Vallès Occidental

Notícia

Nota de premsa conjunta de les federacions comarcals d’ERC del Vallès Occidental i Oriental i del Baix Llobregat

Davant l’anunci de la propera licitació de l’estudi informatiu del tram Terrassa-Granollers  de l’autovia B-40, ERC manté la seva oposició a la construcció d’aquesta infraestructura, ja que respon a un model esgotat de desenvolupament territorial que no respon a les necessitats de mobilitat comarcal.

La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria d’ordenació del territori, tal com recull el Pla Territorial Metropolità, on es consolida el canvi d’orientació del projecte de via orbital B-40 atorgant a aquesta infraestructura una funció regional (metropolitana) i fins i tot comarcal.

Per tant, en deixar de tenir sentit la titularitat estatal de la via, demanem que sigui la Generalitat qui a través de la planificació territorial determini quina és l’actuació en la xarxa viària  per millorar la connectivitat entre els dos Vallesos.

Volem deixar clar que Esquerra Republicana és i ha estat part activa de les reivindicacions històriques en contra d’aquesta infraestructura i que així ho continuarà essent, perquè creiem i defensem la millora de la mobilitat fonamentada en un model de desenvolupament territorial sostenible tant a nivell econòmic com social i ambiental.

Des d’ERC també denunciem la manca d’inversions en infraestructures ferroviàries, que són aquelles  que l’Estat hauria de prioritzar per a la regió metropolitana de Barcelona.

També exigim la finalització al més ràpidament possible de les obres d’enllaç de la B-40 entre Abrera i Terrassa, que es van adjudicar fa 10 anys, per solucionar la problemàtica provocada per la deixadesa en inversió de la construcció del tram.