Vic

Notícia

[COMUNICAT] La Facultat privada de Medicina de la UVic-UCC

Després de l’autorització del govern espanyol de 80 places per a la nova facultat privada de medicina, des del grup municipal d’ERC-SOM Vic i des d’ERC Vic ens reiterem novament en el posicionament públic que vam fer en el plenari de l’Ajuntament de Vic en la moció de suport a la creació de l’esmentada facultat. 

En primer terme, exigirem que Vic esdevingui la seu d’una facultat de medicina que pugui a arribar a ser un referent a nivell de país, com ho ha estat i ho és la UVic-UCC amb la singuralitat del seu model de gestió amb clara vocació pública.

En aquest sentit vam proposar esmenar el projecte de la nova facultat en 3 grans eixos,  tots ells encaminats a garantir la vocació pública, de qualitat i d’igualtat d’oportunitats de la nova facultat. En aquest sentit proposàvem.

1. Que el sistema de selecció dels alumnes es canalitzés a través del sistema de preinscripció universitària, tal i com ja es fa amb tots els graus de la UVic-UCC. Aquesta premissa, tot i que en el projecte que se’ns va presentar no s'hi preveia, finalment sembla ser que ha estat assumida i acceptada, de la qual cosa ens en felicitem.

2. Que el grau de medicina s’integrés a l’actual oferta de la Fundació Universitària Balmes, dins de la mateixa estructura organitzativa, acadèmica i de qualitat que conforma l’actual model universitari de la UVic-UCC, model únic i singular de reconegut prestigi, allunyat del model d’universitat privada i elitista.

3. Que el preu de la matrícula del nou grau de medicina garantís la plena igualtat d’oportunitats per a tothom. Una matrícula que rondi els 14.000€ -triplicant el preu actual dels graus de la UVic-UCC- exclou de l’accés a la nova facultat a la majoria de famílies del nostre país.

Malauradament només la primera proposta ha estat  finalment atesa i resten pendents les altres dues. No obstant això, des d’ERC Vic anunciem que a partir de demà començarem a treballar perquè el nou grau de la nova facultat de medicina pugui integrar-se com un grau més dins de l’oferta actual de la UVic-UCC i, en conseqüència, que el preu de la matrícula garanteixi la plena igualtat d’oportunitats per a tothom.

Tanmateix, i mentre això no sigui possible, emplacem a la direcció de la nova facultat l’ampliació del percentatge de beques proposat del 10-15% a un 30% com a mínim, per tal de mitigar temporalment el desequilibri social i d’oportunitats que comporta pagar una matrícula de 14.000€/any. La igualtat d’oportunitats és un dels valors republicans que ha de conformar la nova república que entre totes i tots estem construint i la nova facultat no n’ha de quedar al marge.