Vallgorguina

Totes les opinions

ERC Vallgorguina

La ètica i la transparència a la política.

Articles opinió

  A partir d'avui seré articulista en aquest diari. Agraeixo a la redacció la possibilitat de poder donar un altre punt de vista, sí més no, aquesta és la meva intenció, enriquir amb la meva aportació al mitjà de publicació digital més proper al nostre entorn "El Baix Montseny".   A l'hora d'escriure l'article he tingut algun dubte, no sabia si primer parlar de l'ètica o de la participació ciutadana.

ERC Vallgorguina

La participació ciutadana.

Les persones que es presenten a les eleccions, son escollides per ser gestors dels bens que pertanyen a la gent del poble, ciutat o del país on viu. A l’article del dia 26 de desembre de 2014, vaig decidir parlar de l’ètica i la transparència i vaig indicar que tant aquestes com la participació ciutadana són elements claus del país que volem. La democràcia participativa queda molt lluny del model polític actual.