Vallès Occidental

Notícia

Manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones

El 8 de març, any rere any, celebrem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge al moviment a favor dels drets de les dones i de reivindicació per denunciar les desigualtats encara existents. Des d’ERC i les JERC treballem perquè els nostres drets, conquerits gràcies als moviments feministes, a les associacions de dones i a moltes persones a títol individual, no es qüestionin ni pateixin retrocessos com els viscuts aquests darrers temps.

S’ha fet molta feina, però les desigualtats i la discriminació –laboral, política i social– per raó de gènere que patim les dones encara són presents i massa punyents. Cal l’eradicació de la violència masclista, de la bretxa salarial i de la feminització de la pobresa. I la visualització i la representació de les dones en els mitjans de comunicació i en els espais de presa de decisió públics i privats ni s’aproxima a la paritat.

Les dones som el 60% de les llicenciades i, en canvi, el nostre talent es va perdent perquè hi ha una tendència a ocupar càrrecs de menys influència i sense gaire possibilitats d’ascendir com a conseqüència dels sostres de vidre encara existents en moltes organitzacions empresarials i institucions. De fet, tal com assenyala l’Observatori Dona i Empresa, només el 29% de les empreses tenen alguna dona en el seu consell d’administració –el 13% en el cas de les empreses amb més de 250 treballadors i treballadores.

Cal eliminar la diferència de guany salarial entre homes i dones, que, de mitjana, segons un estudi de la UGT amb dades de 2013, és d’un 25,01% a Catalunya; d’un 24,24% al País Valencià, i d’un 15,88% a les Illes. No hi ha cap estudi ni cap dada que confirmi que aquesta esquerda salarial disminueix amb el temps.

Treballem per tirar endavant polítiques de conciliació de la vida laboral i personal i familiar, ja que les dones també tenim dret a gaudir de temps de lleure i participació en igualtat de condicions. Cal una organització de les tasques de cura de familiars i de la llar basada en la coresponsabilitat. I també cal repensar els temps i els horaris quotidians.

Cal replantejar-nos el permís de paternitat. Hem d’apostar per permisos igualitaris com ja fan als països nòrdics. Això faria, d’una banda, que els homes es coresponsabilitzessin de la cura dels fills o filles, i, de l’altra, que la vida laboral de la dona no es veiés tan trencada o penalitzada pel fet de ser dona. Això implica, també, posar fi a la discriminació salarial que pateixen les dones en edat de ser mares i que es manté al llarg de la seva vida laboral.

Cal que seguim reivindicant els nostres drets com a dones a decidir sobre el nostre cos i el dret a una maternitat desitjada i segura. També hem d’assegurar que les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement.

Creiem que en el procés de construcció del nou Estat les dones hem de ser protagonistes, i per això cal disposar de lleis i normes pròpies. Demanem que totes les institucions dels Països Catalans desenvolupin lleis afavoridores de la igualtat al més aviat possible, com la llei d’igualtat.

Les dones hem de fer sentir la nostra veu i ser protagonistes de la construcció d’una nova societat més justa i igualitària. Hem de ser una peça clau en el procés constituent i tenir la certesa que la nostra República parlarà també amb veu de dona.

També apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, que són, per damunt de tot, drets humans. Demanem a tota la nostra gent, militants, simpatitzants, amics i amigues del nostre partit que participin activament en els diferents actes i mobilitzacions que es realitzaran a favor de la igualtat i en contra de qualsevol discriminació envers les dones tant al Vallès Occidental com a tot el país.