Consell Comarcal del Vallès Occidental (PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem). Un segon acte que es va gestar en paral·lel a la negociació pel Consell Comarcal: la presidència del Consell Comarcal per al PSC, i la presidència del Consorci per a Junts per Catalunya, que assumiria la proposta de gerent que li fes el PSC.

Com a segona força municipal comarcal i també com a segona força pel que fa a representació política municipal en el ple del Consorci, lamentem la política de fets consumats i l'opacitat amb què s'han assolit els acords. En cap moment hem estat informats ni ningú s'ha posat en contacte amb el nostre grup per explicar aquests acords ni per mirar d'arribar a algun tipus de consens, trencant així una dinàmica d'anys de col·laboració i respecte institucional i polític en un ens de gestió i de govern com és el Consorci.

Aquests fets es contradiuen amb la predisposició al diàleg i a la recerca de consens que va expressar el president del Consell Comarcal, Sr. Ignasi Giménez, en el discurs el dia de la constitució del Ple del Consell Comarcal o en una intervenció en el ple extraordinari de juliol. La realitat és que ens hem assabentat dels acords i les propostes de nomenaments en veure la documentació adjunta en el correu electrònic de convocatòria del Consell Plenari del Consorci del dia 3 de setembre que s'ha enviat als ajuntaments consorciats.

Per tots aquests motius, els i les representants municipals escollits en candidatures d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal representats en la sessió del dia 3 de setembre del Consell Plenari del Consorci no van donar suport a cap punt de l'ordre del dia. Es van abstenir, malgrat tot, en un gest de responsabilitat, com a mostra de bona voluntat política.

Els municipis i la comarca tenen un repte molt important a curt i mitjà termini en matèria de gestió dels residus per assolir el que marquen les directives europees i el PRECAT20. Un repte que és global i que ens interpel·la a totes i a tots: ciutadania, ajuntaments i comarca. Considerem que no és un bon precedent com s'ha arribat al ple de constitució del dia 3 de setembre, i refermem el nostre compromís i la nostra predisposició a treballar conjuntament i amb responsabilitat per assolir els objectius tant municipals com comarcals en matèria de residus.

Acabem agraint i reconeixent la immensa tasca duta a terme en el mandat 2015-2019 pel president del Consorci Ricard Torralba; el gerent, Daniel Criach; tot l'equip tècnic i administratiu del Consorci, i també dels representants del Consell Plenari i la Comissió Executiva del mandat 2015-2019. Així mateix, desitgem molts encerts al nou president, Sr. Nil López, en aquesta nova responsabilitat.