Vic

Notícia

COMUNICAT d'ERC-SOM Vic sobre el "cas Dilart"

El grup municipal d'ERC-SOM Vic va tenir coneixement, igual que la resta de grups municipals de l’ajuntament de Vic, d'una sèrie de contractacions efectuades des de l'Ajuntament de Vic a favor del cònjuge de la regidora i ara alcaldessa, la Sra. Anna Erra. Davant d'aquests fets, i tenint coneixement que la normativa prohibeix expressament la contractació dels cònjuges dels regidors i alcaldes per a la prestació de serveis a l'administració, el grup municipal d'ERC-SOM Vic va fer el que va considerar que era el seu deure: demanar que s'investigués  i  s'aclarís  aquesta  situació,  en  benefici  de  l'interès  general  de  la  ciutadania (l'article 49.1de la Llei de contractes del sector públic i l'article 60.1.f RD 3/2011 estableixen expressament la prohibició de la contractació de cònjuges i familiars de càrrecs electes).
 
ERC-SOM Vic vol manifestar que seguirà vetllant perquè quan les administracions locals i comarcals facin la contractació dels seus serveis, sigui amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Entenem que aquest és un deure que tenim com a càrrecs electes, per preservar  l'interès  general  i  evitar  la  desviació  de  poder  en  benefici  d'uns  interesssos particulars, del clientelisme i dels tractes de favor. I entenem que l'exercici d'aquest deure contribueix a la conformació d'una ciutadania compromesa i responsable amb la comunitat. El projecte d'ERC-SOM Vic només té sentit si també pot ser una peça que contribueixi a construir una República Catalana on les administracions estiguin al servei de la ciutadania, de l'interès general, i que tinguin com a objectiu la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
 
El passat dilluns el grup municipal d’Esquerra-Som Vic va rebre, de la Fiscalia provincial de Barcelona, una còpia de la Resolució en què s’anuncia que no s'han pogut provar indicis delictius en l'anomenat "cas Dilart".
 
Després d'analitzar l’esmentada Resolució s’ha arribat a la conclusió que la Fiscalia no ha entrat a valorar la documentació adjunta a l'escrit inicial presentat pel nostre grup municipal ERC-SOM Vic, atès que la Resolució ni l’esmenta. És per això que en les properes setmanes en farem l’oportuna valoració.
 
Vic, 9 de novembre de 2016