Vallès Occidental

Notícia

Alcaldes i regidors d'ERC del Vallès Occidental assiteixen a la lectura del manifest

Alcaldes i regidors d’ERC del Vallès Occidental, entre els quals hi havia Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell; Joan Ballbè, alcalde d'Ullastrell, i Pol Altayó, regidor de Santa Perpètua, han assistit aquest matí a la lectura del manifest en defensa de l’escola pública al Vallès Occidental, que ha tingut lloc a Sabadell. Els ajuntaments són coresponsables de la planificació educativa, i els regidors i regidores d’ERC donen suport i impulsaran en els plens municipals l'aprovació d'aquest manifest, que inclou els següents punts:

1. Posar en valor i respectar la coresponsabilitat dels ajuntaments i els governs locals en la planificació educativa.
La llei atorga competències a aquests en matèria de zonificació, reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives especials o l’establiment de ràtios, a més d’altres polítiques educatives que es porten a terme a cada poble o ciutat.

2. Manteniment de totes les línies a la preinscripció.

3. Reducció de ràtios per garantir el manteniment de grups i la millora de la qualitat educativa.

4. Pla calendaritzat urgent de millores dels edificis i equipaments dels centres educatius públics de la comarca.

5. Pla calendaritzat, d’acord amb els ajuntaments, de construcció de centres públics que garanteixi una oferta de places públiques suficient per a tot l’alumnat amb especial atenció a la formació formació professional i contínua.

6. Suprimir els concerts a les escoles d’elit i que segreguen per sexe.

7. Instar el Govern de la Generalitat a obrir un procés obert a tota la comunitat educativa per revisar l’actual model educatiu i consensuar un nou marc legal fruit d’un gran pacte per l’educació que organitzi el sistema educatiu a Catalunya, adaptat a la nova realitat política i a l’actual context econòmic, social i demogràfic.