Vic

Totes les notícies

ERC-SOM Vic reclama actualitzar el model d’educació de Vic de la mà de la comunitat educativa

El partit independentista critica al govern no haver consensuat amb els propis centres afectats la negativa a rebaixar la ràtio d’alumnes als centre d’alta complexitat per al curs 2017/18. Davant les recents tensions generades per l’equip de govern de Vic en el si de la comunitat educativa de la ciutat, el grup municipal d’ERC-SOM Vic vol manifestar la seva preocupació i emplaçar a trobar una solució que garanteixi un model educatiu inclusiu per als nostres infants. El govern ha pres decisions que afecten la qualitat de l’ensenyament, com rebutjar la rebaixa de ràtio d’alumnes en els centres d’alta complexitat per al curs 2017-2018, sense debatre amb els directors i directores de les escoles del municipi. ERC-SOM Vic va demanar informació al respecte al propi govern. Lamentablement, el govern només va intentar justificar la decisió presa -de no aplicar la minoració de la ràtio- i va reconèixer que la decisió havia estat unilateral. L’anomenat Model Vic d’Educació va situar la ciutat com a un dels epicentres del mapa de l’educació inclusiva de Catalunya. Amb el temps, el model ha patit un desgast i uns biaixos. Per aquest motiu, ERC-SOMVIC creu que és el moment de revisar-lo , corregir-ne el rumb, solucionar les mancances i reforçar-ne les virtuts. ERC-SOM Vic està orgullós de la comunitat educativa de Vic: gaudim d’unes escoles, tan públiques com concertades, de reconegut prestigi. És per això que sol·licitem que els debats sobre el projecte educatiu de ciutat se situïn en el context que li pertoca, compartint-ne tota la informació, escoltant la comunitat educativa i proposant el diàleg, l’empatia i el consens com a vies de solució als conflictes que es generin.

Nova Executiva ERC Vic (2017)

La Secció Local d'ERC Vic escull nova executiva

El passat dimarts 21 de març la Secció Local d'ERC Vic va celebrar al centre cívic de Can Pau Raba un congrés per a la renovació dels quadres locals de la seva executiva. Aquest congrés va comptar amb la participació de militants, simpatitzants i amics d'ERC, així com també membres de l’Associació SOM Vic. Aquest congrés va donar llum verda a la proposta de nova executiva encapçalada per Rosa Altimiras. La nova presidenta d’ERC Vic va remarcar que “en aquesta nova etapa apostem més que mai per treballar amb un lideratge compartit que doni més importància a les virtuts col·lectives i al compromís democràtic, que inclou la participació, la transparència i la rendició de comptes”. La nova executiva entoma amb il·lusió i responsabilitat el repte de fer de Vic una ciutat més lliure, justa i republicana, al costat d’un nodrit equip de suport que facilitarà molt la consecució dels reptes plantejats. Com a membres destacats de la Secció Local, tant el Conseller de Justícia, Carles Mundó, com la Secretària General d’ERC, Marta Rovira, van intervenir durant el congrés amb l’esperit d’exposar els principals eixos sobre els que tant el govern com ERC estan treballant per a fer possible el referèndum que ha de decidir el futur del nostre país. En les dues ocasions van fer crides a tota la militància a no oblidar mai que l’objectiu del partit no és cap altre que el de construir una eina útil per a treballar pels desitjos i necessitats de la ciutadania. Les noves responsabilitats dins l’executiva del partit són: - Rosa Altimiras (Presidenta) - Santi Crusellas (Vicepresident i Secretaria de Finances) - Albert Sicília (Secretaria d’Organització i Dinamització Interna) - Júlia Solà (Secretaria de les Dones) - Albert Palou (Secretaria d’Imatge, Comunicació i Xarxes 2.0) - Maria Balasch (Secretaria de Política Municipal) - Joan Ballana (Portaveu del Grup Municipal) - Enric Furriols (Representant de les JERC)

Vic, ciutat de fires i supermercats

A finals del 2015, l’Anuari de la distribució comercial que publica la Direcció general de Comerç de la Generalitat de Catalunya indicava que la ciutat de Vic, amb gairebé 19.000m2 de superfície de venda, era una de les que més densitat comercial de supermercats presentava en el conjunt del país. Aquesta dada no recollia encara l'obertura d'un Consum a l'entrada de l'Eixample Morató i un Mercadona al Coll de Vic. Si hi sumem la recent obertura del Condis del carrer Doctor Junyent, podem dir que avui aquestes dades ja han saltat pels aires. Superant amb tota seguretat els 21.000m2 de superfície de venda, Vic té més supermercats que la ciutat de Granollers, que la dobla en població. Una dada que serveix de mostra i exemple que les coses no s'estan fent bé. Una dada que ajuda a posar, negre sobre blanc, l'innegable ofec econòmic que les esmentades multinacionals provoquen en l'abans envejat comerç de proximitat vigatà.   Els supermercats estan obligats a disposar d'aparcament gratuït per a ús de les persones que hi van a comprar.  Proveu a anar, doncs, al nou Condis i pregunteu on podeu deixar el cotxe. Nosaltres -com d’altres veïns i veïnes- ho vam fer i la resposta va ser clara: “no tenim pàrquing”. Sorpresos, vam repetir la pregunta a l'equip de govern municipal i en aquest cas la resposta va ser positiva. Sí que hi ha pàrquing. Primer ens van dir que estava sota el mateix edifici, però passats uns dies van rectificar i ens van comunicar que el pàrquing era... el SABA de la plaça Major! El POUM recentment anul·lat a Vic deia que si no era possible posar pàrquing en un edifici, es permetia fer-ho en un radi de 400m. No detallava la tipologia d’edificis, però costa imaginar algú, carregat de bosses del súper, enfilant des de Doctor Junyent fins a la plaça Major per anar a buscar el cotxe. De tota manera, ens arribem fins el pàrquing esmentat i no hi veiem cap plaça reservada o senyalitzada per a ús de la clientela del supermercat.

Comunicat de premsa d'ERC-SOMVIC sobre el "cas Dilart"

El grup municipal d'Esquerra-Som Vic va tenir coneixement, igual que la resta de grups municipals de l’ajuntament de Vic, d'una sèrie de contractacions efectuades des de l'Ajuntament de Vic a favor del cònjuge de la regidora i ara alcaldessa, la Sra. Anna Erra. Davant d'aquests fets, i tenint coneixement que la normativa prohibeix expressament la contractació dels cònjuges dels regidors i alcaldes per a la prestació de serveis a l'administració, el grup municipal d'Esquerra - Som Vic va fer el que va considerar que era el seu deure: demanar que s'investigués  i  s'aclarís  aquesta  situació,  en  benefici  de  l'interès  general  de  la  ciutadania (l'article 49.1de la Llei de contractes del sector públic i l'article 60.1.f RD 3/2011 estableixen expressament la prohibició de la contractació de cònjuges i familiars de càrrecs electes).   Esquerra-Som Vic vol manifestar que seguirà vetllant perquè quan les administracions locals i comarcals facin la contractació dels seus serveis, sigui amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Entenem que aquest és un deure que tenim com a càrrecs electes, per preservar  l'interès  general  i  evitar  la  desviació  de  poder  en  benefici  d'uns  interesssos particulars, del clientelisme i dels tractes de favor. I entenem que l'exercici d'aquest deure contribueix a la conformació d'una ciutadania compromesa i responsable amb la comunitat. El projecte d'Esquerra-Som Vic només té sentit si també pot ser una peça que contribueixi a construir una República Catalana on les administracions estiguin al servei de la ciutadania, de l'interès general, i que tinguin com a objectiu la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.   El passat dilluns el grup municipal d’Esquerra-Som Vic va rebre, de la Fiscalia provincial de Barcelona, una còpia de la Resolució en què s’anuncia que no s'han pogut provar indicis delictius en l'anomenat "cas Dilart".   Després d'analitzar l’esmentada Resolució s’ha arribat a la conclusió que la Fiscalia no ha entrat a valorar la documentació adjunta a l'escrit inicial presentat pel nostre grup municipal Esquerra-Som Vic, atès que la Resolució ni l’esmenta.

Comunicat d’ERC-SOM Vic i Capgirem Vic sobre el procés participatiu per decidir el model de gestió de l’Atlàntida

Quan és a punt de finalitzar el procés participatiu sobre el model de gestió de l’Atlàntida, l’Escola de Música i el Conservatori, i abans que se’n sàpiga el resultat, des de Capgirem Vic i ERC Vic volem fer una sèrie de consideracions respecte al procés participatiu engegat perquè la ciutadania pugui  triar quin model de gestió prefereix  per a l’Atlàntida. En primer lloc, volem destacar la importància de la participació ciutadana en les grans decisions de la ciutat. La implicació en aquells debats de més calat acosta la institució al ciutadà, i aquest intervé en la política municipal per temes de rellevància d’una manera més directa que no pas votant un programa electoral sencer cada quatre anys. Apostem per aquest tipus d’exercicis democràtics i els seguirem proposant i defensant. Havent dit això, volem fer constar una sèrie de dificultats i entrebancs que creiem que hi ha hagut en aquest procés participatiu, sorgides de la nul·la voluntat de l’equip de govern que era qui l’havia d’impulsar, que ha posat traves en tot el període de preparació del procés participatiu, i que l’ha condicionat tant com ha pogut per afavorir l’opció de gestió privada que ells defensaven. Lamentem de manera molt especial l’actuació de la Regidoria de Cultura, encapçalada per Susagna Roura, i de l’Alcaldessa Anna Erra, com a principals responsables del procés participatiu. La visibilitat de la informació sobre el procés als espais de votació era significativament millorable, així com també els horaris i punts de votació, que han estat per sota de qualsevol mínim acceptable. S’ha rebutjat d’entrada la possibilitat de votar a través d’internet, amb l’excusa de no poder garantir el principi d’una persona – un vot. Tanmateix, tal i com s’ha demostrat en exemples recents com el del procés participatiu d’Olot sobre els correbous, on també hi governa Convergència, aquesta dificultat era fàcilment salvable tot fent arribar un codi per veí que li permetés identificar-se telemàticament, juntament amb el seu document d’identitat.

COMUNICAT. L’Atlàntida de tothom. Per la gestió pública de la cultura

Comunicat conjunt dels grups municipals d’ERC-Som Vic i Capgirem Vic A Vic, tant la pràctica teatral com els estudis musicals han estat estretament vinculats a l’entramat cultural de la seva societat civil. L’origen de l’Escola de Música a partir dels infants acollits a la Casa Caritat, i la importància que va tenir a la ciutat el teatre independent evidencien, a més, les seves arrels eminentment populars. L’any 2009 es va resoldre l’anomalia de no disposar d’un teatre municipal en condicions, cosa que era del tot incomprensible. Però no es va tractar d’un equipament qualsevol. Els 35 milions d’euros que va suposar la seva construcció, molt per sobre de les previsions inicials, van hipotecar el pressupost de la regidoria de cultura, que restava així molt limitada a l’hora de fer front a les seves responsabilitats envers el col·lectiu cultural de la ciutat. L’Atlàntida, a més, ha generat una triple paradoxa: Una activitat històricament vinculada a la iniciativa pública resta ara gestionada per mans privades, concretament les de la Fundació l’Atlàntida. Un dels equipaments més complets de la ciutat de Vic no dóna facilitats perquè les entitats socials i culturals de la ciutat, així com també la comunitat educativa, en facin ús de forma habitual i continuada. Una part important de la ciutadania vigatana no hi pot accedir per qüestions econòmiques, fonamentalment a causa del preu de les entrades i quotes de l’Escola de Música. Estem a favor de canviar l’actual model de gestió privada de l’Atlàntida per un de gestió pública mitjançant un Organisme Autònom, perquè: Entenem la cultura com un element d’aprofundiment democràtic i de vertebració social del conjunt de la ciutadania vigatana. La gestió pública cultural permet que els interessos ciutadans estiguin per sobre dels interessos estrictament privats. La gestió privada de l’Atlàntida en fa difícil el control de la despesa, ja que manca transparència tant pel que fa als comptes i despeses de la Fundació, com als sous del seu personal directiu.

ERC celebra la jornada de treball sobre el Pla d'Igualtat d'Esquerra Republicana a Osona

Aquest dimecres 20 d'abril,  s'ha realitzat a Manlleu la jornada de treball sobre el Pla d'Igualtat d'Esquerra Republicana a Osona amb la presència de la Mireia Mata, Vicesecretària General d'Entorn i Gestió del Coneixement i Dones, i Meritxell Benedí, especialista en polítiques de dones i redactora del pla d'igualtat.   Aquests dies s'està acabant de tancar la fase de diagnosi del pla per a la Igualtat. Un pla que té com a objectiu incrementar la participació, empoderament i visualització de les dones a totes les estructures i àmbits orgànics i institucionals.   A la reunió de Manlleu hi han assistit representats dels diferents municipis de la comarca, presidències local, secretaries d'imatge i comunicació, secretaries de dones, regidores, i la Secretària de la Dona de Vic, Rosa Altimiras Rovira.

foto ACN

Posicionament d'ERC-SOM Vic sobre el projecte de recollida de residus Porta a Porta a Vic

Notícia de l'ACN - "Un fracàs a Vic del sistema de recollida porta a porta és un fracàs per totes les ciutats mitjanes del país". Així de taxatiu s'ha mostrat el regidor d'ERC Som Vic, Joan Ballana, per assenyalar que la implementació del porta a porta a la ciutat "s'ha de realitzar amb totes les garanties d'èxit". Per aquest motiu, els republicans van fer arribar un document amb una vintena de propostes per millorar el projecte de l'equip de govern, entre les quals destaca l'increment del nombre d'informadors, la municipalització del servei o que s'instal·lin estacions i camions d'emergència. La resposta, però, ha estat negativa en gairebé totes les esmenes. Per això els republicans han optat per defensar una millora del sistema actual, "amb una campanya que expliqui bé com funciona i eviti males pràctiques", i que serviria durant els tres anys que queden de mandat com a pas previ a la implementació del porta a porta.

Crònica d'un engany

En el Ple de febrer de l’Ajuntament de Vic, el grup municipal d'ERC-SOM Vic va presentar una moció per a la retirada definitiva de l'antena del carrer Sant Fidel. Cal recordar que portem anys de reivindicacions veïnals a causa de les radiacions que provoca la concentració d'antenes de telefonia mòbil en aquest punt (11,3 v/m de radiació quan Europa recomana un màxim de 0,6 v/m). La moció va ser aprovada per unanimitat, inclòs el vot favorable de l'equip de govern de Vic. L'alcaldessa, Anna Erra, i els regidors de govern, Josep Arimany i Antoni Serrat, es van comprometre a negociar amb la multinacional espanyola Telefónica la retirada de la mateixa i la col·locació d'una nova antena en una ubicació definitiva on no hi hagi risc per als ciutadans, tal i com recull expressament el primer acord de la moció. Insisteixo en aquest enunciat perquè no serviria de res treure l'antena del carrer Sant Fidel i ubicar-la en una altre carrer, ja que traslladaríem el problema però no el solucionaríem. Cal estudiar, doncs, una ubicació definitiva on tècnicament no hi hagi cap risc per als ciutadans. És perfectament viable amb els avenços tecnològics dels quals disposem avui. I no s'hi val a emparar-se en la normativa catalana o espanyola per dir que la radiació està dins dels límits legals que avui s'exigeixen, ja que ni Catalunya ni Espanya no han donat compliment a la resolució del Parlament del Consell d'Europa número 1815 de 27 de maig de 2011, que sol·licitava als governs europeus que prenguessin totes les mesures raonables per reduir l’exposició a camps electromagnètics, especialment a les radiofreqüències dels telèfons mòbils, i en particular l’exposició d’infants i joves que semblen més vulnerables a patir tumors cerebrals. Aquest incompliment és aprofitat per l'equip de govern de Vic i Telefónica per obviar els acords de la moció aprovada en el plenari de l'Ajuntament, i permetre que veïns i veïnes de la nostra ciutat es fregeixin cada dia amb les radiacions de l'antena.