Vic

Notícia

Moció per promocionar la reforma horària

En el marc del Ple Municipal d'avui dimecres dia 2 de maig, el grup municipal d’ERC Vic presentem una moció per la promoció de la reforma horaria. Creiem que és imprescindible que l’administració i les institucions treballin de forma activa per a la conciliació de la vida familiar i laboral i que els horaris es vagin adaptant a la realitat social, econòmica i cultural actual.

Els objectius principals que planteja la moció són:

1. Generalitzar una jornada laboral més compacta i flexible, que permeti acotar el temps destinat a la feina i n’alliberi per a usos personals, familiars i socials.

2. Recuperar les dues hores de desfasament horari en relació a la resta del món, impulsar una nova cultura del temps i recuperar el fus horari GMT en el marc d’una reordenació global europea. Els estudis ens diuen que aquesta reforma és bona per la salut, pel rendiment escolar i laboral, i també és molt positiva de cares a gaudir de més temps de lleure que es pot dedicar a la participació política i cívica en la comunitat.

3. Cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones).

La moció proposa al Ple els següents acords:

1. L’Ajuntament de Vic s’adhereix a la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària.

2. L’Ajuntament de Vic crea i promou el registre de la Xarxa d'Empreses, Entitats i Comerços de Vic per a la Reforma Horària amb la finalitat de crear un espai d'intercanvi d'iniciatives i recursos que faciliti i promogui l'adopció de mesures i la realització d'accions que avancin en l'assoliment de l’Objectiu2025 de la Reforma Horària.

3. L’ajuntament i la Ciutat de Vic celebraran anualment la Setmana dels Horaris en què el màxim nombre d’empreses, comerços i entitats de Vic s’afegeixin a posar en pràctica propostes que fomentin el canvi dels hàbits horaris.

Aquesta iniciativa es va presentar el 2014 a Barcelona i posteriorment, el Govern de la Generalitat de Catalunya en va mostrar suport institucional a través d’un Acord de Govern.

Llegeix tot el text de la moció, aquí.