Vallès Occidental

Notícia

Grup Comarcal ERC Vallès Occidental

(Article del Grup Comarcal d'ERC publicat al web del Consell Comarcal del Vallès Occidental)

Ens plau obrir aquest espai de contacte amb la ciutadania, una eina que posa en relleu la voluntat d’obertura del Consell Comarcal i la voluntat de donar a conèixer la feina que s’hi fa, sovint desconeguda.
 
La nostra condició per formar part del govern actual era canviar totalment les dinàmiques del passat i obrir una nova etapa d’impuls polític i transparència en la gestió. En aquest sentit, ens sentim perfectament còmodes amb el funcionament actual, amb la tasca de la Permanent i de totes les comissions que en deriven, amb la gestió portada a terme per la nova gerent (designada entre el personal de la mateixa institució) i amb el compromís i la professionalitat dels treballadors i les treballadores.
 
Volem formar part d’un govern ferm i sòlid, obert i transparent, amb la mà estesa a tots els grups per treballar en benefici dels 23 municipis de la comarca i de la ciutadania. Creiem en la transparència, en retre comptes, en ser eficients en la gestió de tots els recursos públics, i vetllarem perquè el govern lideri una institució moderna i oberta, amb les parets de vidre, entregada als serveis i sostenible.
 
Disposem d’un equip preparat i compromès, format per persones amb responsabilitats diverses en ajuntaments de la comarca (alcaldes i alcaldesses, i regidors/es a govern i a l’oposició). Som el Joan, l’Elizabeth, el Pol, l’Anna, el Ricard, la Marta i l’Olga. Les àrees de govern que encapçalem són Benestar social i Qualitat de vida, Territori i Sostenibilitat, i el Consorci per a la Gestió de Residus.
 
El context de crisi econòmica i social fa dels temps actuals un repte d’unes dimensions gegantines. Les responsabilitats de govern en els àmbits dels serveis socials i l’atenció directa a la ciutadania esdevenen pilars bàsics per millorar el present i, sobretot, el futur. Per aquest motiu, des de l’Àrea de Benestar social apostem decididament per la cooperació entre els municipis de la comarca; a partir de les seves demandes i necessitats, ens cal teixir les polítiques a desenvolupar. El jovent, l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat, la igualtat i l’acollida de les persones immigrades són absolutament prioritaris.
 
A l’Àrea de Territori i Sostenibilitat tenim, entre altres, l’objectiu de materialitzar el Projecte Boscos del Vallès, una demanda dels ajuntaments de dotar-nos d’un servei comarcal de biomassa que contribueixi activament a la prevenció d’incendis dels boscos vallesans. Es tracta d’un projecte transversal de gestió forestal responsable, de creació d’ocupació i de sostenibilitat.
 
Finalment, pel que fa al Consorci per a la Gestió de Residus, assumim la responsabilitat de presidir-lo (en l’anterior mandat vam sortir de la Comissió Executiva de l’ens per pèrdua de confiança en la direcció política i gerencial d’aleshores). A part dels objectius específics, com la minimització i la prevenció de residus, la millora substancial dels índexs de reciclatge i recuperació, l’eficiència en el tractament i la recollida de residus i la millora dels serveis als ajuntaments, el Consorci vol obrir un nou període de confiança i col·laboració amb els ajuntaments i la ciutadania, de transparència i eficiència en la gestió dels recursos.

Joan Ballbè, Elizabeth Pasamonte, Pol Altayó, Anna Fernàndez, Ricard Torralba, Marta Roqué i Olga Serra.