Valls

Notícia

ERC Valls i Compromís per Valls potenciaran amb més recursos les petites i grans empreses, l’emprenedoria i els autònoms

Peris, Mateu, Garcia, Vidal i Cartanyà, avui al polígon de Valls.
Peris, Mateu, Garcia, Vidal i Cartanyà, avui al polígon de Valls.
El Museu Casteller i les jornades gastronòmiques seran els eixos que permetran seguir dinamitzant el comerç i el turisme a la ciutat des de la nova Oficina Municipal d’Informació i Turisme.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Valls i Compromís per Valls (CxV) volen dissenyar una ciutat més cohesionada per viure-hi i treballar-hi, on la ciutadania pugui desenvolupar la seva carrera professional i on tingui una oferta laboral de qualitat i atractiva, per tal que especialment la gent jove no hagi de marxar per motius de feina. Les dues formacions volen potenciar l’ocupació i l’empresa donant suport a l’emprenedoria, la petita i gran empresa i els autònoms, amb l’objectiu de revitalitzar el teixit econòmic de Valls.

ERC i CxV proposen una sèrie de mesures que han de contribuir a millorar els índexs d’ocupació (actualment l’atur se situa en el 12,57%), tot i que durant els últims temps la taxa de desocupació ha baixat. L’alcaldable, Jordi Cartanyà, ha explicat que “posarem a l’abast més recursos per millorar la reinserció laboral de persones en risc d’exclusió”. Així, el 2021 s’ha de licitar de nou el servei de neteja i jardineria de l’Ajuntament. Aquest és un servei al qual la ciutat hi destina molts diners i, per això, “proposem aprofitar aquesta licitació per contractar una empresa d’inserció que, a més de donar un bon servei, fomenti l’ocupació de vallencs i vallenques en situació d’atur”.

Cartanyà ha afegit: “Cal que ens fixem en les persones en risc d’exclusió i en els aturats de llarga durada, però també en la població més jove, que ha de poder impulsar la seva carrera professional a Valls per no haver de marxar a fora. Combatrem l’alt índex d’atur juvenil. N’és un exempledetectar quines són les necessitats formatives i millorar-ne l’oferta, que passa per fomentar l’FP Dual”.

En emprenedoria, ERC i CxV redactaran convenis de cessió de propietaris de locals buits perquè l’Ajuntament els rehabiliti i els pugui cedir a joves, dones o desocupats majors de 45 anys que vulguin implantar una empresa a un preu de lloguer raonable. També desenvoluparan accions d’assessorament a les empreses que vulguin donar un nou impuls el seu negoci.

Pel què fa al polígon industrial, “potenciarem -ha dit Jordi Cartanyà- el manteniment dels vials, l’enllumenat, la millora de la mobilitat i l’augment de la seguretat. El polígon industrial ha de tenir unes bones infraestructures perquè cada dia s’hi desplacen centenars de persones”. Així mateix, es redactarà un pla de polígon que permeti orientar-lo cap a la sostenibilitat energètica i es potenciarà la marca Camp de Valls per seguir fent del polígon un referent al territori per atraure capital econòmic provinent de grans empreses i generar més llocs de treball de qualitat.

Valls també ha de ser referent en comerç i turisme. La ciutat ha d’exercir el rol de capitalitat de comarca, però també ha de ser un pol d’atracció al Camp de Tarragona i més enllà. L’actual regidor de l’àrea i número 3 de la llista, Òscar Peris, ha explicat que turisme i comerç són vasos comunicants: “La ciutat té dos eixos importants: un és el Museu Casteller i l’altre és la gastronomia. Precisament aquest cap de setmana, en el Mercat d’Escapades de Barcelona, ens han preguntat molt per aquests dos àmbits”. Peris ha argumentat que el Museu Casteller també tindrà un “efecte dinamitzador en el comerç del centre de la ciutat, on ja veiem com darrerament s’estan obrint establiments sobretot de restauració”.

En comerç, Òscar Peris ha exposat que “els hàbits de compra estan canviant i els comerços s’estan reinventant, a Valls i a tot arreu, perquè aquest és un fenòmen global”. Així mateix, amb l’Escola de Comerç i Distribució, l’Escodi, “estem treballant en el darrer any l’anàlisi en profunditat del comerç de proximitat, i això ens ha de servir per detectar fortaleses i mancances dels comerços i de tot el seu entorn com en l’urbanisme i la mobilitat”.

En turisme, “consolidarem l’Oficina de Turisme que acabem d’obrir i on concentrem les dues activitats de comerç i turisme. És la porta d’entrada a Valls. Consolidarem l’oferta de fires i jornades gastronòmiques, com les recents exitoses Music Valls Va de Vins i Favatada”, ha conclòs Peris.